prawo do odliczenia VAT

Co do ogólnej zasady podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony w zakresie, w jakim zakup towarów i usług jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Czy jeżeli podatnik dokonał nabycia usług hotelowych zakupionych dla klienta będzie miał prawo do odliczenia VAT? Zapraszam do zapoznania się z artykułem przedstawiającym dwa odmienne stanowiska.

urlop wypoczynkowy po powrocie z macierzyńskiego

Pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego chce wykorzystać od razu urlop zaległy za poprzedni rok oraz cały urlop z bieżącego roku. Czy może tak zrobić? Czy pracodawca może nie zgodzić się na to, aby pracownica w trakcie roku wykorzystała cały urlop wypoczynkowy przysługujący za dany rok?

Odwołanie od decyzji podatkowej

Zakończenie kontroli podatkowej u podatnika skutkuje wydaniem decyzji organu podatkowego. Wydając decyzje organ podatkowy poucza podatnika, że ma prawo złożyć odwołanie od decyzji podatkowej. Kto może odwołać się od decyzji i na jakich zasadach?

Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny to w tym roku temat mocno kontrowersyjny. Od początku 2018 r. wprowadzona zmiana w ustawie o podatku od osób fizycznych uniemożliwiła dokonywania odpisów od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny od najbliższej rodziny. Jednak nadchodzą zmiany, a po szczegóły zapraszam do wpisu. 

Spadek i darowizna bez podatku PCC nawet jeśli wcześniej tego faktu nie zgłosiliśmy do Urzędu Skarbowego? W dniu 6 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym to wskazał, że jeśli zgodnie z poleceniem darczyńcy lub testatora kupimy sobie np. mieszkania, to nie zapłacimy podatku PCC. 

Ryczał do przychodów ewidencjonowanych nie dla każdego

Polska wraz z innymi krajami członkowskimi musi do końca 2018 roku dostosować swoje przepisy dotyczące opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi do dyrektyw unijnych. W związku z tym Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT w tym zakresie. Jakie będą nowe zasady opodatkowania VAT bonów? Postaram się przybliżyć w poniższym artykule.

Pokaż więcej artykułów