Wzór rachunku bez VAT

Podział zgodnie, z którym VAT-owcy wystawiają faktury, a firmy zwolnione z VAT rachunki przestał być aktualny z początkiem 2014 r. Obecnie każdy przedsiębiorca zobligowany jest do tego, by dokumentować transakcje przy użyciu rachunków. Co za tym idzie wzór rachunku bez VAT został zastąpiony przez wzór faktury.

Firmy zwolnione z VAT również posługują się fakturami

Od 1 stycznia 2014 r. kwestia dokumentowania transakcji została ujednolicona,. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy wystawiają faktury – niezależnie od tego czy są zwolnieni z VAT czy też nie. Tym samym rachunki wystawianie przez firmy tak naprawdę znikają z obiegu. Możliwość ich wystawiania dotyczy obecnie węższego grona podmiotów m.in. zarabiających na podstawie umowy zlecenie bądź o dzieło.

Zmianie nie uległ fakt, że firmy zwolnione z VAT nie są muszą potwierdzać transakcji dokumentem sprzedaży. Tak jak dotychczas muszą wystawić dokument tylko na życzenie klienta (zarówno innej firmy, jak i osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej). Tyle że zamiast rachunku jest nim faktura. Kontrahent powinien wyrazić takie żądanie do trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca dostawy. Po upływie tego terminu przedsiębiorca może lecz nie musi wystawiać dokumentu. Zależne jest to wyłącznie od jego dobrej woli.

Faktura a rachunek – jak się różnią w 2014 r.?

Pewne kwestie reguluje również rozporządzanie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Dotyczy zestawu elementów obowiązkowych na fakturach wystawianych przez firmy zwolnione z VAT. Jaki więc ta kwestia przedstawia się obecnie? W przypadku sprzedaży zwolnionej podmiotowo na podstawie limitu sprzedaży (150 tys. zł rocznie) oraz przedmiotowo na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi medyczne) faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.
Przy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć na fakturze także podstawę zwolnienia, np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT.


W sytuacji gdy przedsiębiorca wykonuje np. usługi pośrednictwa finansowego czy ubezpieczeniowego na fakturze powinny się znaleźć:
 • data wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwa usługi,
 • kwota której dotyczy dokument.
Zgodnie z rozporządzeniem faktury, wystawianie przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT powinny posiadać te same dane, jakie dotychczas znajdowały się na rachunkach. Sprawia to, że przedsiębiorcy nie wystawią wadliwych dokumentów. Nawet w sytuacji jeśli zamiast tytułu „faktura” znajdzie się na nich „rachunek”. Tytuł nie jest bowiem obowiązkowym elementem faktury – należy jedynie zadbać, by znalazły się na niej wszystkie konieczne dane.

Wystawianie faktur tylko w inFakcie

Znakomitym rozwiązaniem dla firm zwolnionych z VAT jest inFakt.pl. Z aplikacji mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy w tym także lekarze prowadzący prywatną praktykę, fundacje, stowarzyszenia, firmy językowe oraz przedsiębiorstwa usługowe. Wystawianie faktur „zw” (dawnych rachunków) w inFakcie nie sprawia żadnych trudności. Wystarczy przy wystawianiu nowej faktury jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia (lub dodać własną).

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Korzystając z inFaktu nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta prowadzącego własną działalność. Wystarczy podać jego NIP, a program automatycznie pobierze odpowiednie dane z bazy GUS. Aplikacja automatyzuje także procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Wystarczy zdefiniować fakturę z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy kontrahenta i w kolejnych okresach wystarczy zatwierdzać wystawianie faktur.

Co zrobić, żeby mieć dostęp do wymienionych opcji (a także wielu innych)? Wystarczy założyć konto na inFakcie. Każdy użytkownik może przetestować Program do Fakturowania za darmo wystawiając do 3 faktur w miesiącu. Aplikacja dostępna jest 24h/dobę na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu oraz za pomocą dedykowanych aplikacji na iPhone'a i smartfony z Androidem.

Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Druki rachunku bez vat

 Konieczność odprowadzania należnych podatków do skarbu państwa jest niestety dla wielu przedsiębiorców zmorą każdego miesiąca rozliczeniowego, ale przecież zanim osiągnie się poziom dochodów kwalifikujących przedsiębiorcę do konieczności wstąpienia w szeregi vatowców istnieje możliwość prowadzenia rachunkowości upro

pokaż więcej tematów

Druk bez vat

 To, na jakich zasadach przedsiębiorca rozlicza się z właściwym sobie urzędem skarbowym zależy od decyzji, jaką podjął on na początku prowadzenia swojej działalności gospodarczej

Druk do wystawiania rachunku bez vatu

 Druk do wystawiania rachunku bez vatu, znajdujący się na stronie dość znanej firmy jest przeznaczony dla osób fizycznych pracujących na umowę zlecenia

Druk rachunku bez vat

Wystawianie rachunków lub faktur VAT to obowiązek podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy w ten sposób dokumentują zawierane transakcje polegające m

Druk rachunku bez vat darmowy

 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bez względu na jej charakter zawsze wiąże się z koniecznością podejmowania trudnych decyzji, które wpływają na dalszy rozwój zakładanej firmy

Druki bez vat rachunek

 Nie każdy dokument rejestrujący proces transakcji musi zawierać w swojej strukturze miejsce na podliczenie podatku vat

Faktura bez vat wzór

 W dzisiejszych czasach niemal każdy przedsiębiorca posiada biuro księgowe lub księgową, która obsługuje firmę w zakresie rachunków oraz księgowości