Rachunek druk do pobrania

Jednym z dokumentów potwierdzających zrealizowanie sprzedaży jest rachunek.

Kiedy należy wystawić rachunek?

Przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia tego rodzaju dokumentu w określonych terminach uregulowanych przez przepisy.

Jeżeli nabywca zażąda sporządzenia rachunku przed etapem wykonania usługi czy wydania towaru, to sprzedawca jest zobowiązany do spełnienia tego żądania w okresie 7 dni od momentu ukończenia usługi lub przekazania towaru. Jeśli jednak życzenie to zgłoszono przez odbiorcę już po czynnościach związanych z wykonaniem usługi czy wydaniem towaru, to sprzedawca wystawia rachunek w ciągu upływu 7 dni od faktu zgłoszenia tego wymagania. Wystawienie tego dowodu przestaje być już obowiązkowe w sytuacji, kiedy upłynął 3-miesięczny termin od zrealizowania usługi / wydania towaru, co nie oznacza, że mimo to przedsiębiorca nie może wystawić rachunku.

Ponadto sprzedawcy są zobowiązani do numeracji rachunków w odpowiedniej kolejności jak i przechowywania kopii tych dokumentów przez okres 5 lat, poczynając od zakończenia roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Obligatoryjna zawartość każdego rachunku

Prawidłowy formularz rachunku musi zawierać co najmniej poniższe dane:

 • określenie stron transakcji kupna-sprzedaży (nazwy, imiona i nazwiska oraz adresy),
 • dzień wystawienia dokumentu,
 • odpowiedni kolejny numer rachunku,
 • charakterystyka przedmiotu transakcji, tj. rodzaj i ilość towarów/usług wraz z cenami jednostkowymi,
 • całkowita należność sformułowana cyfrowo i słownie.

Pomimo braku obowiązku składania podpisów na rachunkach, można dla celów dowodowych, dołożyć starań aby jednak uzyskać owe podpisy. Może to być przydatne, bowiem podpisy te wyrażają akceptację strony co do określonych warunków zawartych na takim dokumencie sprzedaży.

Rachunek wystawiany za pomocą programów online

Wobec postępu technik informatycznych coraz więcej różnorodnych spraw można załatwiać drogą internetową, co najważniejsze: w dowolnie dogodnym czasie i bez konieczności wychodzenia z domu. Dotyczy to także obowiązku wystawiania rachunków sprzedaży. Internet oferuje mnóstwo serwisów umożliwiających pracę w tym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest sporządzenie tych dokumentów na każdym komputerze z dostępem do sieci. Nie ma tutaj wymogu instalacji żadnego kosztownego oprogramowania, gdyż rachunki można wystawiać za pomocą aplikacji do której logujemy się z przeglądarki.

poRachunek jako idealne rozwiązanie do wystawiania rachunków

Godnym polecenia programem do wystawiania rachunków jest poRachunek. Umożliwia on sporządzanie tego typu dokumentów w bardzo prosty i przyjazny sposób, a co najważniejsze: w bardzo krótkim czasie. Spośród innych aplikacji wyróżnia się on wysoką intuicyjnością w procesie obsługi dokumentowania sprzedaży. Wprowadzone dane odbiorców jak i sprzedanych towarów/usług zostają zapamiętane w systemie, dzięki czemu użytkownik nie jest później zmuszony do ponownego ich uzupełnienia. Samo wystawienie rachunku przebiega następująco:

 • po zalogowaniu wybór polecenia „Wystaw rachunek”,
 • nadanie dokumentowi odpowiedniego numeru,
 • uzupełnienie danych odbiorcy w polu „Klienci i terminy”,
 • wpisanie dnia wystawienia dokumentu, sprzedaży oraz terminu zapłaty należności,
 • określenie produktów/usług podlegających sprzedaży (nazwa, jednostka miary, ilość cena jednostkowa),
 • wybór waluty transakcji, sposobu zapłaty i numeru konta dla formy przelewu,
 • podanie informacji na temat sprzedawcy i odbiorcy dokumentu jak i określonych uwag dodatkowych w kategorii „Podpisy i uwagi”,
 • ukazanie podglądu wystawionego rachunku dzięki poleceniu „Zapisz”,
 • możliwość przekazania dokumentu odbiorcy drogą elektroniczną albo papierową po jego wydruku, przy pomocy polecenia „Drukuj”.

Powyższa instrukcja jest potwierdzeniem tego, iż wywiązanie się z obowiązku wystawiania rachunku jest możliwe w sposób błyskawiczny dzięki aplikacji poRachunek.

Zobacz również

Darmowy druk rachunek

Poszukujesz bezpłatnego wzoru rachunku, by uniknąć ręcznego, żmudnego wypełniania papierowych druków? W internecie możesz pobrać za darmo szablon pozwalający wystawić rachunek za pomocą jednego z programów „biurowych”, wchodzących w skład pakietu Office lub Openoffice

pokaż więcej tematów

Darmowe druki rachunek dla nievatowca

 Oszczędności w każdej możliwej sferze są tym, z czym musi niestety zmierzyć się każdy początkujący przedsiębiorca, bo przecież chodzi o to, by bilans sprzedaży był korzystniejszy niż zakupów – innymi słowy zyski nie mogą być pożerane przez narastające koszty

Druki firmowe rachunek

 Wprawdzie nie wygląd świadczy o człowieku, jak głosi popularne przysłowie, ale w przypadku działań wizerunkowych związanych z aktywnością biznesową ważny jest każdy detal

E-druki rachunek

 Prawdopodobnie jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu niewiele osób przypuszczało, że technologie internetowe staną się aż tak nieodłącznym elementem naszego życia

Druk interaktywny rachunek

 Druk interaktywny rachunek zaawansowany technologicznie jest możliwy do wykorzystania tylko przez osoby zrejestrowanie w serwisie

Druk rachunek dla nie vatowców

 Druk rachunek dla nie vatowców, to przeznaczony dla osób rozliczających się w formie ryczałtu formularz gotowy do pracy