Rachunek opiekunka do dziecka


Chociaż niewiele osób do tego się stosuje, przychody opiekunki do dziecka powinny być rozliczane w Urzędzie Skarbowym. Jeśli opiekunka nie prowadzi działalności gospodarczej, jej zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie umowy zlecenia. Po zakończeniu roku, opiekunka zobowiązana jest więc rozliczyć te przychody na druku PIT-36. Od tych przychodów może również odliczyć koszty ich uzyskania.

Umowa zlecenia między nianią i rodzicami


Umowy zlecenia są umowami cywilnoprawnymi i stosują się do nich zasady Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny dopuszcza zawieranie tej umowy przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Nie ma więc problemu, aby umowę taka mogli podpisać rodzice dziecka z opiekunką.

 

Rozliczanie umowy zlecenia z Urzędem Skarbowym
Ponieważ przychody z tytułu opieki nad dzieckiem nie są wynagrodzeniem z działalności wykonywanej osobiście, określonym  w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, a przychodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy) łączą się  z pozostałymi przychodami, które opodatkowane są według skali (stawek 18 proc. i 32 proc.).
Z tego też względu Niania powinna wykazać je w zeznaniu PIT-36 za dany rok podatkowy w terminie do  30 kwietnia następnego roku.

 

Umowa zlecenia niani bez zaliczek na podatek dochodowy
Według Interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygnatura akt ILPB2/415-504/11-4/AJ)  „Na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Obowiązek wpłacenia zaliczek w trakcie roku podatkowego nie obciąża także zleceniobiorcy,  czyli zainteresowanej". Oznacza to, że od przychodów z działalności opiekunek do dziecka nie ma obowiązku odprowadzać comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

 


Dodatkowo, nie ma również przeciwwskazań, aby niania lub opiekunka do dziecka od uzyskanego przychodu odliczyła koszty uzyskania tego przychodu. Należy jednak uważnie analizować wydatki, które opiekunka ma zamiar zaliczyć do kosztów, bowiem muszą nie tylko zostać właściwie udokumentowane, ale również być poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania źródeł przychodu. Aby uniknąć błędów, warto zapoznać się z listą  wydatków nieuznawanych za koszty (art. 23 ustawy o PIT).

Ewidencja przychodów opiekunki do dziecka
Według interpretacji Dyrektora Izby, nie ma przeciwwskazań, aby opiekunka do dziecka ewidencjonowała przychód. Ewidencja taka będzie potrzebna do celów rozliczania podatku dochodowego. Przepisy podatkowe jednak nie regulują bezpośrednio takiego obowiązku. Tyczy się to zarówno dokumentowania przychodów jak i ich ewidencji.
Warto jednak rozważyć ewidencję takich przychodów nie tylko ze względu na prawidłowe rozliczenie roczne, ale również na ewentualną kontrolę podatkową. Ponieważ opiekunki do dziecka najczęściej w ogóle nie są związane z księgowością oraz nie znają nawet podstawowych zasad wystawiania rachunków, warto aby skorzystały z takiego rozwiązania, które usprawni im ten proces.
Rozwiązanie takie udostępnia aplikacja poRachunek, która nie tylko usprawnia proces wystawiania rachunków ale również monitorowania płatności.
Korzystając z aplikacji poRachunek, opiekunka będzie pewna, że wystawiony przez nią dokument jest prawidłowy – zawiera wszystkie wymagane prawem elementy oraz nie zawiera błędów chociażby w numerze NIP. System działa w taki sposób, że wychwytuje błędy w danych podkreślając je na czerwono.


Aby wystawić rachunek z aplikacją poRachunek wystarczy kilka minut. Po zalogowaniu się do aplikacji po raz pierwszy, należy uzupełnić dane firmowe. Jest to o tyle ważne, że podczas wystawiania rachunków, system będzie automatycznie uzupełniał te dane.
Następnie klikamy plecenie WYSTAW RACHUNEK – wtedy na pulpicie otworzy się aktywny formularz rachunku do wypełnienia.
System nada wystawionemu rachunkowi kolejny numer. Następnie wprowadzamy dane klienta (chyba, że są już w bazie danych klientów) oraz uzupełniamy daty wystawienia rachunku, wykonania usługi oraz termin płatności.
W kolejnej części uzupełniamy nazwę, ilość oraz cenę wykonanej usługi. System automatycznie przelicza i sumuje wartości. Nam pozostaje jedynie zapisać przygotowany dokument.

Gotowy rachunek możemy wydrukować, zapisać w formacie PDF lub wysłać bezpośrednio do klienta e-mailem. PoRachunek to nie tylko usprawnienie pracy, ale również pomoc w zakresie technicznym oraz księgowym.

 

 

 

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: