Roczne zeznania podatkowe składają wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Różnią się natomiast formularze, które trzeba wypełnić, są one zależne od rodzaju dochodu jaki się w danym roku osiągało.

JAKĄ DEKLARACJĘ WYPEŁNIĆ?


W zależności od formy działalności i źródła dochodu przedsiębiorcy mogą składać następujące deklaracje roczne:

 • PIT-16A- roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, przeznaczona dla podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej,

 • PIT-28- roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego, które wypełniać muszą podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36- zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku dla podatników, którzy rozliczają się na zasadach podatku progresywnego.

 • PIT-36L- zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku dla podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego,

 • PIT-38 to druk, który muszą przesłać inwestorzy giełdowi,

 • PIT-39 to nowy formularz, który muszą składać osoby, które uzyskały dochody pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostały nabyte od 1 stycznia 2009 roku.

Szukasz sposobu jak wypełniać roczne zeznania podatkowe? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i skorzystaj z naszego kreatora PIT!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

JAK MOŻNA SKŁADAĆ ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE?


Roczne zeznania podatkowe składa się do 30 kwietnia za rok poprzedni. Formularz można składać osobiście w urzędzie, wysłać pocztą ale także złożyć drogą elektroniczną.

Aby dokonać rozliczenia drogą internetową potrzebne będą następujące informacje: identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL, w zależności od podatnika), imię i nazwisko, data urodzenia, oraz o ile wcześniej składana była już deklaracja podatkowa - kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji podatkowej.

Do prawidłowego złożenia zeznania rocznego nie jest potrzebne posiadanie podpisu elektronicznego.

NADPŁATA W ROCZNYM ZEZNANIU PIT


Przygotowanie i złożenie rocznych deklaracji PIT to obowiązek każdego przedsiębiorcy, ale dla części z nich jest to również szansa na zasilenie budżetu poprzez otrzymanie nadpłaty w podatku dochodowym.

Nadpłata podatku może wynikać z:

 • odzyskania kwoty wolnej od podatku,

 • skorzystania z ulg i odliczeń np. z ulgi na wychowanie dzieci,

 • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej, a rozliczenia według niższego stopnia skali.

Aby otrzymać nadpłatę nie można mieć żadnych zaległości podatkowych ani zajęć z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, wówczas nadpłata będzie podlegała zaliczeniu na poczet zaległości lub zostanie przekazana organowi egzekucyjnemu.

W sytuacji gdy okaże się iż kwota nadpłaty została nieprawidłowo wyliczona przez podatnika będzie on musiał dokonać jej zwrotu wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Osoby które wykażą sporą kwotę do zwrotu muszą liczyć się z kontrolą z urzędu skarbowego, który sprawdzi zasadność zwrotu nadpłaty może także zweryfikować dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulg podatkowych.

ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE BEZ KŁOPOTÓW RAZEM Z INFAKTEM


Jeżeli wypełnienie rocznego zeznania podatkowego sprawia Ci kłopot lub masz problem z wypełnieniem innych deklaracji podatkowych skorzystaj z programu księgowego inFakt.pl. Znajdziesz w nim specjalny kreator, dzięki któremu w prosty sposób wygenerujesz formularze niezbędne do rocznego rozliczenia PIT.

Żeby sporządzić deklarację wystarczy:

 • wejść w zakładkę „Księgowość”,

 • kliknąć „Podatek dochodowy”,

 • z prawego dolnego rogu wybrać rozliczenie PIT.

Najlepiej po prostu założyć konto na inFakt.pl, wypełnić dane księgowe i przetestować wszystkie możliwości, jakie daje aplikacja. Program do Księgowości możesz sprawdzić przez 30-dni w darmowym teście.

Roczne zeznania podatkowe w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 350 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

lub dowiedz się więcej o Programie do Księgowości

Administratorem danych osobowych jest Infakt Sp. z o.o. Więcej Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi dostępu do aplikacji Infakt, oferowanej przez Administratora oraz prowadzonej z wykorzystaniem w/w aplikacji obsługi księgowej świadczonej przez niego. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.