Odliczenie 100 % VAT

Począwszy od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku nabycia samochodu osobowego oraz ponoszenia wydatków eksploatacyjnych z nim związanych przysługuje prawo do odliczenia 50 % VAT z faktury zakupu. Ustawodawca wskazał jednak pewne wyjątki od reguły, sprawdź kiedy odliczenie 100 % VAT jest możliwe.

Refakturowanie usług

Rafakturowanie usług to bardzo popularne zjawisko wśród przedsiębiorców. Dzisiaj wyjaśnimy na czym polega tego typu transakcja.

Kara więzienia za fałszowanie faktur

1 marca weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Kodeks karny, które wprowadziły nowe kategorie przestępstw – podrabianie i przerabianie faktur w celu użycia ich jako autentycznych oraz  wystawianie fikcyjnych faktur. Fałszowanie faktur może oznaczać dotkliwe kary.

split payment

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad nowym narzędziem mającym na celu walkę z oszustami podatkowymi wyłudzającymi VAT. Sprawdź czym będzie split payment

1 marca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) a wraz z nią nowy rodzaj kontroli – kontrola celno-skrabowa.

sprzedaż mieszana

O sprzedaży mieszanej będziemy mówili wówczas gdy podatnik będzie jednocześnie prowadził sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną przedmiotową, zatem część jego faktur będzie z VATem a część bez VATu. Tego typu rodzaj działalności rodzi pewne komplikacje przy odliczaniu VAT od faktur kosztowych.

Pokaż więcej artykułów