Wezwanie do zapłaty

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje wezwanie do zapłaty, oznacza to, że nie uregulował zobowiązań wobec swojego dostawcy. W przypadku gdy sam wystawił taki dokument to najwyraźniej nie otrzymał pieniędzy za wykonane usługi lub sprzedane towary. Obie sytuacje są dla właściciela firmy niekorzystne.

CZYM JEST WEZWANIE DO ZAPŁATY?


Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zapewne niejednokrotnie zetknęła się z dokumentem wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca może taki dokument otrzymać od swoich dostawców jeśli nie zapłaci za swoje zobowiązania w terminie, bądź też może być wystawcą tego dokumentu w przypadku, gdy nie otrzyma należności w określonym czasie od swoich nabywców.

Za jego pomocą wierzyciel żąda od dłużnika spłaty należnej kwoty wierzycielowi w ściśle określonym terminie. Jest to potwierdzenie, że wierzyciel podjął próbę porozumienia się z dłużnikiem oraz wyznaczył dodatkowy termin do spłaty zobowiązania.

Wezwanie do zapłaty, czyli tak zwany monit, jest często przed sądowym etapem egzekwowania określonego świadczenia od dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że nie jest konieczne do wystąpienia na drogę sądową w celu odzyskania należności przez wierzyciela. Co istotne fakt wysłania takiego dokumentu, stanowi dodatkowy dowód w przypadku ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

JAK DOSTARCZYĆ MONIT?


Nie ma żadnej ściśle określonej formy i treści oraz wyraźnie określonych prawem elementów, jakie winien zawierać poprawnie wystawiony przez monit. Warto jednakże podkreślić, że dla późniejszych ewentualnych celów dowodowych warto sporządzić dokument wezwania do zapłaty w formie pisemnej oraz przesłać go do dłużnika listem poleconym.

Istnieje również możliwość ustnego wezwania do zapłaty, jednakże w przypadku sprawy sądowej, dłużnik może zaprzeczyć otrzymaniu takiego wezwania. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przekazanie dłużnikowi wezwania w formie pisemnej. 

Sporządzony dokument najlepiej wysłać listem poleconym, dzięki czemu przedsiębiorca będzie miał dowód jego nadania. Można go również dostarczyć osobiście, pamiętając by odbiorca poświadczył otrzymanie dokumentu na kopii.

ELEMENTY WEZWANIA DO ZAPŁATY


Jakie elementy powinno się zawrzeć na wezwaniu do zapłaty? Najlepiej zamieścić na nim:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,

  • prawidłowe określenie stron – wierzyciela i dłużnika,

  • podstawę prawną zobowiązania (umowę, fakturę, itp.),

  • kwotę zaległości wraz z zaliczonymi odsetkami,

  • termin w którym dłużnik powinien zapłacić zaległość,

  • sposób zapłaty zobowiązania przez dłużnika,

  • podpis osoby wysyłającej monit.

Warto również zamieścić na dokumencie numer telefonu, by dłużnik w przypadku jakichkolwiek wątpliwości miał możliwość kontaktu.

CHCESZ ŻEBY FIRMĘ ZAŁOŻYLI CI EKSPERCI? ZGŁOŚ SIĘ DO INFAKTU


Choć w ostatnim czasie przepisy odnoszące się do zakładania firmy uległy uproszczeniu to jednak cały proces wymaga pewnej wiedzy i znajomości obowiązujących regulacji. Nie posiadasz ich? Nic straconego – zgłoś się do inFaktu, a wszelkich formalności dopilnujemy za Ciebie.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż nasi księgowi:

  • udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących kwestii odnoszących się do zakładania działalności gospodarczej,

  • wypełnią za Ciebie konieczne formularz,

  • skontaktują się również ze wszystkimi niezbędnymi urzędami.

Tym samym zostaniesz przedsiębiorcą bez wychodzenia z domu. Nasza usługa jest w pełni darmowa.

Co więcej wraz z założeniem firmy zapewniamy Twojej nowej firmie obsługę księgową na najwyższym poziomie w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym. Możesz ją testować przez 60 dni za darmo, bez żadnych zobowiązań.


Data modyfikacji:2015-09-16

Od 2008 roku wspólnie z zespołem zmienia rynek usług księgowych tak jak kilka lat temu rynek usług bankowych zmienił mBank.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu