Podatek dochodowy

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca podczas zakładania firmy, jest wybór formy opodatkowania. Wpływa ona na wysokość podatku dochodowego oraz określa, w jaki sposób prowadzone są rozliczenia. Warto dobrze przemyśleć tę kwestię, bo ewentualnej zmiany można dokonać tylko raz do roku.

Jak wybrać formę opodatkowania?

Ogólnie, forma opodatkowania decyduje o sposobie, w jaki przedsiębiorca wylicza podatek dochodowy, a co za tym idzie wysokość podatku. Podczas wyboru formy opodatkowania należy uwzględnić profil działalności, wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz możliwości skorzystania z ulg.

Formę opodatkowania wybiera się zaznaczając w formularzu CEIDG-1 odpowiednią opcję w punkcie 18 (w przypadku karty podatkowej należy również dołączyć PIT-16). Przepisy oferują cztery możliwości:
 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • kartę podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na pierwszą z wymienionych powyżej możliwości.

Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych

Zasady ogólne to najczęściej wybierana forma opodatkowania i na niej skupia się ten artykuł. Wśród najważniejszych zalet tego modelu należy wymienić brak ograniczeń jeśli chodzi o specyfikę działalności i stosunkowo niską stawkę podatku (18%) obejmującą dochody do kwoty 85 528 zł. W przypadku przekroczenia tej sumy, nadwyżka jest objęta podatkiem w wysokości 32%.

Oprócz elastyczności i stosunkowo niskiej stawki podatkowej, zaletą zasad ogólnych jest możliwość rozliczania kosztów firmowych oraz fakt, że podatek płaci się tylko, jeżeli uzyskuje się przychód. Ponadto, przedsiębiorca może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z ulg podatkowych. Jeżeli dochód nie przekroczy 3091 zł, przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego, gdyż ta kwota jest zwolniona z podatku.

Rozliczenia oparte na KPiR

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z zasad ogólnych (ale także podatku liniowego), prowadzą KPiR, czyli ewidencję, która pozwala wyliczać zaliczki na podatek dochodowy. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to prosta i przejrzysta ewidencja, w której zapisuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze następujące w firmie – zarówno przychody jak i koszty.

W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły przychody i koszty, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie gospodarcze ma swój numer porządkowy. Ewidencja zawiera także sumy wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu.

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Aby wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli przychód pomniejszony o koszty. Od tej podstawy oblicza się 18%. W związku z tym, warto regularnie dodawać możliwie dużo kosztów firmowych, gdyż koszty obniżają zaliczkę do zapłaty. Aby dany wydatek stał się kosztem firmowym musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodu. Do tej kategorii można więc zaliczyć naprawdę sporo kosztów.

Oprócz tego, obliczając podatek dochodowy pod uwagę bierze się także kwotę wolną od podatku oraz składki ZUS (np. składkę zdrowotną odejmuje się wprost od podatku). Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej. Z tego obowiązku przedsiębiorca powinien się wywiązać się do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału, a więc np. podatek za czerwiec powinno się opłacić do 20 lipca (w przypadku miesięcznych rozliczeń).

Podatek dochodowy rozliczaj co miesiąc lub kwartał

Większość polskich przedsiębiorców rozlicza podatek dochodowy co miesiąc. Warto wiedzieć, że jest inna opcja – rozliczenie kwartalne, które ma sporo zalet. Dzięki kwartalnemu rozliczaniu podatku dochodowego płacisz zaliczki co 3 miesiące, dzięki czemu środki, które musiałbyś wpłacić jako zaliczkę pozostają dłużej do Twojej dyspozycji, umożliwiając finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.

Decydując się na kwartalne opłacanie zaliczek, mali podatnicy powinni zawiadomić o tym urząd skarbowy, w terminie do 20 lutego. Zaliczki kwartalne należy wpłacić do skarbówki w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale – czyli do:
 • 20.04 – za I kwartał
 • 20.07 – za II kwartał
 • 20.10 – za III kwartał
 • 20.01 – za IV kwartał

Rozliczaj podatek dochodowy w inFakt.pl

Jesteś samodzielnym przedsiębiorcą? Sprawdź Program do Księgowości od inFaktu. Aplikacja pomoże Ci w dopilnowaniu terminów opłacania zaliczek i usprawni pracę Twojej firmy. To innowacyjna usługa pozwalająca prowadzić księgowość na własną rękę w intuicyjnym programie online, ze wsparciem zespołu księgowych. Program na podstawie wprowadzonych przychodów (tzn. wystawionych faktur) i dodanych kosztów generuje:
 • KPiR,
 • deklaracje podatkowe,
 • rejestry.
Rozliczenia dostępne są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu – wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu.

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby sprawdzić Program do Księgowości. Dzięki temu otrzymasz 30-dniowy okres testowy i przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe i rozmaite odliczenia pozwalają płacić niższy podatek dochodowy

Podatek dochodowy 2014

Wybór formy opodatkowania – to jedna z istotniejszych decyzji, jaką musi podjąć każdy z przedsiębiorców przy zakładaniu własnej firmy