Wzór rachunku do umowy zlecenia

Umowa zlecenia są niezwykle często wybieraną formą zatrudnienia. To rozwiązanie prostsze i wygodniejsze zarówno dla pracodawców jak i zleceniobiorcy. To niższe koszty zatrudnienia dla pracodawcy oraz elastyczna forma pracy, bez nadzoru pracodawcy dla zleceniobiorcy .

Zalety umowy o dzieło dla pracodawcy:

 • niższe koszty zatrudnienia,
 • brak skutków zobowiązaniowych,
 • praca bez nadzoru pracodawcy,
 • brak wynagrodzenia minimalnego,
 • brak zastosowania przepisów Kodeksy Pracy,

Zalety umowy o dzieło dla pracownika:

 • duża swoboda organizacyjna
 • praca bez nadzoru pracodawcy,
 • możliwość dodatkowego wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie na umowę zlecenia wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Przede wszystkim, pracodawca zobowiązany jest do przygotowania oraz podpisania ze zleceniobiorcą umowy zlecenia a następnie dopilnowania, aby umowa została rozliczona na podstawie rachunku. Rachunek do umowy zlecenia, wystawiać powinien zleceniobiorca. Najczęściej jednak to zleceniodawca wystawia taki rachunek i jedynie przekazuje zleceniobiorcy do podpisania.

Wystawienie takiego rachunku wiąże się z wyliczeniem wynagrodzenia do wypłaty, biorąc pod uwagę wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Podatek dochodowy w przypadku umowy zlecenia?

Jeśli należność z tytułu umowy zlecenia nie przekracza 200 zł brutto, zleceniodawca zawarł umowę z osobą nie zatrudnioną u niego na podstawie umowy o pracę, do umowy zlecenia można zastosować opodatkowanie ryczałtowe. Kwoty brutto nie pomniejsza się w takim przypadku o koszty uzyskania przychodu.

Jeśli wynagrodzenie za zlecenie jest wyższe niż 200 zł brutto, umowa zlecenie opodatkowana jest na tzw. zasadach ogólnych. Dlatego też zleceniodawca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia do Urzędu Skarbowego za pracownika zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. Podstawą do obliczenia zaliczki, jest kwota brutto, którą wcześniej należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodów. Jeśli zleceniobiorca przekazuje prawa autorskie koszty uzyskania przychodów to 50 proc, jeśli nie wysokość kosztów uzyskania przychodów to 20%.

Jak wygląda druk rachunku do umowy zlecenia?

Rozliczając umowy zlecenia, pracodawcy bardzo często wykorzystują druki rachunków zwykłych. Mimo posiadania wielu elementów wspólnych, należy pamiętać, ze druk rachunku do umowy zlecenia powinien zawierać również inne dodatkowe informacje.

Przede wszystkim na rachunku do umowy zlecenia, powinna znajdować się informacja, jakiej umowy danych rachunek dotyczy. Bardzo często numer rachunku do umowy zlecenia jest dokładnie taki sam jak numer umowy zlecenia, której dotyczy.

Na rachunku do umowy zlecenia, powinny znajdować się dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy (nazwy-nazwiska/adres/NIP), daty (wystawienia rachunku oraz terminu obowiązywania umowy zlecenie), przedmiot umowy oraz wynagrodzenie.

W przypadku wynagrodzenia, na rachunku powinny znajdować się informacje o wysokości należnej zaliczki oraz odprowadzanych składek do ZUS.

Aby wystawić rachunek do umowy zlecenie, można skorzystać z gotowego druku lub też przygotować sobie szablon w excelu. Rozwiązania takie niekoniecznie są najlepsze. Ściągając formularze z sieci nie zawsze możemy być pewni, że są one prawidłowe oraz że zawierają wszystkie potrzebne elementy. Przygotowując szablon w excelu zawsze możemy o czymś zapomnieć. Można skorzystać również ze znajdujących się w sprzedaży gotowych druków akcydensowych i wypełniać je ręcznie.

W każdym jednak przypadku jest to równoznaczne z wypełnianiem ręcznym takich formularzy.

Nie da się ukryć, że korzystając z takiego druku, nawet jeżeli zdecydujemy się na żmudne jego wypełnianie, musimy orientować się w zakresie naliczania składek i zaliczki na podatek. Dodatkowo druk taki nie zawsze jest atrakcyjny graficznie.

Sposób na rachunek do umowy zlecenia

Jeśli chcesz szybko wystawić rachunek skorzystaj z aplikacji poRachunek. Nie jest to program dostosowany do wystawiania rachunków do umowy zlecenie, jednak warto wspomóc się nim w codziennej pracy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który nie rozlicza się z podatku VAT, możesz wykorzystać poRachunek do wystawiania rachunków za usługi. Jeśli planujesz wystawić rachunek do umowy zlecenie, oczywiście możesz skorzystać z aplikacji, jednak powinieneś w uwagach zaznaczyć, że rachunek ten wystawiany jest do umowy o zlecenie.

Jak wystawić rachunek w poRarachunek?

Jeśli jeszcze nie masz konta w aplikacji poRachunek zarejestruj się. Następnie zaloguj się do aplikacji i uzupełnij dane firmowe danymi zleceniobiorcy.

Po prawej stronie znajduje się polecenie WYSTAW RACHUNEK. Kliknij na nie i następnie uzupełniaj formularz zgodnie z instrukcją.

 1. Jako numer rachunku, wpisz numer umowy zlecenie, której rachunek dotyczy.
 2. Uzupełnij daty wystawiania rachunku oraz terminu płatności,
 3. Dane Twojej firmy wpisz jako kontrahenta natomiast dane zleceniobiorcy uzupełnią się automatycznie
 4. Jako produkt wpisz przedmiot umowy a w miejsce ceny stawkę wynagrodzenia za wykonanie zlecenia
 5. W uwagach wpisz, że wystawiany rachunek dotyczy umowy zlecenie oraz umieść informacje o odprowadzanych składkach do LANGUAGE ZUS.
 6. Kliknij ZAPISZ. Po zapisaniu rachunku możesz go wydrukować lub zapisać jako PDF.
Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: