Zasiłek chorobowy osoby prowadzącej działalność

 Wiele krąży mitów na temat zasiłków chorobowych. A już w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy o takowy się starają. Postaram się zatem odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego, czy prawdą jest, że osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi chorować przez co najmniej 30 dni, aby taki zasiłek chorobowy mu przysługiwał.

Już na wstępie należy zaznaczyć, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Generalnie mówiąc zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która stała się (na skutek choroby) niezdolna do pracy. Niezdolność ta koniecznie musi nastąpić w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Osoba, która założyła własną działalność gospodarczą, podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności. Na mocy obowiązujących w naszym kraju przepisów będzie ona mogła zatem nabyć prawo do zasiłku chorobowego. By tak się jednak stało, musi upłynąć 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Należy przy tym zaznaczyć, że do tzw. okresu wyczekiwania trzeba wliczać także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, o ile nie doszło między nimi do przerwy, która przekroczyła 30 dni, oraz w kilku przypadkach, które związane są z urlopem wychowawczym czy bezpłatnym, lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i jest ubezpieczona, czyli która podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie, który wynosi przynajmniej 90 dni, zyskuje prawo do przyznania zasiłku chorobowego. Takie prawo zyskuje już od pierwszego dnia, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma znaczenia tutaj liczba dni trwania choroby. W związku z powyższym może dojść do wypłacenia zasiłku nawet wówczas, kiedy mamy do czynienia okresem krótkiego zwolnienia lekarskiego, czyli jeśli zostanie ono wystawione na przykład na 3 czy 5 dni. Opisana w pytaniu konieczność pozostawania w stanie określonym mianem niezdolny do pracy, który trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, to sytuacja szczególna. Jest ona wymagana wówczas, kiedy o nabycie prawa do zasiłku stara się osoba, u której powstała niezdolność do pracy wówczas, kiedy doszło do ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. Dokładniej mówi o tym zapis art. 7 ustawy zasiłkowej.

Zobacz również

Płatnik Składek ZUS

W odniesieniu do obowiązujących przepisów status płatnika ZUS posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą, twórcy, artyści, wykonujący wolny zawód, jednostki posiadające osobowość prawną, a więc będące wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerski

Rejestracja w ZUS

Każdy przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź zatrudniający nowych pracowników powinien pamiętać o dokonaniu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego na osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności

Ubezpieczenie zdrowotne

Wszystkie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także osoby, które z nimi współpracują, na mocy obowiązujących przepisów podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem, że: są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (ewentualnie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handl

Ulga zus dla nowych firm

 Często do największych kosztów małych firm należy opłacanie składek społecznych i zdrowotnych, należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń

 Obowiązujące w naszym kraju przepisy, dotyczące ubezpieczeń społecznych zatrudnianych pracowników, bywają powodem wielu niejasnych sytuacji dla przedsiębiorców

pokaż więcej tematów

Składki ZUS w 2012 r.

Jak wszyscy wiemy w 2012 roku ma mieć miejsce podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę

Składki ZUS 2011

Obowiązkiem uiszczania składek na Ubezpieczenia społeczne są obciążeni zarówno przedsiębiorcy jak i osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą ponadto artyści, twórcy, osoby wykonujące wolny zawód (freelancer), wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponadto spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej