Symbole PKWiU

Z problematyką symboli PKWiU zetknął się zapewne każdy, kto wystawiał fakturę VAT. PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, który sprzedaje towary lub świadczy usługi na rzecz innego podmiotu, zobowiązany jest do udokumentowania tychże czynności poprzez wystawienie bezbłędnej faktury. Między innymi, przedsiębiorca musi posiadać wiedzę, kiedy powinien zamieścić na dokumencie symbol PKWiU, a kiedy tego obowiązku nie ma.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, szczególnie w dobie kryzysu, dąży do ograniczania ponoszonych kosztów, by utrzymać swoją pozycję na rynku. Jednakże przedsiębiorca musi pamiętać o rzetelnym wypełnianiu swoich obowiązków. Bardzo ważne jest, aby wystawiane faktury były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zawierały wszelkie niezbędne elementy.

PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Jest to pierwsza polska klasyfikacja produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym.

Dla celów:
  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,

od 1 stycznia 2011 r. należy stosować Rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Zgodnie z rozporządzeniem, PKWiU stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKWiU – zmiany od 2011 roku

Z dniem 01.01.2011 roku zasady dotyczące ustalania oraz definiowania towarów i usług dla celów podatku VAT uległy zmianom. Pod pojęciem towaru rozumiemy rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dla celów podatku VAT zmianie uległa zasada przyporządkowania stawki podatku do poszczególnych towarów oraz usług. Dotychczas podstawą jej ustalenia była klasyfikacja PKWiU. Obecnie towary i usługi, które są przedmiotem czynności opodatkowanych, identyfikowane są na podstawie klasyfikacji tylko w przypadku, gdy dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne.

Oznacza to więc, iż podstawową zasadą będzie powoływanie się przez podatnika na faktyczny kształt usługi. Ustalenie stawki VAT natomiast, zależne będzie od tego, czy usługa została wskazana w ustawie w sposób opisowy. Faktyczny kształt dokonywanej przez podatnika czynności będzie decydujący. Grupowaniami statystycznymi należy się posłużyć w przypadku, gdy na statystyki te powołuje się ustawa o VAT. Jednakże zmianie nie uległa zasada, że czynność zwolniona z VAT, która została oznaczona w sposób opisowy w ustawie, na fakturze musi zostać oznaczona odpowiednim symbolem PKWiU, jeśli ustawa ten symbol powołuje. Natomiast nie należy podawać na fakturze symbolu PKWiU w odniesieniu do zwolnionych czynności, co do których ustawa nie odwołuje się do numeru PKWiU.

Aplikacja online inFakt.pl

Symbole PKWiU wywołują czasem wątpliwości podczas wystawiania faktur VAT. Wystawca faktury niejednokrotnie zastanawia się, kiedy powinien zamieścić na dokumencie symbol PKWiU, a kiedy nie ma takiego obowiązku. Przedsiębiorcom zależy, aby wystawiane przez nich dokumenty były bezbłędne i czytelne. Aby uniknąć problemów z wystawianiem faktur, najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniego programu, gdyż program, w przeciwieństwie do ręcznego wystawiania faktur, prowadzi nas krok po kroku. Jednakże zanim podejmiemy decyzję, warto dokładnie zapoznać się z każdą ofertą, aby wybrać tę, która jest dla nas najbardziej odpowiednia. Szczególnie interesującą propozycją na rynku jest Infakt.pl. Jest to aplikacja online, pozwalająca na generowanie czytelnych dokumentów, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

PKWiU w inFakt.pl

Użytkownik ma możliwość dodawania nowych produktów do listy wraz z odpowiednim symbolem PKWiU. W jaki sposób może to uczynić? Wystarczy, by podczas wprowadzenia nowego dokumentu, uzupełnił w zakładce ‘PRODUKTY’ okienko ‘Towary/Usługi’ oraz wpisał odpowiedni symbol PKWiU. Następnie wystarczy kliknąć ‘Zapisz produkty’. Zdecydowanie ułatwia to pracę przedsiębiorcy, ponieważ przy ponownym wystawianiu faktury sprzedaży tego samego produktu lub usługi, przedsiębiorca nie musi kolejny raz wpisywać symbolu klasyfikacji produktów i usług oraz nazwy towary/usługi, ponieważ dane te zostały już uprzednio zapisane w bazie. Wystarczy wybrać odpowiedni towar/usługę wraz z odpowiadającym symbolem PKWiU, a następnie kliknąć w ‘Wystaw fakturę VAT’.

Aplikacje online takie jak Infakt.pl są zdecydowanie najkorzystniejsze finansowo oraz najwygodniejsze dla użytkowników. Nie pociągają one za sobą konieczności pobierania aktualizacji oraz nie narażają na żadne dodatkowe koszty. W momencie zmiany przepisów, program zostaje automatycznie i bezpłatnie uaktualniony. Aplikacja jest niezwykle intuicyjna, dzięki czemu ułatwi pracę każdemu przedsiębiorcy.

Data modyfikacji:2012-11-07

Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu