Rachunek proforma wzór

Jeszcze do końca 2013 r. nievatowcy mieli możliwość wystawiania rachunku proforma. Ta zasada uległa jednak zmianie, w związku z faktem, że od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy transakcje dokumentują fakturami. Co za tym idzie firmy zwolnione z VAT zamiast rachunku proforma muszą wystawiać fakturę proforma.

Od 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania faktur

Od 1 stycznia 2014 r. przedsiębiorcy nie wystawiają już rachunków. Co za tym idzie wszystkie firmy mają obowiązek posługiwania się fakturami. Również zwolnieni z VAT, którzy do tej pory wystawiali rachunki. Z czego to wynika? 

Otóż słowo „rachunek” można znaleźć w zasadzie w dwóch aktach prawnych. Pierwszym z nich jest ordynacja podatkowa, drugim zaś osobne rozporządzenie określające listę elementów, które koniecznie trzeba na takim dokumencie zamieścić. Od 1 stycznia 2014 r. zapisy, które się w nich znajdują uległy pewnej zmianie.

Obecnie zapis w ordynacji podatkowej brzmi następująco:

„Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.” (Art. 87. par. 1.) 

 Zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązek wystawiania faktur mają:
 • VAT-owcy – zawsze, gdy nabywcą jest inna firma oraz na żądanie nabywcy prywatnego,
 • firmy zwolnione z VAT – tylko na żądanie odbiorcy (zarówno innej firmy, jak i osoby prywatnej).
Tym samym przytoczony zapis z ordynacji podatkowej dotyczący wystawiania rachunków odnosi się już do mniejszego grona podatników. Przede wszystkim zarabiających w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. Wszyscy przedsiębiorcy transakcje muszą dokumentować fakturami.

Chcesz wystawiać w pełni zgodne z przepisami faktury „zw” (dawne rachunki)? Wypełnij poniższy formularz i dołącz do inFaktu. Z nami nie musisz się martwić zmianami w rachunkach.

Proforma nie jest dokumentem księgowym

Zmiany dotyczą również wystawiania dokumentów proforma. Zgodnie z nimi firmy zwolnione z VAT, które jeszcze do końca 2013 r. wystawiały rachunki proforma, aktualnie zobligowane są do wystawiania faktur proforma. Przedsiębiorcy mogą wystawić proformę jako dokument poprzedzający standardową fakturę VAT.

Proforma stanowi swego rodzaju propozycję dokumentu, na podstawie którego odbiorca może dokonać zapłaty na poczet przyszłej dostawy lub usługi. Wystawia się ją jeszcze przed zawarciem transakcji. Należy jednak pamiętać, że faktura proforma nie dokumentuje dokonanej sprzedaży czy też pobranej przedpłaty lub zaliczki. Ponadto dokument ten nie uprawnia do rozliczenia podatku VAT. Dopiero w momencie otrzymania właściwej faktury VAT, możliwe jest takie rozliczenie.

Faktury proforma często są stosowane jak pewnego rodzaju oferta zawarcia określonej umowy świadczenia usług lub sprzedaży towaru. Zasadnicza różnica pomiędzy fakturą VAT a proformą odnosi się do tego, że tylko pierwszą należy księgować. Proforma nie jest bowiem dokumentem księgowym i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji podatkowych. Po co więc ją wystawiać? Otóż faktura proforma:
 • informuje o szczegółach transakcji i płatności,
 • oferuje zawarcie transakcji,
 • proponuje lub zapowiada wystawienie faktur.
W przepisach nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego jakie powinna zawierać elementy. Warto jednak zamieścić na niej dane, które przedsiębiorca ma zamiar zawrzeć również na fakturze VAT.

Wzór faktury proforma w inFakt.pl

Fakturę proforma najlepiej wystawić w dedykowanej temu aplikacji. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że sporządzony przez niego dokument będzie w pełni czytelny i spełni wyznaczoną funkcję. Żeby w inFakcie wystawić fakturę proforma wystarczy jedynie:
 • z menu po prawej stronie wybrać opcję „Proforma”,
 • podać dane klienta,
 • wybierz datę wystawienia, sprzedaży oraz termin zapłaty,
 • podać nazwę towaru/usługi, stawkę VAT i cenę (wystarczy netto lub brutto – druga kwota wyliczy się sama),
 • zapisać sporządzony dokument.
Tak wystawioną fakturę fakturę można zapisać w formacie PDF, wydrukować, a także wysyłać do klienta z poziomu aplikacji. Jeśli chcesz tak wystawioną proformę zamienić w fakturę VAT, wystarczy tylko edytować proformę i kliknąć w opcję „Zmień na fakturę”, która znajduje się w panelu po prawej stronie.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Załóż darmowe konto i wystaw fakturę „zw” lub proformę w inFakcie. Program do Fakturowania można przetestować bez żadnych zobowiązań wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Użytkownik otrzymuje dostęp do innowacyjnej aplikacji online, a także wsparcie zespołu profesjonalnych księgowych, którzy na pytania odpowiadają maksymalnie w ciągu 15 minut.

Z Programu do Fakturowania może korzystać każda firma - zarówno zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, jak i zwolniona z VAT. Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.


Data modyfikacji:2015-09-16

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: