Wzór rachunku

Przed 2014 r. wzór rachunku był często wpisywaną w wyszukiwarki frazą przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Wynikało to z faktu, że nievatowcy zobligowani byli dokumentować transakcje właśnie przy pomocy rachunków. Od 1 stycznia 2014 r. uległo to zmianie i obecnie wszyscy przedsiębiorcy wystawiają faktury. Obowiązek ten dotyczy również firm zwolnionych z VAT.

Kiedy firma zwolniona z VAT wystawia fakturę?

W przypadku sprzedaży zwolnionej z VAT możliwość wystawiania rachunków istniała do końca 2013 r. Jej brak to efekt wprowadzonych od 1 stycznia 2014 r. zmian w ustawie o VAT. Aktualnie wszyscy przedsiębiorcy, również zwolnieni z VAT mają obowiązek wystawiania faktur. Nievatowcy powinni to jednak uczynić tylko na wyraźne życzenie klienta. Nie jest istotne czy jest nim:
 • inna firma czy
 • osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
Kontrahent ma 3 miesiące licząc od końca miesiąca dostawy, na wyrażenie żądania wystawienia faktury. Jeśli ten termin upłynie przedsiębiorca nie musi tego robić. Jeśli jednak chce może wystawić fakturę – zależy to tylko od jego dobrej woli.

Nie jest również konieczne odpowiednie tytułowanie dokumentu. Przedsiębiorca może go nazwać zarówno „fakturą”, „rachunkiem, jak i nie opisywać w ogóle. Wynika to z faktu, że tytuł nie jest obowiązkowym elementem faktury.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

Jak wygląda faktura dla zwolnionych z VAT w 2014 r.?

Zestaw elementów koniecznych w przypadku dokumentów wystawianych przez firmy zwolnione z VAT zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Czy uległ on zmianie w porównaniu do obecnych wcześniej na rachunkach wystawianych przez nievatowców? Okazuje się, że w niewielkim stopniu. Należy tu jednak wyróżnić trzy sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). W tym przypadku faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi lekarza, dentysty, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
Zmiany w zestawie elementów dotyczą więc tylko sprzedaży zwolnionej przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży np. usługi lekarza czy dentysty (za wyłączeniem usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowych, itp.). W takiej sytuacji przedsiębiorca do standardowego zestawu elementów jakie obowiązują na rachunkach powinien dodać podstawę zwolnienia z VAT, np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT.

Faktura „zw” w inFakcie

Możliwość tworzenia przez firmy zwolnione z VAT faktur „zw” (dawnych rachunków) w pełni zgodnych z przepisami, jakie weszły w życie z początkiem 2014 r. daje inFakt.pl. Wystarczy, że użytkownik przy tworzeniu nowego dokumentu jako stawkę VAT zaznaczy „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybierze podstawę zwolnienia (lub doda własną).

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

W inFakcie nie trzeba nawet znać pełnych danych swojego klienta. Wystarczy podać NIP, a informacje zostaną pobrane automatycznie z bazy GUS. Podobne dokumenty można tworzyć błyskawicznie zapisując dane produktów i klientów. Program dba ponadto o kwoty na fakturze – wystarczy, że podać cenę transakcji i stawkę VAT, a inFakt obliczy i uzupełni pozostałe wartości. Oprócz tego, w prosty sposób można umieścić na fakturze logo firmy, a także wybrać jeden z kilkudziesięciu gotowych szablonów faktur (bądź stworzyć własny).

Skorzystać z wymienionych opcji (oraz wielu innych) mogą zarejestrowani użytkownicy inFaktu. W zamian za rejestrację, każdy przedsiębiorca dostaje możliwość przetestowania Programu do Fakturowania bez żadnych opłat. Użytkownik może wystawiać do 3 faktur miesięcznie zupełnie za darmo. Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

Wzór rachunku za usługę

Rachunki służą przede wszystkim udokumentowaniu sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze niezarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT

Wzory rachunków

Jesteś  przedsiębiorcą, a nie wiesz, jak powinny wyglądać wzory rachunków, które wystawiasz swoim kontrahentom? Masz wątpliwości za każdym razem, gdy przyjdzie Ci wystawiać tego rodzaju dokumenty? Lub może „świecisz” zbyt często oczami, gdy kontrahenci wracają do Ciebie z prośbą o ponowne i poprawne wystawienie jakiego

pokaż więcej tematów

Wzór rachunku uproszczonego

Masz dość odręcznego wystawiania rachunków? Nie wiesz, kiedy i jaki ich rodzaj powinieneś wystawić? A może nadal myślisz, że w naszym kraju funkcjonuje jeszcze wzór rachunku uproszczonego i za wszelką cenę starasz się go znaleźć, by wystawić go swojemu klientowi? Jeśli tak, to koniecznie musisz szybko zmienić coś w swojej firmie

Rachunek wzór do pobrania

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę może pozwolić sobie na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT

Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Wynajmowanie lokalu, czy to na cele użytkowe czy mieszkaniowe, może wiązać się z koniecznością wystawienia odpowiedniego dokumentu, który to poświadcza

Rachunek wzór doc

Bardzo często przedsiębiorcy, w celu wystawienia rachunku korzystają z darmowych formularzy i szablonów z sieci