Rachunek uproszczony druk

Rachunek uproszczony druk

Obowiązek dokumentowania sprzedaży spoczywa na wszystkich podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą.Czynni Podatnicy VAT sprzedaż dokumentują za pomocą faktur VAT, osoby prowadzące działalność w oparciu o ewidencję kasy fiskalnej posługują się wówczas dowodem jakim jest paragon fiskalny, natomiast przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego dokumentują sprzedaż rachunkami.

Czym był kiedyś rachunek uproszczony?

Po 31 grudnia 1999 roku rachunek uproszczony, jako dokument sprzedaży ostatecznie przestał w Polsce funkcjonować. Do tego czasu był on wykorzystywany przez podatników podatku VAT, jako dokument rozliczeniowy wystawiany osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Rachunek dziś

Dowodem sprzedaży towaru lub wykonania usługi przez osoby niebędące czynnymi podatnikami VAT obecnie jest rachunek. Rachunek wystawiany jest na wyraźne żądanie kontrahenta. W przeciwieństwie do faktur VAT, które wystawiane są na żądanie jedynie osób fizycznych, wystawienie rachunku uzależnione jest od woli sprzedającego towar/usługę lub od żądania klienta. Nie wystawienie rachunku jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w celu określenia, czy nie został przekroczony limit uprawniający do zwolnienia z rozliczania podatku VAT. Obecnie jest to kwota 150 tys. zł rocznie.

 

Wystawianie rachunku

Wystawienie rachunku kontrahentowi musi odbywać się zgodnie z terminami wprowadzonymi ustawowo. I tak, gdy kontrahent zażąda wystawienia dokumentu jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostawą, rachunek należy wystawić nie później niż w 7 dni od daty zaistnienia jednej z powyższych sytuacji. Jeśli jednak prośba o wystawienie dokumentu sprzedaży nastąpi po czasie wykonania usługi bądź dostawie towaru, czas 7 dni liczony będzie od dnia jej zgłoszenia. Trzy miesiące po wykonaniu usługi lub wydaniu produktów czy materiałów, wystawienie rachunku będzie już miało wyłącznie charakter uznaniowy. Czas na wystawienie rachunku regulują zapisy ordynacji podatkowej (rozdz. 12 art. 87). Wystawione rachunki należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w jakim minął wyznaczony termin uregulowania należności.

Druk rachunku

Nie ma wymogów estetycznych co do wyglądu dokumentu rachunku, a jedynie formalne odnoszące się do jego zwartości. Druk rachunku uproszczonego możemy przygotować samodzielnie, tworząc go w komputerowych arkuszach kalkulacyjnych (np. Excel czy Calc). Najłatwiejszym sposobem był do niedawna zakup gotowych ujednoliconych najczęściej druków dokumentów, zawierających pola na wszystkie wymagane przepisami prawa dane. Ryzykiem pozostawało jednak to, że w przypadku zmian w przepisach prawnych mogliśmy zostać z niewykorzystanymi i nieprzydatnymi już drukami. Dziś więc znacznie prostszym, szybszym, a przy tym pewnym co do spełniania aktualnych wymogów prawnych sposobem jest wykorzystanie gotowych i sprawdzonych aplikacji w Internecie, takich jak poRachunek.

Co powinien zawierać formularz rachunku:

 • kolejny numer rachunku;
 • datę wystawienia oraz sprzedaży jeśli jest inna niż wystawienia;
 • nazwisko (albo nazwę firmy) sprzedającego towar czy wykonującego usługę oraz kupującego/odbiorcy usługi;
 • dane adresowe sprzedawcy i kupującego;
 • dokładne określenie rodzaju i ilości towaru (lub: wykonanej usługi) oraz ich ceny jednostkowe
 • ogólną sumę należności, która musi być wyrażona w formie liczbowej, jak i słownej;

Warto wiedzieć, że od 11 marca 2011 roku (nie trzeba już na rachunku umieszczać informacji rozróżniającej „Oryginał” i „Kopię”. Rachunek nie musi już także zawierać podpisu wystawcy, ani jego pieczątki.

Rachunek z aplikacją poRachunek

Aplikacja poRachunek to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców wystawiających rachunki. Umożliwia ona na szybkie i sprawne wystawienie rachunku oraz na łatwe zarządzanie wystawionymi dokumentami.

Zalety programu poRachunek:

 • szybkie i sprawne wystawianie rachunków dzięki automatycznemu wypełnianiu większości danych
 • możliwość stworzenia bazy towarów i usług, co znacząco skraca proces wystawiania rachunku,
 • możliwość stworzenia bazy klientów, dzięki czemu wszystkie dane klientów uzupełniane są automatycznie po wyborze odpowiedniego wyniku z listy,
 • możliwość zarządzania rachunkami – PODGLĄD umożliwia zgrupowanie rachunków na te wystawione, opłacone oraz z przedawnionym terminem płatności.

Aby wystawić rachunek w aplikacji poRachunek:

 • wybierz po prawej stronie polecenie WYSTAW RACHUNEK
 • wypełnij kolejno w aktywnym formularzu rachunku datę sprzedaży i wystawienia dokumentu (jeśli jest inna niż sprzedaży)
 • wybierz kontrahenta z list lub wprowadź nowego
 • wybierz z listy sprzedawany towar / wykonywana usługę lub wpisz nowy produkt
 • dane Twojej firmy wypełnią się automatycznie, jeśli wcześniej uzupełniłeś je w ustawieniach,
 • kliknij ZAPISZ

Gotowy rachunek można wysłać bezpośrednio mailem do klienta, wydrukować lub zapisać w formacie PDF.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: