Zwrot towaru

Zwrot towaru każdemu przedsiębiorcy kojarzy się z zagadnieniem faktur korygujących, niezależnie od tego czy jest on sprzedawcą, czy też nabywcą. W przypadku, gdy przedsiębiorca jest sprzedawcą, oznacza to konieczność wystawienia faktury korygującej do pierwotnej faktury sprzedaży.

Wystawca faktury VAT w momencie zwrotu towaru ma obowiązek wystawienia korekty sprzedaży. Musi zatem wiedzieć, jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca, by była ona ważnym poprawnie wystawionym dokumentem, uprawniającym przedsiębiorcę do obniżenia podatku VAT należnego.

Niezbędne elementy faktury korygującej:
 • Kolejny numer faktury,
 • Datę wystawienia,
 • Dane, które zostały zawarte na fakturze, do której wystawiana jest faktura korygująca,
 • Kwotę obniżenia lub podwyższenia ceny sprzedaży oraz podatku należnego,
 • Przyczynę wystawienia faktury korygującej.

Odpowiedni dokument przydatny w przypadku zwrotu towaru bez problemu można wystawić korzystając z aplikacji inFakt.pl. Jest to intuicyjny program, który z pewnością ułatwi pracę każdemu przedsiębiorcy.

W programie inFakt możemy wystawiać:
 • faktury VAT
 • faktury korygujące VAT
 • faktury zaliczkowe
 • faktury marża
 • dowody wewnętrzne
 • noty korygujące

W przypadku zwrotu towaru, w inFakt.pl wystawienie faktury korygującej do faktury pierwotnej, jest niezwykle proste. Wystarczy jedynie, by użytkownik otworzył fakturę, która ma zostać skorygowana, a następnie z prawego menu bocznego wybrał ‘Wystaw korektę’. Pojawi się wówczas formularz faktury korygującej, z automatycznie naniesionymi przez program danymi dotyczącymi faktury korygowanej: numer faktury, data wystawienia i sprzedaży, oraz pozycje przed korekta. Pozostałe dane użytkownik wypełnia samodzielnie, przechodząc kolejno przez bloki danych do uzupełnienia.

Oczywiście może też zdarzyć się sytuacja, że przedsiębiorca będzie musiał wystawić korektę do faktury, która nie jest zapisana w programie. W takim przypadku użytkownik z prawego menu bocznego wybiera ‘Faktura korygująca’, a następnie samodzielnie wypełnia wszystkie bloki danych, przez które prowadzi go aplikacja.

Zobacz również

Wystawienie faktury korygującej

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy o VAT dokładnie wskazują przypadki, w których to podatnik nabywa prawo do tego, aby wystawić tak zwane dokumenty korygujące

Faktura VAT korygująca

Doszły nas słuchy, że twój program do wystawiania faktur uniemożliwia ci wstawianie faktur VAT korygujących

Faktura korygująca darmowa

Każdy przedsiębiorca wystawiający faktury VAT prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z zadaniem, jakim jest sporządzenie faktury korygującej

Faktury korygujace

Faktury korygujące są znacznie rzadziej wystawianie niż standardowe faktury VAT

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

pokaż więcej tematów

Faktura korygująca przykład

Prowadząc działalność zdarza się, że przedsiębiorca udziela dodatkowego rabatu, przyjmuje zwrot towaru bądź zwyczajnie pomyli się wystawiając fakturę

Faktura korygująca xls

W obrocie gospodarczym, nierzadko zdarza się, że jedna ze stron transakcji popełniła błąd przy wystawianiu faktury

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Nota korygująca

Nota korygująca służy do poprawiania na fakturach prostych błędów niezwiązanych z liczbami, które jednak w wielu przypadkach mogą być istotne

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór