VAT kasowy 2013

VAT kasowy zmienił się od początku 2013 r. Wprowadzono korzystne rozszerzenie metody kasowej dla małych podatników, dzięki któremu ma one obecnie bardzo niewielkie ograniczenia. Czym jest VAT kasowy i jakie zmiany zaszły w nim od początku 2013 r.?

Metoda kasowa a metoda memoriałowa – jak rozliczać VAT?

Dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT niezwykle istotny jest obowiązek podatkowy – jest to termin, który determinuje, w którym okresie należy rozliczyć VAT związany z daną sprzedażą. Właściciele polskich firm mogą wybrać jeden z dwóch sposobów określania momentu, w którym pojawia się obowiązek podatkowy – metodę memoriałową lub kasową.

1. Metoda memoriałowa

Metoda memoriałowa to najczęściej spotykany sposób rozliczania VAT-u w polskich przedsiębiorstwach – jest to jedyna możliwość dla firm rozliczających VAT miesięcznie. Metoda memoriałowa polega na tym, że moment, w którym pojawia się obowiązek podatkowy określa dzień wystawienia faktury. Ułatwia to prowadzenie księgowości, ponieważ zawsze wiadomo którego okresu dotyczy dany dokument. Największa wada polega jednak na tym, że czasami VAT trzeba zapłacić, mimo że klient nie opłacił faktury.

2. Metoda kasowa

Metoda kasowa rozliczania VAT-u jest stosowana nieco rzadziej niż memoriałowa, przy czym w niektórych przypadkach może być korzystna. W metodzie kasowej obowiązek podatkowy pojawia się z chwilą opłacenia faktury. Oznacza to, że nie zdarza się, aby podatnik był zmuszony do zapłaty podatku w związku z nieopłaconą fakturą. To rozwiązanie doceniają z pewnością zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy współpracują z kontrahentami spóźniającymi się z zapłatą.

VAT kasowy dostępny jest tylko dla małych podatników (ta zasada nie uległa zmianie w 2013 r.). Status małego podatnika mają firmy, które nie przekraczają rocznie 1,2 mln euro wartości sprzedaży. Po przekroczeniu tego limitu, przedsiębiorca traci status małego podatnika i nie ma możliwości rozliczania VAT-u kasowo – musi stosować metodę memoriałową.

Jak działa VAT kasowy od początku 2013 r.?

Metoda kasowa rozliczania VAT funkcjonowała przed 2013 r., ale w ograniczonej formie. Największy problem dla podatników stanowił fakt, że stosując metodę kasową, obowiązek podatkowy VAT pojawiał się wraz z upływem 90 dni od daty dostarczenia towaru lub wykonania usługi, niezależnie od tego, czy wpłynęła płatność. Od początku 2013 r. ta zasada uległa zmianie.

Podstawowe zasady obejmujące VAT kasowy od 2013 r. są następujące:

  1. 1. Obowiązek rozliczenia podatku VAT w związku z transakcjami z innymi firmami będącymi podatnikami VAT powstaje w momencie otrzymania zapłaty.
  2. 2. Obowiązek rozliczenia podatku w związku z transakcjami z podatnikami niebędącymi podatnikami VAT powstaje po 180 dniach, niezależnie od dokonania płatności.

A zatem VAT kasowy w 2013 r. ma jedyne ograniczenie podczas transakcji z osobami prywatnymi i firmami, które nie są podatnikami VAT. Każda inna sprzedaż pozwala rozliczać VAT dopiero wtedy, gdy nadejdzie płatność za fakturę.

Przykładowa faktura wystawiona z zastosowaniem metody kasowej - infakt.pl

Jak przejść na metodę kasową?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z metody kasowej muszą pamiętać, że jest ona ściśle powiązana z kwartalnym rozliczaniem podatku VAT. A zatem firmy rozliczające VAT miesięcznie, muszą jednocześnie przejść na VAT kwartalny.

Przejście na VAT kasowy w 2013 r. i w kolejnych latach dokonuje się składając odpowiednio wypełniony formularz VAT-R w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosowana metoda kasowa.

Inaczej mówiąc, chcąc rozpocząć stosowanie metody kasowej od II kwartału 2013 r., VAT-R należy złożyć do końca marca 2013 r. Fakt przejścia na VAT kasowy, trzeba połączyć z przejściem na VAT kwartalny, jeśli firma stosuje obecnie rozliczenie miesięczne.

Na VAT kwartalny można przejść składając VAT-R w jednym z następujących terminów:

  • do 25 lutego – od I kwartału,
  • do 25 maja – od II kwartału,
  • do 25 sierpnia – od III kwartału,
  • do 25 listopada – od IV kwartału.

Warto pamiętać, że powrót do metody kasowej jest możliwy po upływie 12 miesięcy korzystania z metody kasowej. Oczywiście, oprócz tego obowiązuje zasada mówiąca, że prawo do metody kasowej traci się automatycznie wraz z utratą statusu małego podatnika (tj. po przekroczeniu 1,2 mln euro wartości sprzedaży).

Zamiast faktur VAT-MP – oznaczenie „metoda kasowa”

Od początku 2013 r. znikają faktury VAT-MP, które do tej pory stosowali przedsiębiorcy rozliczający VAT kasowy. Zamiast nich, VAT kasowy od 2013 r. obliguje do wystawiania zwykłych faktur na których figuruje oznaczenie „metoda kasowa”.

Zapraszamy do przejrzenia innych zmian w fakturowaniu od 2013 r.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

VAT 7 2011

Rozliczanie podatku VAT nakłada na przedsiębiorców wiele różnych obowiązków polegających na prowadzeniu odpowiednich ewidencji, naliczaniu podatku, składaniu deklaracji podatkowych oraz zapłacie tego podatku

VAT 7 online

Rejestracja jako podatnik VAT pozwala na oszczędności podczas dokonywania zakupów firmowych, ale wiąże się też z obowiązkami

pokaż więcej tematów

Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub zwrotu

VAT-7K

Deklaracja VAT-7K służy do okresowego obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku

VAT 7 formularz

Złożenie formularza VAT-7 jest jedynym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych

Druk VAT 7

Podatek VAT należy do grupy podatków, które w polskim prawie ulegają bardzo częstym modyfikacjom

VAT 7 do wypełnienia

Dokonywanie terminowych wpłat podatku od towarów i usług nie jest jedynym obowiązkiem ciążącym na czynnych podatnikach VAT

VAT 7 druk

Przedsiębiorcy rozliczający VAT miesięcznie muszą co miesiąc składać w urzędzie skarbowym deklarację VAT-7