Rachunek uproszczony wzór

Podstawową funkcją rachunku było potwierdzenie realizacji określonej transakcji. Spełniał również funkcję pokwitowania wykonania obowiązku zapłaty należności. Jednak od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek dokumentowania transakcji przy użyciu faktur. Zmiany dotyczą przede wszystkim firm zwolnionych z VAT, które przed tym terminem posługiwały się rachunkami.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury

Choć przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury już od 1 stycznia 2013 r. to jednak nie było to ich obowiązkiem. Żeby móc to robić konieczna była tylko rejestracja. Otóż ze zwolnienia z VAT można korzystać bez składania formularza VAT-R, ale ci przedsiębiorcy którzy go złożyli i wprost zadeklarowali korzystanie ze zwolnienia mogli wystawiać faktury, a nie rachunki. Obecnie nie ma żadnej dowolności w tym temacie. Co za tym idzie, wszyscy przedsiębiorcy – również zwolnieni z VAT – mają obowiązek dokumentowania transakcji fakturami.

W przypadku firm zwolnionych z VAT taka konieczność istnieje tylko w przypadku, gdy o wystawienia dokumentu poprosi nabywca (osoba prywatna lub inna firma). Istotne jest, że kupujący może zażądać faktury przez trzy miesiące licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła realizacja transakcji. Po tym czasie przedsiębiorca nie musi wystawiać dokumentu poświadczającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Nie musi jednak tego robić.

Co powinno znaleźć się na fakturze

Zestaw elementów jakie powinny znaleźć się na dokumencie poświadczającym dokonanie transakcji wystawianym przez firmy zwolnione z VAT powinno zawierać konkretny zestaw elementów. Określone jest to w rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Można tu wyróżnić 3 sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). W tym przypadku na fakturze przedsiębiorca powinien zamieścić:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi lekarza, dentysty, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura musi posiadać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT.
3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Na dokumencie powinny znaleźć się co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
Z zapisów wynika więc, że faktury, które wystawiają firmy zwolnione z VAT na podstawie kwoty limitu oraz na usługi finansowe i ubezpieczeniowe nie będą różniły się pod względem zestawu elementów od rachunków. Pewna różnica widoczna jest za to w przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (np. usługi medyczne). W tej sytuacji bowiem konieczne jest zawarcie w dokumencie podstawy zwolnienia z VAT (np. odniesienia do konkretnego artykułu ustawy o VAT).

Dzięki inFaktowi wystawianie faktur jest maksymalnie uproszczone

Żeby prawidłowo wystawiać faktury „zw” (dawne rachunki) wystarczy skorzystać z usług inFaktu. Nie trzeba poszukiwać w zasobach Internetu żadnego wzoru. Dzięki Programowi do Fakturowania przedsiębiorcy zwolnieni z VAT wystawią w pełni zgodne z przepisami dokumenty poświadczające dokonanie transakcji. Jak w inFakcie wystawić fakturę „zw”? Przedsiębiorca przy wystawianiu nowej faktury jako stawkę VAT musi zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia lub dodać własną.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

W inFakcie nie trzeba znać pełnych danych swojego klienta. Wystarczy podać NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS. Kontrahent, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając dokument wystarczy jedynie wybrać klienta z listy.

Program automatyzuje procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Wystarczy zdefiniować fakturę (rachunek) z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy kontrahenta i w kolejnych okresach wystarczy zatwierdzać wystawianie faktur. Dokument można zapisać w systemie, wydrukować lub wygenerować plik PDF, a następnie wysłać do klienta e-mailem wprost z inFaktu.

Żeby skorzystać z możliwości jakie oferuje Program do Fakturowania wystarczy założyć darmowe konto. Użytkownik ma możliwość wystawiania do 3 faktur miesięcznie bez żadnych opłat. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.

Autor: Wiktor Sarota

Zobacz również

pokaż więcej tematów

Druki rachunek uproszczony pdf

 Dla niemal każdego przedsiębiorcy istotna jest obecnie właściwa i jak najszybsza komunikacja z klientami, między innymi dlatego korespondencja wysyłana za pośrednictwem wiadomości email stanowi obecnie jeden z najszybszych sposobów komunikacji

Druki rachunku uproszczonego

 W żadnej firmie nie powinno zabraknąć rozwiązań sprawiających, że przynajmniej część procesów zachodzących w przedsiębiorstwie będzie można przeprowadzić z zastosowaniem bezpłatnych i jednocześnie niezawodnych rozwiązań

Druki rachunku uproszczonego do pobrania za darmo

 Zanim zapadnie ostateczna decyzja o założeniu firmy i samodzielnego kreowania własnej przyszłości, wiele osób poszukuje przede wszystkim informacji dotyczących tego, co można zrobić, by uzyskać druki rachunku uproszczonego do pobrania za darmo

Druk - rachunek uproszczony

 Jeśli prowadzisz firmę, nie ważne czy małe czy duże przedsiębiorstwo, zapewne zainteresuje cię serwis, który zdecydowanie poprawi twoją jakość i szybkość wystawiania rachunków kontrahentom