Pojazd jednorazowo w kosztach

Większość przedsiębiorców prowadząc swoją działalność gospodarczą wykorzystuje pojazd osobowy. Różna forma nabycia oraz użytkowania, nakłada różne obowiązki na gruncie np. PIT. Najpopularniejszą formą zaliczenia pojazdu do kosztów jest amortyzacja. Natomiast wykluczenie pojazdów z możliwości jednorazowej amortyzacji sprawia, że przedsiębiorcy zaliczają do kosztów odpisy amortyzacyjne przez okres min. 30 miesięcy. Czy przedsiębiorca może wykazać pojazd jednorazowo w kosztach? Czytaj dalej

forma opodatkowania w branży medycznej

Zakładając działalność gospodarczą w branży medycznej należy pamiętać, że do wyboru są aż cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa, ale nie każdy przedsiębiorca z tej branży może skorzystać ze wszystkich form. Wybierając formę opodatkowania w branży medycznej warto zwrócić uwagę na to, jak duże koszty będzie ponosił przedsiębiorca, jak wysoki dochód osiągnie, a także to czy ma zamiar rozliczać się ze współmałżonkiem i korzystać z ulg podatkowych. Czytaj dalej

Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem DG

Rozpoczynając działalność gospodarczą, osoby fizyczne dokonują zakupów np. materiałów i towarów handlowych, ponoszą koszty rozpoczęcia działalności takie jak remont lokalu, wcześniejszy zakup sprzętu, koszty przystosowania lokalu. Często dochodzi do sytuacji w, której faktura jest wystawiona na osobę prywatną. Czy przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed założeniem działalności gospodarczej? Czytaj dalej

Wystawianie faktur

Wystawienia faktur jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy w momencie dokonania sprzedaży. Są jednak podmioty, które nie muszą tego robić – warto wiedzieć jakie. Ponadto jak poprawnie wystawić dokument, w jakim terminie? Czytaj dalej

Bilety lotnicze

Przedsiębiorcy dokonujący wypłat określonych należności na rzecz osób zagranicznych powinni rozliczyć podatek u źródła od dokonywanych wypłat. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku nakłada ustawa PIT oraz CIT. Obowiązek obejmuje między innym przychodu uzyskane z żeglugi powietrznej za bilety lotnicze. W jakich sytuacjach nie powstanie obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku. Czytaj dalej

pokaż więcej postów