Rachunek wzór

Rachunek był dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru bądź usługi dokonaną przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT. Aktualnie jednak firmy zwolnione z VAT muszą wystawiać faktury. Rachunki dotyczą już węższego grona podatników, m.in. zarabiających w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło.

Odgórny obowiązek wystawiania faktur

Tak naprawdę już od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury zamiast rachunków. Jedynym warunkiem była tu rejestracja. Ze zwolnienia z VAT można korzystać bowiem bez składania formularza VAT-R, ale ci przedsiębiorcy, którzy go złożyli i wprost zadeklarowali korzystanie ze zwolnienia mogli wystawiać faktury zamiast rachunków już od początku 2013 r. Nie było to jednak obowiązkowe i tylko od firm zwolnionych z VAT zależał sposób, w jaki dokumentowali transakcje.

Nie mają oni już jednak możliwości wyboru od 1 stycznia 2014 r. Wszyscy przedsiębiorcy odgórnie zobowiązani są bowiem do wystawiania faktur. Firmy zwolnione z VAT muszą jednak wystawiać dokument poświadczający sprzedaż lub świadczenie usług tylko, gdy zażąda tego nabywca. Klient może zażądać wystawienia dokumentu do trzech miesięcy licząc od końca miesiąca dostawy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca nie musi już wystawiać faktury. Choć może tak zrobić – zależne jest to wyłącznie od niego.

Jaki elementy we wzorze faktury?

Poza samym faktem wystawienia faktury, a nie rachunku przedsiębiorca powinien pamiętać o umieszczeniu na dokumencie odpowiednich elementów. Jak wygląda to w praktyce? Otóż zestaw elementów zależy od rodzaju sprzedaży. Trzeba rozważyć tutaj trzy sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie obrotu do 150 tys. zł rocznie. W tym przypadku na fakturze przedsiębiorca powinien zawrzeć co najmniej:
 • datę i numer wystawienia dokumentu,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi medyczne). Nie dotyczy to pośrednictwa finansowego oraz usług ubezpieczeniowych. Faktura musi zawierać minimum:
 • datę wraz z numerem wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę towaru lub usługi, a także miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT.
3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Fna fakturze należy zamieścić co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
W przypadku punktów 1 oraz 3 faktura wystawiana na sprzedaż zwolnioną nie różni się zestawem elementów od rachunków. Co do zwolnienia przedmiotowego (na podstawie rodzaju sprzedaży)należy pamiętać o konieczności podania konkretnego przepisu z jakiego wynika zwolnienie z VAT.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Chcesz wystawiać dokumenty zgodne ze zmianami w przepisach?

Szukasz odpowiedniego programu do wystawiania faktur „zw” (dawnych rachunków)? Przyjrzyj się możliwościom jakie daje inFakt.pl. Program do Fakturowania pozwala na wystawianie zgodnych z przepisami faktur przedsiębiorcom zwolnionym z VAT. Konieczne jest jedynie zaznaczenie stawki „zw” w momencie wystawiania nowej faktury, a następnie wybranie podstawy zwolnienia z przygotowanej listy. Do najważniejszych zalet aplikacji należy:
 • łatwe wystawianie faktur dowolnego rodzaju,
 • możliwość wystawiania faktur po angielsku i w obcych walutach,
 • zapis wystawionych dokumentów do plików PDF,
 • wyszukiwarka danych klientów wg NIP,
 • kolorowe szablony faktur,
 • dostępność online,
 • oszczędność czasu,
 • szybkość działania,
 • intuicyjność interfejsu,
 • możliwość skorzystania ze wsparcia zespołu księgowych przez telefon, e-mail i czat wewnątrz aplikacji.
Każdy przedsiębiorca, który zarejestruje się w inFakcie dostaje wsparcie zespołu księgowych, którzy na pytania klientów odpowiadają w ciągu 15 minut. Dodatkowo użytkownik może wypróbować Program do Fakturowania wystawiając do 3 faktur w miesiącu za darmo. Jeśli chcesz wystawiać dokumenty zgodne ze zmianami w rachunkach wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu.

Autor: Wiktor Sarota

Zobacz również

Wzór rachunku za usługę

Rachunki służą przede wszystkim udokumentowaniu sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze niezarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT

Wzory rachunków

Jesteś  przedsiębiorcą, a nie wiesz, jak powinny wyglądać wzory rachunków, które wystawiasz swoim kontrahentom? Masz wątpliwości za każdym razem, gdy przyjdzie Ci wystawiać tego rodzaju dokumenty? Lub może „świecisz” zbyt często oczami, gdy kontrahenci wracają do Ciebie z prośbą o ponowne i poprawne wystawienie jakiego

Wzór rachunku uproszczonego

Masz dość odręcznego wystawiania rachunków? Nie wiesz, kiedy i jaki ich rodzaj powinieneś wystawić? A może nadal myślisz, że w naszym kraju funkcjonuje jeszcze wzór rachunku uproszczonego i za wszelką cenę starasz się go znaleźć, by wystawić go swojemu klientowi? Jeśli tak, to koniecznie musisz szybko zmienić coś w swojej firmie

pokaż więcej tematów

Rachunek wzór do pobrania

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę może pozwolić sobie na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT

Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Wynajmowanie lokalu, czy to na cele użytkowe czy mieszkaniowe, może wiązać się z koniecznością wystawienia odpowiedniego dokumentu, który to poświadcza

Rachunek wzór doc

Bardzo często przedsiębiorcy, w celu wystawienia rachunku korzystają z darmowych formularzy i szablonów z sieci

Rachunek korygujący wzór

Przez szereg lat przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, którzy wystawiali rachunki poszukiwali w wzoru rachunku korygującego, który pozwoliłby na poprawnie błędów jakie znalazły się w jego treści

Rachunek wzór darmowy

Z punktu widzenia obowiązującego prawa, jednym z obowiązków podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest dokumentowanie sprzedaży

Wzór rachunku do umowy o dzieło

Rachunek, choć kojarzony najczęściej z dokumentowaniem sprzedaży, wykorzystywany jest również w innych sytuacjach, w tym, jako podstawa do rozliczenia umów cywilnoprawnych