Środa – niby połowa tygodnia, ale czy na pewno dla księgowego to zwykły dzień? Sprawdź co dziś powinieneś złożyć w Urzędzie w imieniu klienta bądź o czym powinieneś powiadomić podatnika.

Poniżej przedstawiam terminy obowiązujące w tym dniu:

1/ Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy

Dziś jest ostatni dzień, kiedy możemy zgłosić taką zmianę. Zatem czy przedsiębiorcy opłaca się zmienić skalę na podatek liniowy, kartę lub ryczałt, zależy okoliczności w jakich prowadzi działalność gospodarczą oraz od jej specyfiki.

2/ Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej jest dobrowolny. To właśnie od podatnika zależy, czy będzie chciał rozliczać się w tej formie. Jednym z warunków takiego opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego wniosku na druku PIT-16. Termin na złożenie tego druku upływa dziś.

3/ Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r.

W dniu dzisiejszym deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

4/ Złożenie deklaracji VIU-D o ile podatnik rozlicza się w procedurze MOSS

Termin do złożenia deklaracji upływa dziś, gdyż deklarację tą wysyłamy zawsze do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

20 stycznia

A jakie wpłaty czekają dziś podatników, o których księgowy powinien go poinformować:

1/ wpłata za grudzień 2015 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,

2/ wpłata na PFRON za grudzień 2015 r.,

3/ wpłata za grudzień 2015 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego,

4/ wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2015 r. lub ostatni kwartał 2015 r.