Podatnik dokonał zakupu pojazdu. Przeprowadza badania techniczne i otrzymuje dodatkowe zaświadczenie. Co z nim zrobić i do czego go ono uprawnia?

Na wstępie warto zadać sobie pytanie, jakie kroki powinien wykonać przedsiębiorca, aby dodatkowa adnotacja znalazła się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Podatnik powinien postąpić następująco :

 1. udać się on do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w celu sprawdzenia pojazdu,
 2. otrzymać zaświadczenie, że pojazd spełnia dodatkowe kryteria z ustawy o VAT,
 3. zaświadczenie jest w dwóch kopiach – dla US i wydziału komunikacji,
 4. w wydziale komunikacji na podstawie zaświadczenia wbijana jest adnotacja VAT-1A, VAT-1B lub VAT-2,
  • czas na zgłoszenie informacji w wydziale komunikacji to do m-ca czasu,
  • należy mieć ze sobą kartę pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu i zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 5. do US należy niezwłocznie donieść zaświadczenie, gdyż dzięki temu urząd wie, że podatnik może odliczać 100% VAT od wydatków związanych z danym pojazdem.

Adnotacje związane są z poszczególnymi przepisami i przedstawia się to tak :

 • VAT-1A  wbijany jest do dowodu rejestracyjnego, gdy pojazd spełnia wymagania z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • VAT-1B wbijany jest do dowodu rejestracyjnego, gdy pojazd spełnia wymagania z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • VAT-2 wbijany jest do dowodu rejestracyjnego, gdy pojazd spełnia wymagania z art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

adnotacje dotyczące pojazdów

Podatnik posiadają jedną z tych adnotacji w dowodzie rejestracyjnym swego pojazdu, jest uprawiony do odliczenia 100% od wydatków związanych z tym pojazdem. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę wydatki dokonane po uzyskaniu adnotacji. 

A co jeśli podatnik nie uzyskać takie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym na czas? 

Wówczas pojawiają się dwa stanowiska. Pierwsze z nich przedstawione w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. (IPTPP4/443-724/14-6/BM) mówi, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 100 proc. kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym, w którego dowodzie rejestracyjnym widnieje niewłaściwa adnotacja. Natomiast coraz częściej sądy wydają wyroki zgoła inne. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Olsztynie z dnia 17 marca 2016 r. (I SA/Ol 54/16) pojawiły się informacje, że materialną podstawą do pełnego prawa do odliczenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest konstrukcja pojazdu, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym, który tylko potwierdza, że pojazd spełnia określone wymogi konstrukcyjne. Oznacza to, że brak odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpływu na przysługujące podatnikowi prawo do odliczenia, gdyż wynika ono wyłącznie z faktu spełnienia przez pojazd warunków technicznych przewidzianych w ustawie o VAT. Odpowiednia adnotacja ma wyłącznie potwierdzać ten fakt.

Wnioskować można, że brak odpowiedniej adnotacji nie pozbawia podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT, natomiast oczywiście należy się o nią jak najszybciej postarać, aby w razie kontroli organy nie próbowały kwestionować odliczenia 100% VAT.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.