Większość podatników ma obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia. W szczególnych wypadkach termin ten się przesuwa. W tym roku w ostatnim dniu na złożenie zeznania, nie wszystkie formy mogą być dostępne.

Na  wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy są zobowiązani w terminie do dnia 30 kwietnia złożyć zeznanie roczne za rok poprzedni.

2 maja – ostateczny termin na złożenie zeznania

Mając na uwadze rok 2017 i to, że 30 kwietnia wypada w niedzielę należy pamiętać, że termin ten przesuwa się do 2 maja. Dzieje się tak na mocy art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, który mówi że gdy koniec terminu do wykonania czynności wypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy lub sobotą. Zatem podatnicy mogą rozliczyć się za rok 2016 najpóźniej w dniu 2 maja 2017 rok.

zarządzenie

Dnia 29 marca 2017 szef kancelarii prezesa rady ministrów wydał zarządzenie nr 9 z którego wynika, że między innymi dzień 2 maja 2017 roku dla pracowników urzędów administracji rządowej jest dniem wolnym od pracy. Pojawia się zatem pytanie, czy podatnik będzie miał w tym dniu możliwość złożenia zeznania osobiście. Urzędy prawdopodobnie nie będą czynny, ale może pomyślą o jakichś rozwiązaniach dla podatników, którzy w tym dniu będą chcieli osobiście dostarczyć zeznanie roczne. Niektóre urzędy informują, że pełnione będą dyżury w określonych godzinach. Jeśli tak się nie stanie, to warto pamiętać, że zeznanie można wysłać także pocztą lub przez Internet.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.