Rachunek

Każdy przedsiębiorca, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, jest zobowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania swojej sprzedaży. Jeszcze do końca 2013 r. firmy zwolnione z VAT wystawiały rachunki zaś VAT-owcy faktury. Ten podział nie jest już aktualny i wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek wystawiania faktur.

Firma zwolniona z VAT również wystawia faktury

Zgodnie ze zmianami jakie weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. wystawianie rachunków dotyczy znacznie węższego grona podmiotów. Obecnie taką możliwość mają np. zarabiający na podstawie umów cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy mogą wystawiać tylko faktury. Odnosi się to również do firm zwolnionych z VAT, które do końca 2013 r. mogły wystawiać rachunki. Teraz także one transakcje dokumentują przy użyciu faktur.

Jednak konieczność wystawienia faktury przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mają tylko w sytuacji, gdy takie życzenie wyrazi nabywca. Niezależenie czy jest nim inna firma, czy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Kupujący żądanie wystawienia przez sprzedawce faktury może wyrazić do trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca dostawy towaru lub wykonania usługi. Jeśli będzie oczekiwał dokumentu po upływie tego czasu przedsiębiorca nie musi go wystawiać. Chociaż zgodnie z przepisami w dalszym ciągu może to zrobić. 

Rachunek a faktura – jak się różnią od 1 stycznia 2014 r.?

Istota zmian, które funkcjonują od początku 2014 r. dotyczy przede wszystkim obowiązkowych elementów, jakie powinny się znaleźć na wystawianym dokumencie. Jaka jest więc różnica w zestawie elementów porównując rachunki do faktur wystawianych obecnie przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT? Okazuje się, że niewielka. Żeby jednak mieć pełen obraz w tej kwestii należy rozważyć trzy sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie). W tym przypadku faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi lekarza, dentysty, itd.), z wyjątkiem pośrednictwa finansowego i usług ubezpieczeniowych. Faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT.
3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Faktura musi zawierać co najmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
Jak można zauważyć faktury, które są wystawiane przez firmy zwolnione z VAT na podstawie kwoty limitu oraz na usługi finansowe i ubezpieczeniowe, nie różnią się od rachunków pod względem zestawu elementów. W przypadku sprzedaży zwolnionej przedmiotowo (m.in. usługi medyczne) konieczne jest zawarcie na dokumencie podstawy zwolnienia.

Co może być podstawą zwolnienia z VAT?

Podstawa zwolnienia z VAT na fakturze to inaczej podanie konkretnego przepisu, z którego dane zwolnienie wynika. Może to być odwołanie do konkretnego przepisu np. z:
 • ustawy o VAT,
 • aktu wydanego na podstawie ustawy o VAT,
 • dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia z VAT dostawę towarów lub świadczenie usług.
Możliwe jest również zastosowanie innej podstawy prawnej zgodnie, z którą przedsiębiorca stosuje zwolnienie od podatku.

Podstawy zwolnienia z VAT różnią się w zależności od tego jakiego rodzaju sprzedaży dotyczą. Wśród przykładowych oznaczeń można wyróżnić:
 • usługi lekarza i usługi dentysty,
 • korepetycje udzielane przez nauczycieli,
 • najem nieruchomości wyłącznie do celów mieszkalnych,
 • usługi psychologów,
 • towary wykorzystywane w działalności zwolnionej,
 • kursy na prawo jazdy, za wyjątkiem kursów na kat. A,
 • nauczanie języków obcych,
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą realizowane przez instytucje oświatowe,
 • szkolenia BHP i inne wynikające z przepisów.

W inFakcie faktura „zw” szybko i intuicyjnie

Zmian jakie weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. nie muszą się obawiać użytkownicy inFakt.pl. Wystawianie prawidłowych faktur „zw” (dawnych rachunków) dzięki Programowi do Fakturowania jest niezwykle proste. Wystawiając taki dokument należy jedynie jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia.

Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

A jak wygląda wprowadzanie danych kontrahenta? W inFakcie wystarcza do tego jedynie wpisanie jego numeru NIP. Aplikacja automatycznie pobierze dane firmy z GUS i uzupełni na fakturze. Podobne dokumenty można tworzyć równie sprawnie – zapisując dane produktów i klientów. Ponadto program dba o kwoty na fakturze – wystarczy podać cenę transakcji i stawkę VAT, a inFakt obliczy i uzupełni pozostałe wartości. Wszystko szybko, sprawnie i intuicyjnie.

Program do Fakturowania można przetestować bez zobowiązań wystawiając bezpłatnie do 3 faktur miesięcznie. W tym celu należy założyć darmowe konto w inFakcie. W zamian każdy użytkownik otrzymuje innowacyjną aplikację online. Dodatkowo może skorzystać ze wsparcia zespołu profesjonalnych księgowych, którzy na pytania odpowiadają maksymalnie w ciągu 15 minut. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt.

Autor: Sebastian Bobrowski 

Zobacz również

Rachunek do wystawienia

Rachunek do wystawienia był przez długi czas stałym elementem związanym z prowadzoną sprzedażą dla firm zwolnionych z VAT

Rachunek zwykły

Rachunek zwykły jest dokumentem służącym do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług przez podmioty gospodarcze, które zwolnione są z podatku VAT

Rachunek korygujący

Rachunek korygujący (jego druk) jest często poszukiwanym wzorem przez przedsiębiorców

Rachunek za najem

Rachunek za najem jest zobowiązana wystawić każda osoba, która uzyskuje przychód z tego tytułu i nie jest podatnikiem VAT – tak było jeszcze w 2013 r

pokaż więcej tematów

Program do rachunków

Dobry program do rachunków może stanowić duże ułatwienie w pracy przedsiębiorcy

Wystawianie rachunków

Wystawianie rachunków jest stałym elementem związanym ze sprzedażą, gdy prowadzi się działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT)

Rachunek druk

Druk rachunku zwykłego jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy nie są podatnikami VAT, do dokumentowania sprzedaży

Umowa o dzieło a rachunek

Umowa o dzieło odnosi się w głównej mierze do rezultatu pracy, gdzie sposób jego osiągnięcia nie ma największego znaczenia

Rachunek xls

Jeszcze do niedawna rachunek był dokumentem, który służył do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług przez firmy zwolnione są z płacenia podatku VAT

Wzór rachunku za usługę

Rachunki służą przede wszystkim udokumentowaniu sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze niezarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT

Darmowy druk rachunek

Poszukujesz bezpłatnego wzoru rachunku, by uniknąć ręcznego, żmudnego wypełniania papierowych druków? W internecie możesz pobrać za darmo szablon pozwalający wystawić rachunek za pomocą jednego z programów „biurowych”, wchodzących w skład pakietu Office lub Openoffice

Wzory rachunków

Jesteś  przedsiębiorcą, a nie wiesz, jak powinny wyglądać wzory rachunków, które wystawiasz swoim kontrahentom? Masz wątpliwości za każdym razem, gdy przyjdzie Ci wystawiać tego rodzaju dokumenty? Lub może „świecisz” zbyt często oczami, gdy kontrahenci wracają do Ciebie z prośbą o ponowne i poprawne wystawienie jakiego

Wzór rachunku bez VAT

Podział zgodnie, z którym VAT-owcy wystawiają faktury, a firmy zwolnione z VAT rachunki przestał być aktualny z początkiem 2014 r

Wzór rachunku uproszczonego

Masz dość odręcznego wystawiania rachunków? Nie wiesz, kiedy i jaki ich rodzaj powinieneś wystawić? A może nadal myślisz, że w naszym kraju funkcjonuje jeszcze wzór rachunku uproszczonego i za wszelką cenę starasz się go znaleźć, by wystawić go swojemu klientowi? Jeśli tak, to koniecznie musisz szybko zmienić coś w swojej firmie