Elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej

Obniżenie lub zwolnienie z podatku u źródła może wynikać z umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania między umawiającymi się krajami. Czy elektroniczne certyfikaty rezydencji podatkowej wystarczy do zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła?

Wprowadzenie zmiany w amortyzacji środka trwałego

Początkiem roku podatnik ma prawo wprowadzić zmiany w amortyzacji środka trwałego w zakresie podwyższenia, obniżenia lub częstotliwości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Co do ogólnej zasady amortyzacji, podatnik stosując amortyzację liniową wykorzystuje stawki określone w załączniku nr 1 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od stycznia bieżącego roku wykaz rocznych stawek amortyzacji znowelizowany. Zmiany w […]

ZAP-3

Jakie ma zastosowanie druk ZAP-3? Kto składa druk ZAP-3? Jak poprawnie wypełnić formularz ZAP-3?

Samofakturowanie

Co do ogólnej zasady fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług wystawia sprzedawca. W szczególnych przypadkach przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają możliwość wystawienia faktury przez nabywce jako tzw. samofakturowanie

Odliczanie VAT z paragonu

Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast aby podatnik mógł skorzystać z tego prawa powinien w pierwszej kolejności powinien posiadać fakturę dokumentującą zakup. Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z paragonu ?

rozliczania kosztów mieszkania

Stanowiska Urzędników dotyczące rozliczania kosztów mieszkania często stawały się przedmiotem sporu na lini przedsiębiorca-urzędnik. Aby rozliczać część kosztów mieszkania należało, zdaniem urzędów dokonać niezbędnych formalności. Jakie stanowisko w tym zakresie prezentują obecnie urzędy?

Pokaż więcej artykułów