Rachunek wzór do pobrania

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę może pozwolić sobie na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.

Oznacza to, że nie muszą oni doliczać tego podatku do wartości swojej usługi, wystawiać faktur VAT czy wypełniać wielu innych obowiązków związanych z tym podatkiem. Wciąż jednak pozostaje obowiązek opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej podatkiem dochodowym. Kiedy więc rachunek jest właściwym dokumentem do udokumentowania przychodu? Kto może wystawiać rachunki?

Dokument określany słowem RACHUNEK został opisany w art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca określił krąg osób uprawnionych do jego wystawiania jako „podatnicy”. Zgodnie z definicją w/w ustawy przez podatników należy rozumieć podmioty, w tym osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek podatkowy. Do tej grupy należą więc nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne, które dokonały sprzedaży towarów lub wyświadczyły usługę. W praktyce jednak rzadko spotyka się rachunki wystawiane przez tych ostatnich, zdecydowanie częściej dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest w tym wypadku umowa sprzedaży. Również nie wszyscy przedsiębiorcy posługują się rachunkami. Ci z nich, którzy rozliczają podatek VAT, zobiwiązani są wystawiać faktury VAT. Jednym z nich jest konieczność wystawiania dokumentów określanych jako „faktura VAT”.

Jak dokumentują sprzedaż przedsiębiorcy nierozliczający podatku VAT?

W przypadku natomiast przedsiębiorców, którzy korzystając ze zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych w podatku VAT nie dokonali rejestracji do tego podatku, a także nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, jedynym dokumentem jaki mogą wystawić na potwierdzenie sprzedaży jest rachunek (określany często „rachunkiem uproszczonym”).

Przepisy podatkowe nie opisują tego dokumentu z taką dokładnością, jak jest to w przypadku faktur VAT, określają jednak podstawowe zasady jego wystawiania oraz informacje, które powinny się na nim znaleźć. Zgodnie z art.87 Ordynacji podatkowej rachunek wystawiany jest tylko na żądanie nabywcy, co oznacza, że przedsiębiorcy niezobowiązani do wystawiania faktur VAT lub wydawania paragonów fiskalnych mogą w ogóle nie potwierdzać swojej sprzedaży dokumentami zewnętrznymi. Jeśli jednak nabywca towaru lub usługi poprosi o taki dokument, to przedsiębiorca ma 7 dni na jego wystawienie liczonych od dnia:

 • wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli nabywca poprosił o rachunek przed dokonaniem sprzedaży lub
 • zgłoszenia prośby, jeśli nastąpiło to już po dokonaniu sprzedaży.

Jeżeli od dnia wykonania usługi lub dostawy towaru minęły 3 miesiące, usługodawca lub dostawca nie ma obowiązku wystawiania rachunku, choć może to zrobić, jeśli taka jest jego wola. Do elementów, jakie powinny się znaleźć na rachunku należą:

 • data wystawienia i numer kolejny rachunku,
 • dane dostawcy towaru lub usługodawcy – jego imię i nazwisko lub nazwa oraz adres,
 • dane nabywcy towaru lub usługobiorcy – jego imię i nazwisko lub nazwa oraz adres,
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług,
 • cena jednostkowa,
 • wartość towarów lub usług wyrażona liczbowo i słownie.

Rachunek powinien być wystawiony w dwóch egzemplarzach, z których oryginał wydawany jest nabywcy, kopię zaś zachowuje wystawca i przechowuje razem z pozostałą dokumentacją księgową. W 2011 r. nastąpiła istotna zmiana dotycząca informacji zawartych na rachunkach – nie ma już obowiązku oznaczania ich słowami „oryginał” i „kopia”, ani umieszczania na nich podpisu wystawcy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby elementy te, podobnie jak inne ważne dla stron transakcji informacje, zostały ujęte w treści tego dokumentu.

Rachunki z serwisem poRachunek.pl

Jeśli Twoi klienci to firmy, to możesz być pewien, że będą zainteresowani otrzymywaniem od Ciebie dokumentów potwierdzających sprzedaż. Jeśli świadczysz usługi lub sprzedajesz towary na rzecz osób prywatnych, musisz liczyć się z tym, że część z nich poprosi Cię również o rachunek. Skąd wziąć jego formularz? To proste, nie musisz nawet wychodzić z firmy. Wystarczy, że skorzystasz z naszej oferty na poRachunek.pl.

Proponujemy Ci prostą w obsłudze aplikację do wystawiania rachunków dostępną on-line 24 godziny na dobę. A jeśli należysz do tych przedsiębiorców, którzy wystawiają maksymalnie 3 dokumenty i współpracują z nie więcej niż trzema kontrahentami, możesz wystawiać rachunki zupełnie za darmo. Skorzystaj z naszej oferty i dołącz do grona zadowolonych w serwisie poRachunek.pl.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: