Ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego na osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności. Obowiązkiem tym zostały objęte także osoby, które z nimi współpracują. Mało tego, zarówno przedsiębiorcy jak i współpracujący z nimi, objęci zostali również obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Jedynie ubezpieczenie chorobowe zostało dla tych osób uznane jako dobrowolne. Osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, aż do dnia jej zaprzestania. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje takie osoby od dnia, jaki został wskazany we wniosku. Ubezpieczenie chorobowe ustaje:
  • w dniu wskazanym we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jeśli nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc,
  • od dnia, w którym następuje ustanie tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
Prowadzenie pozarolniczej działalności nie musi być jedynym tytułem uprawniającym przedsiębiorcę do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Przedsiębiorca może bowiem pozostawać w stosunku pracy, czy też wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia itp. W takiej sytuacji należy rozstrzygnąć obowiązek ubezpieczeń społecznych osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i posiadają inne tytuły, obligujące do objęcia ubezpieczeniem. Należy zatem zakwalifikować odpowiednie czynności, które wykonywane są przez tę osobę, dla celów podatkowych. W takich przypadkach okazuje się często, iż osoba, która wykonuje działalność, musi być w określonych sytuacjach traktowana przez ZUS jako osoba, która winna podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Jest to jednak sytuacja dość skomplikowana (z racji bardzo wielu możliwości powstawania zbiegu tytułów ubezpieczeń), nie da się więc wyjaśnić poszczególnych obowiązków w kilku słowach. Data modyfikacji: 2013-12-19

Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu