PIT 5l

Formularz PIT-5 - deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy - obowiązywał podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy ustalano przy zastosowaniu skali podatkowej. Nie dotyczyło to jednak przypadków, kiedy podatnik zdecydował się na opodatkowanie dochodu pozarolniczej działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%.

A zatem, o ile PIT 5 przeznaczony był dla osób obliczających podatek wg skali podatkowej, PIT 5L składali podatnicy, którzy obliczali podatek wg stawki liniowej, czyli osiągali w danym miesiącu dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według stawki 19%.

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

PIT-5L – elementy formularza

Druk PIT-5L przeznaczony był dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w artykule 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

Panel deklaracji Pit-5 w InfaktPanel deklaracji Pit-5 w infakt.pl

Podstawę prawną formularza stanowił Art. 44 ust. 6 ustawy. Osobą składającą druk był podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który składał zeznanie w właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie za miesiące od stycznia do listopada – do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast za miesiąc grudzień, zaliczkę w wysokości należnej za listopad należało uiścić do 20 grudnia, bez składania deklaracji.


Deklaracja Pit-5 w InFakt.pl

W części A, B i H formularz zawiera standardowe pola, jak miejsce składania deklaracji, dane podatnika oraz informacje o prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Części C, D, E, F poświęcono na ustalenie dochodu/straty, odliczenie strat i składek na ubezpieczenie społeczne, dochód po odliczeniach oraz ustalenie podstawy obliczenia podatku.

Natomiast rozbudowana część G odnosi się do obliczeń należnego podatku, w tym należnej zaliczki. Po dokonaniu obliczeń, podatnikowi pozostawało podpisanie oświadczenia i przekazanie formularza właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Od 2007 roku nie ma już obowiązku składania comiesięcznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z myślą o uproszczeniu zasad rozliczania się fiskusem zrezygnowano z konieczności regularnego wypełniania deklaracji PIT-5, 5L oraz innych (CIT-2, PIT-4). Jednak fakt, że wycofano obowiązek składania deklaracji nie oznacza braku obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, czy pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat.

PIT jak na dłoni

W gąszczu przepisów i w stale zmieniającym się otoczeniu podatkowo-prawnym, skomplikowane formularze to codzienność podatników, z których część stanowią przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to grupa, której nie trzeba przekonywać do zalet korzystania z gotowych rozwiązań. Tym bardziej, że, jak można sądzić, w stosunku do tradycyjnych usług księgowych, większe możliwości i dużą oszczędność można uzyskać korzystając z usług księgowości online. Tego rodzaju programy, obok wystawiania faktur, wypełniania danych księgowych, generowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oferują możliwość generowania deklaracji VAT i PIT.

Poniższe zdjęcia i filmy przedstawiają w jaki sposób można generuje PIT korzystając z programu inFakt - aplikacji do wystawiania faktur VAT oraz prowadzenia księgowości online z profesjonalnym wsparciem księgowych:

PIT-y i inne zalety programu firmy inFakt

Korzystanie z narzędzi online ma wiele zalet w stosunku do pozostałych rozwiązań (wsparcie biura rachunkowego, samodzielne wyszukiwanie formularzy w Internecie, instalacja oprogramowania na lokalnym komputerze użytkownika). Do korzystania z programu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Program umożliwia m.in. edycję i zarządzanie fakturami VAT w tym fakturami zaliczkowymi, proforma, fakturami korygującymi, pozwala też na wystawianie not korygujących. Dzięki aplikacji, użytkownik może wprowadzać ponoszone w ramach prowadzonej działalności koszty, w tym koszty eksploatacyjne, samochodowe czy związane z zakupem środków trwałych. Uzupełnienie programu stanowi możliwość generowania i drukowania deklaracji podatkowych zarówno w ramach podatku dochodowego jak i VAT, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Dzięki programowi, sporządzanie deklaracji będzie prostsze, szybsze i skuteczniejsze. Oprócz tego, program oferuje szereg funkcjonalności, m.in.:

 • Możliwość przeglądania rozliczeń. Na stronie znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących płatności.
 • Tworzenie kont z dostępem dla wielu pracowników w obrębie jednej firmy przy jednoczesnym braku limitu liczby użytkowników.

Jeśli zatem można dokonać rozliczenia w łatwy i szybki sposób, a w dodatku po rozsądnej cenie, warto skorzystać z rozwiązania, które zdobyło już zaufanie 120 tys. firm. Tym bardziej, że teraz istnieje możliwość wypróbowania programu zupełnie za darmo.

Aplikację opracowała i udostępnia firma inFakt, znany na rynku dostawca specjalistycznych narzędzi online ułatwiających zarządzanie rozliczeniami w firmie. Firma inFakt jest też twórcą dostępnego online rozwiązania poRachunek służącego do wystawiania i zarządzania rachunkami.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Data modyfikacji:2014-08-20

Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR