Rachunek druk do pobrania

Jednym z dokumentów potwierdzających zrealizowanie sprzedaży jest rachunek.

Kiedy należy wystawić rachunek?

Przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia tego rodzaju dokumentu w określonych terminach uregulowanych przez przepisy.

Jeżeli nabywca zażąda sporządzenia rachunku przed etapem wykonania usługi czy wydania towaru, to sprzedawca jest zobowiązany do spełnienia tego żądania w okresie 7 dni od momentu ukończenia usługi lub przekazania towaru. Jeśli jednak życzenie to zgłoszono przez odbiorcę już po czynnościach związanych z wykonaniem usługi czy wydaniem towaru, to sprzedawca wystawia rachunek w ciągu upływu 7 dni od faktu zgłoszenia tego wymagania. Wystawienie tego dowodu przestaje być już obowiązkowe w sytuacji, kiedy upłynął 3-miesięczny termin od zrealizowania usługi / wydania towaru, co nie oznacza, że mimo to przedsiębiorca nie może wystawić rachunku.

Ponadto sprzedawcy są zobowiązani do numeracji rachunków w odpowiedniej kolejności jak i przechowywania kopii tych dokumentów przez okres 5 lat, poczynając od zakończenia roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Obligatoryjna zawartość każdego rachunku

Prawidłowy formularz rachunku musi zawierać co najmniej poniższe dane:

 • określenie stron transakcji kupna-sprzedaży (nazwy, imiona i nazwiska oraz adresy),
 • dzień wystawienia dokumentu,
 • odpowiedni kolejny numer rachunku,
 • charakterystyka przedmiotu transakcji, tj. rodzaj i ilość towarów/usług wraz z cenami jednostkowymi,
 • całkowita należność sformułowana cyfrowo i słownie.

Pomimo braku obowiązku składania podpisów na rachunkach, można dla celów dowodowych, dołożyć starań aby jednak uzyskać owe podpisy. Może to być przydatne, bowiem podpisy te wyrażają akceptację strony co do określonych warunków zawartych na takim dokumencie sprzedaży.

Rachunek wystawiany za pomocą programów online

Wobec postępu technik informatycznych coraz więcej różnorodnych spraw można załatwiać drogą internetową, co najważniejsze: w dowolnie dogodnym czasie i bez konieczności wychodzenia z domu. Dotyczy to także obowiązku wystawiania rachunków sprzedaży. Internet oferuje mnóstwo serwisów umożliwiających pracę w tym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest sporządzenie tych dokumentów na każdym komputerze z dostępem do sieci. Nie ma tutaj wymogu instalacji żadnego kosztownego oprogramowania, gdyż rachunki można wystawiać za pomocą aplikacji do której logujemy się z przeglądarki.

poRachunek jako idealne rozwiązanie do wystawiania rachunków

Godnym polecenia programem do wystawiania rachunków jest poRachunek. Umożliwia on sporządzanie tego typu dokumentów w bardzo prosty i przyjazny sposób, a co najważniejsze: w bardzo krótkim czasie. Spośród innych aplikacji wyróżnia się on wysoką intuicyjnością w procesie obsługi dokumentowania sprzedaży. Wprowadzone dane odbiorców jak i sprzedanych towarów/usług zostają zapamiętane w systemie, dzięki czemu użytkownik nie jest później zmuszony do ponownego ich uzupełnienia. Samo wystawienie rachunku przebiega następująco:

 • po zalogowaniu wybór polecenia „Wystaw rachunek”,
 • nadanie dokumentowi odpowiedniego numeru,
 • uzupełnienie danych odbiorcy w polu „Klienci i terminy”,
 • wpisanie dnia wystawienia dokumentu, sprzedaży oraz terminu zapłaty należności,
 • określenie produktów/usług podlegających sprzedaży (nazwa, jednostka miary, ilość cena jednostkowa),
 • wybór waluty transakcji, sposobu zapłaty i numeru konta dla formy przelewu,
 • podanie informacji na temat sprzedawcy i odbiorcy dokumentu jak i określonych uwag dodatkowych w kategorii „Podpisy i uwagi”,
 • ukazanie podglądu wystawionego rachunku dzięki poleceniu „Zapisz”,
 • możliwość przekazania dokumentu odbiorcy drogą elektroniczną albo papierową po jego wydruku, przy pomocy polecenia „Drukuj”.

Powyższa instrukcja jest potwierdzeniem tego, iż wywiązanie się z obowiązku wystawiania rachunku jest możliwe w sposób błyskawiczny dzięki aplikacji poRachunek.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: