Rachunek sprzedaży

Jeszcze do końca 2013 r. firmy zwolnione z VAT miały możliwość wystawienia rachunku sprzedaży. W tym momencie jest to jednak niemożliwe, jako że wszyscy przedsiębiorcy transakcje dokumentują przy użyciu faktur. Tym samym rachunki niejako odeszły do przeszłości. Prawo do ich wystawiania zachowało znacznie mniejsze grono podmiotów, w tym np. osoby zarabiające w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło.

Nievatowiec wystawi fakturę niezależnie od tego kto jest jego klientem

Aktualnie nie ma już mowy o sytuacji, w której jeden przedsiębiorca dokumentuje transakcję fakturą, a drugi rachunkiem. Wpływ na to ma fakt, że przepisy w tej kwestii zostały ujednolicone. Co za tym idzie od początku 2014 r. również firmy zwolnione z VAT mają obowiązek wystawiania faktur, a nie jak dotychczas rachunków. W przypadku nievatowców konieczność odpowiedniego udokumentowania transakcji istnieje tylko jeśli kupujący wyrazi konkretne żądanie. Nie ma znaczenia czy nabywcą jest:
 • inna firma,
 • osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Jeżeli kontrahent zażąda faktury to przedsiębiorca musi ją wystawić, jeśli jednak nabywca nie chce potwierdzenia transakcji – nie trzeba go wydawać. Na wyrażenie żądania klient ma trzy miesiące. Ten termin liczony liczy się to od końca miesiąca dostawy. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć otrzymania faktury po upływie trzech miesięcy przedsiębiorca w dalszym ciągu może to zrobić choć wcale nie musi.

Koniecznie dopisanie podstawy zwolnienia z VAT – przy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo

W kontekście zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. istotny jest również zestaw obowiązkowych elementów na fakturach wystawianych na sprzedaż zwolnioną z VAT. Jak więc wygląda to w praktyce? Przy sprzedaży zwolnionej podmiotowo na podstawie kwoty limitu faktura powinna zawierać:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
Kiedy firma zwolniona jest przedmiotowo na podstawie rodzaju sprzedaży (za wyłączeniem pośrednictwa finansowego oraz usług ubezpieczeniowych) na fakturze trzeba umieścić:
 • wymienione powyżej elementy identyczne jak w przypadku zwolnienia podmiotowego,
 • dodatkowo - podstawę zwolnienia z VAT.
W przypadku usług pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego, itp. faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
Zestaw elementów faktury dla firm zwolnionych z VAT właściwie nie różni się od tego jaki figurował na wcześniej wystawianych rachunkach. Różnica dotyczy zwolnienia przedmiotowego – na podstawie rodzaju sprzedaży, gdzie na fakturze należy umieścić podstawę zwolnienia z VAT, np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT.

Jaki wystawić fakturę „zw” w inFakcie?

Przy wystawianiu faktur „zw” (dawnych rachunków) najlepiej skorzystać z usług inFaktu. Dedykowana aplikacja upraszcza całą procedurę automatyzując część procedur. Wystawianie faktur „zw” w Programie do Fakturowania przebiega bardzo sprawnie. Wystawiając fakturę „zw” należy jedynie jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia – oczywiście o ile jest to konieczne.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Nie trzeba nawet znać pełnych danych swojego klienta, który prowadzi firmę. Wystarczy podać NIP, a dane pobiorą się automatycznie z bazy GUS.

Klient, któremu użytkownik wystawił fakturę jest zapamiętywany na jego koncie. Wystawiając kolejny dokument wystarczy wybrać kontrahenta z listy. Program automatyzuje także procesy wystawiania dokumentów w kolejnych miesiącach. Wystarczy zdefiniować fakturę (rachunek) z danymi produktu/usługi, ceną oraz z/bez nazwy klienta,a w kolejnych okresach wystarczy zatwierdzać jej wystawianie.

Wystarczy tylko założyć darmowe konto na inFakt.pl. Użytkownicy, którzy zdecydują się na wybór Programu do Fakturowania, mogą przetestować jego działanie wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców. Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

pokaż więcej tematów

Umowa o dzieło a rachunek

Umowa o dzieło odnosi się w głównej mierze do rezultatu pracy, gdzie sposób jego osiągnięcia nie ma największego znaczenia

Rachunek xls

Jeszcze do niedawna rachunek był dokumentem, który służył do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług przez firmy zwolnione są z płacenia podatku VAT

Co musi zawierać rachunek

 Kiedy zapadnie już decyzja o założeniu własnej firmy, a wraz z nią wybór odpowiedniej formy opodatkowania, wówczas nie ma już czasu na to, by zastanawiać się nad tym, co musi zawierać rachunek