Jak będzie wyglądać amortyzacja w 2018 r.? Czy ulegną zmianie przepisy dotyczące tego tematu? Odpowiedzi na te pytania w dzisiejszym wpisie.

Nowelizacja ustawy o PIT

Zgodnie z planowanym art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Konsekwencją wprowadzenia powyższej regulacji byłby brak możliwości rozliczania amortyzacji środka trwałego otrzymanego od najbliższej rodziny, zaliczanej do tzw. „zerowej” grupy podatkowej (czyli od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy) w ramach darowizny oraz dziedziczenia, jeżeli przekazanie to byłoby zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Oznaczałoby to, że składnik majątku otrzymany w ten sposób stanowiłby środek trwały, podlegający wpisowi do Ewidencji Środków Trwałych, ale nie podlegałby amortyzacji.

Wprowadzenie takiej regulacji oznaczałoby w praktyce wyeliminowanie popularnej obecnie wśród przedsiębiorców metody optymalizacji podatkowej.

Nowelizacja została w dniu 27 października uchwalona przez Sejm, a w dniu 9 listopada 2017 r. Komisja Budżetu i Finansów w Senacie publicznych wniosła o uchwalenie ustawy bez wnoszenia jakichkolwiek poprawek.

amortyzacja

Amortyzacja – zmiany 2018?

W dniu 7 listopada pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów komunikat, w którym poinformowano, iż „Ministerstwo  Finansów  i  Ministerstwo  Rozwoju  ponownie  przeanalizowały projekt nowelizacji   ustawy   PIT   i  CIT.  Uzgodniły,  że  amortyzacja dziedziczonego  majątku  powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu  do  darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację  amortyzacji.”

Zmiany w zakresie amortyzacji składnika majątku otrzymanego przez przedsiębiorcę w drodze spadku mają zostać wprowadzone najpóźniej z chwilą uchwalenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Obecnie ustawa ta znajduje się na etapie prac Ministerstwa Rozwoju.

Zaproponowane ma również zostać nowe rozwiązanie dotyczące darowizn, które umożliwi rozliczanie amortyzacji w takich przypadkach  na dotychczasowych zasadach.

W konsekwencji, w chwili obecnej sytuacja jest kuriozalna, nowelizacja wprowadzająca ograniczenia w amortyzacji w niedługim czasie wejdzie do porządku prawnego, natomiast Ministerstwo już informuje, że procedowana właśnie regulacja w niedługim czasie zostanie zmieniona.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!