WZ druk

Procedura przyjęcia i wydania magazynowego wymaga korzystania z odpowiedniej dokumentacji. W momencie wydania towarów na zewnątrz powstaje obowiązek udokumentowania tego faktu poprzez wystawienie druku WZ, czyli dokumentu „wydanie zewnętrzne” (WZ). Natomiast w przypadku przyjęcia towarów z zewnątrz na magazyn – dokumentu przyjęcia towaru na magazyn (PZ). Przedsiębiorca musi pamiętać o poprawnym potwierdzaniu obrotu magazynowego, aby stany magazynowe były zgodne z rzeczywistymi.

W momencie zakupu towarów, podatnik otrzymuje od dostawcy fakturę VAT zakupu. Towar ten zostaje przyjęty na magazyn, co potwierdza dokument PZ, czyli dokument przyjęcia towaru z zewnątrz. Przedsiębiorca prowadzący działalność, zakupiony towar sprzedaje z określoną marżą. W momencie sprzedaży wystawia on fakturę VAT, a dodatkowo wystawia do niego druk WZ, który jest potwierdzeniem wydania sprzedanego towaru z magazynu na zewnątrz.

Przykładowy dokument WZ zawiera takie elementy jak:
 • Nazwa dokumentu ‘Wydanie WZ’
 • Numer dokumentu
 • Określenie sprzedawcy towaru oraz odbiorcy
 • Data wystawienia i data wydania towaru
 • Nazwa, jednostka miary, cena jednostkowa oraz wartość wydawanego towaru
 • Podpisy

Druk WZ to dowód magazynowy dokumentujący wydanie towaru na zewnątrz, a faktura sprzedaży jest dowodem, który potwierdza sprzedaż i należność od kontrahenta. Obrót magazynowy nie jest szczegółowo uregulowany w ustawie o rachunkowości. Większość jednostek zwyczajowo stosuje dokumenty PZ i WZ w celu dokumentowania ruchów magazynowych. Możliwe jest również wprowadzenie przez jednostkę swoich własnych wzorów dowodów księgowych, jednakże muszą one spełniać warunki dla dowodów księgowych, określonych w ustawie o rachunkowości.

Art. 21 Ustawy o Rachunkowości mówi, że dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i numeru identyfikacyjnego,
 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość,
 • datę dokonania operacji,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, poprzez wskazanie miesiąca oraz odpowiedniej dekretacji, wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
Dlaczego dokumentowanie stanu magazynu drukiem WZ jest bardzo ważne?

Szczególnie istotna jest kwestia inwentaryzacji, która jest wymagana przepisami prawa. Obowiązek przeprowadzenia rocznego spisu z natury wynika z zapisów ustawy o rachunkowości, a prawidłowe dokumentowanie obrotu magazynowego ułatwia kontrolę przedsiębiorcy nad magazynem. Właściwe prowadzenie dokumentacji ułatwia kontrolę obrotu magazynowego oraz pozwala na bieżące wykrywanie odchyleń w stanach magazynowych. Ilości widniejące w programie komputerowym winny zgadzać się ze stanami rzeczywistymi. W przypadku, gdy według informacji z programu komputerowego mamy towar w ilości większej aniżeli rzeczywiście na stanie, może zakłócić to pracę przedsiębiorstwa, szczególnie w procesie sprzedaży. Bardzo istotne jest, aby stany magazynowe oddawały rzeczywisty obraz tego, co tak naprawdę przedsiębiorstwo posiada w danej chwili w magazynie.

Data modyfikacji:2012-03-15

Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu