Rachunek druk

Druk rachunku zwykłego jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy nie są podatnikami VAT, do dokumentowania sprzedaży. Jest to dokument księgowy, który najczęściej wystawiają.

Druk rachunku musi być więc maksymalnie wygodny w użyciu.

Na pewno tego warunku nie spełnia tradycyjna (papierowa forma rachunku). Wypełnianie wszystkich elementów na blankiecie jest bardzo czasochłonne i żmudne. Coraz mniej przedsiębiorców stosuje tę formę. Niektórzy robią tak wtedy, gdy np. muszą wystawić rachunek u klienta, a nie mają przy sobie komputera, na którym mają zainstalowany program księgowy.

Aktywny druk rachunku

To właśnie komputerowe programy księgowe usunęły papierowy blankiet rachunku w cień. Na elektronicznym formularzu są już automatycznie wpisane dane sprzedającego (czyli wystawcy rachunku), wszelkie wartości rachunku przeliczają się także automatycznie. Przedsiębiorca nie musi już na to tracić czasu, a także zastanawiać się, czy wszystkie wartości zostały przeliczone poprawnie.

Przykład rachunku w poRachunek.pl Wzór rachunku wystawionego w poRachunek.pl

Na pewno nie można też się pomylić wtedy z kolejna numeracja rachunków. Na dodatek druki takie są o wiele bardziej przejrzyste i czytelne.

Jednak dobre oprogramowanie do rachunków musi mieć także inne wymaganie niż zamieszczenie w nim automatycznie zliczającego się druku. Taki druk można ściągnąć przecież bezpłatnie z internetu. Program musi mieć coś więcej, aby użytkownik wiedział, że jest wart więcej niż właśnie taki ściągnięty formularz z internetu.

Wymogi wobec rachunku

Przedsiębiorca musi mieć pewność, że automatyczny druk rachunku, jakim się posługuje jest na pewno zgodny z obowiązującymi wytycznymi prawa. Najlepiej, jeśli ten druk automatycznie się aktualizuje bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Takie aktualizacje muszą być zgodne ze zmianami w prawie i pojawiać się wraz z wchodzącymi w życie nowelizacjami. Wiele programów komputerowych oferuje takie nowelizacje.

Gdy program jest odpłatny – jego producent ma obowiązek dostarczać aktualizacje zgodne ze zmianami prawa do użytkowników. Niestety nie ma on obowiązku, aby robić to bezpłatnie. Bardzo często wywiązuje się z tego obowiązku poprzez wypuszczenie nowszej wersji oprogramowania, na którą użytkownicy muszą wykupić dodatkową licencję.

Obecnie druk rachunku musi zawierać:

  • kolejny numer rachunku;
  • datę wystawienia;
  • datę sprzedaży (jeśli jest inna niż data wystawienia);
  • oznaczenie sprzedawcy i nabywcy poprzez podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy;
  • dokładny opis sprzedanego towaru / usługi;
  • określenie dokładnej ilości sprzedanego towaru / usługi;
  • cenę jednostkową sprzedanego towaru / usługi;
  • podanie sumy należności za sprzedany towar / usługę; suma ta musi być podana w formie liczbowej oraz słownej.

Program musi także w sposób łatwy i wygodny umożliwiać wydruk tego dokumentu, szczególnie gdy przedsiębiorca wręcza osobiście rachunek odbiorcy. Zatem format rachunku oraz jego rozmiar muszą być dostosowane do formy wydruku.

Ważne jest także, aby można było wysłać go poprzez pocztę elektroniczną (najlepiej bezpośrednio z programu). Musi zatem być też taka możliwość, aby druk wystawionego rachunku można było zapisać w formacie łatwym do przeczytania przez odbiorcę (np. pdf).

Elektroniczne rachunki

Pewnie część przedsiębiorców zastanawia się jeszcze, czy rachunki faktycznie można wysyłać droga elektroniczną. Mogą oni już mieć pewność, że jest to droga, którą prawo dopuszcza. Jest tak odkąd nie ma już podpisywania rachunku przez jego wystawcę i nie musi być już na nim odcisku pieczęci wystawcy. Z rachunku usunięto także oznaczenia, które rozróżniało kopie od oryginału.

Dopuszczalne jest także przechowywanie rachunków w formie elektronicznej. Ale tylko w przypadku wystawcy rachunku. Odbiorca rachunku po odebraniu go droga elektroniczną, ma obowiązek wydrukować go i przechowywać jako dowód kupna w formie papierowej.

Bazy danych

Dużym uproszczeniem i przyspieszeniem pracy dla przedsiębiorcy jest także możliwość stworzenia baz kontrahentów oraz towarów i usług. Jeśli do tego jeśli można zapisać zdefiniowany (który umożliwia przyspieszenie i automatyzację regularnie wystawiania podobnych rachunków) to wystawienie rachunku będzie trwało dosłownie chwilę. Takie funkcje zawiera także poRachunek. Oszczędność czasu jest dla przedsiębiorcy zauważalna i z pewnością doceni te funkcjonalności.

Bezpieczeństwo

Przedsiębiorca jest prawnie zobowiązany do przechowywania wystawianych (i otrzymywanych) dokumentów aż upłynie okres przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeśli decyduje się na przechowywanie tych dokumentów w sposób elektronicznie (co z wielu względów jest dla niego korzystne) – musi mieć pewność, ze dokumenty te są bezpieczne i przechowywane zgodnie z wymogami prawa.

Niestety dysk twardy własnego komputera nie jest odpowiednim miejscem (wg prawa) do przechowywania tego typu dokumentów. Nic dziwnego – dane zawarte na dysku twardym mogą w łatwy sposób ulec zniszczeniu, a bardzo trudno się je odzyskuje. Odzyskanie utraconych danych z dysku twardego jest dodatkowo bardzo kosztowne.

Dlatego lepiej skorzystać z zewnętrznych serwerów i najnowszych rozwiązań w zakresie zabezpieczania danych. Zapewni to korzystanie z księgowości online. Dla osób wystawiających rachunki został w tym celu stworzony poRachunek. Spełnia on wymogi prawne, jakie nakłada ustawodawca na zabezpieczenie elektronicznych danych. Tworzy także regularne kopie danych tak, by odzyskanie danych było szybkie i łatwe.

Fachowa pomoc

PoRachunek ma jeszcze coś, czego nie jest w stanie zagwarantować żaden komputerowy program – fachową pomoc doświadczonych księgowych. Pomoc można uzyskać poprzez e-mail. Jest to niezwykle użyteczna pomoc dla osoby, która nie zawsze jest pewna poprawności swoich działań z zakresu księgowości. Nie każdy przedsiębiorca musi znać się dokładnie na przepisach i wchodzących zmianach (choć wg prawa powinien). Możliwość uzyskania pomocy porady od eksperta jest dużą pomocą dla przedsiębiorcy, który na musi dodatkowo za tą poradę płacić. Wystarczy zarejestrować się w poRachunek za darmo.

Zobacz również

Darmowy druk rachunek

Poszukujesz bezpłatnego wzoru rachunku, by uniknąć ręcznego, żmudnego wypełniania papierowych druków? W internecie możesz pobrać za darmo szablon pozwalający wystawić rachunek za pomocą jednego z programów „biurowych”, wchodzących w skład pakietu Office lub Openoffice

pokaż więcej tematów

Darmowe druki rachunek dla nievatowca

 Oszczędności w każdej możliwej sferze są tym, z czym musi niestety zmierzyć się każdy początkujący przedsiębiorca, bo przecież chodzi o to, by bilans sprzedaży był korzystniejszy niż zakupów – innymi słowy zyski nie mogą być pożerane przez narastające koszty

Druki firmowe rachunek

 Wprawdzie nie wygląd świadczy o człowieku, jak głosi popularne przysłowie, ale w przypadku działań wizerunkowych związanych z aktywnością biznesową ważny jest każdy detal

E-druki rachunek

 Prawdopodobnie jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu niewiele osób przypuszczało, że technologie internetowe staną się aż tak nieodłącznym elementem naszego życia

Druk interaktywny rachunek

 Druk interaktywny rachunek zaawansowany technologicznie jest możliwy do wykorzystania tylko przez osoby zrejestrowanie w serwisie

Druk rachunek dla nie vatowców

 Druk rachunek dla nie vatowców, to przeznaczony dla osób rozliczających się w formie ryczałtu formularz gotowy do pracy