Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą. Sam popełniłeś błąd przy wystawianiu faktury – wystaw fakturę korygującą. Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź w jakich przypadkach wystawia się notę a w jakich fakturę korygującą.

Co można korygować za pomocą noty korygującej?

Wszelkie informacje związane ze sprzedawca lub nabywcą lub oznaczeniem towaru czy usługi.


Noty korygującej nie stosuje się w przypadku korygowania:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej netto,
 • wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług,
 • stawek podatku,
 • sumy wartości sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku,
 • kwoty podatku z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem.
Nota korygująca wzór pdfPrzykład wygenerowanej w pdf noty korygującej

Jak wystawić notę korygującą z inFakt:

Wystawianie noty korygującej z aplikacją inFakt trwa chwilę - system automatycznie wypełnia większość danych. Zamiast wypełniać ręcznie papierowe druki, skorzystaj z aplikacji inFakt. Zarejestruj się już teraz i wypróbuj za darmo!

Nota korygująca jest dokumentem służącym do prostowania pomyłek zawartych w fakturach VAT. Notę korygującą do faktury VAT wystawia nabywca towarów i usług. Jeżeli natomiast błąd chce poprawić wystawca danej faktury, powinien zrobić to poprzez wystawienie faktury korygującej.

Przepisy nie określają, w jakim terminie powinna być wystawiona nota, więc nabywca może to zrobić w dowolnym czasie, gdy zauważy nieprawidłowość dokumentu. Jeżeli jednak urząd skarbowy znajdzie błędne faktury VAT prędzej niż my, będzie domagać się od nas wyjaśnień. Zatem nabywca powinien sprawdzić poprawność merytoryczną otrzymanej faktury, zanim ją zaksięguje, a w przypadku znalezienia błędów wystawić taką notę niezwłocznie. Za pomocą noty korygującej można sprostować drobne błędy na fakturze, czyli takie, które nie powodują zmiany podmiotu gospodarczego wystawiającego fakturę oraz kwot wynikających z faktury. Niedopuszczalne jest poprawianie takich danych jak:

 • dane wystawcy faktury – nie mamy prawnych podstaw do ingerowania w poprawność danych wystawcy faktury, a możemy jedynie za pomocą noty korygować błędy w swoich danych jako nabywcy (np. pomyłka w nazwie firmy, numerze konta bankowego, adresie itp.),
 • jednostki miar i ilości towarów lub/i usług wskazanych na fakturze – jeżeli wystawca pomyli się w tym zakresie, powinniśmy poprosić go o wystawienie faktury korygującej,
 • ceny oraz stawki podatku VAT poszczególnych towarów lub/i usług - w tym przypadku błędy również poprawia wystawca faktury.

Nota korygująca powinna zawierać:

 • tytuł „Nota korygująca”,
 • kolejny numer porządkowy,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • dane wystawcy noty korygującej – nazwa podmiotu gospodarczego, adres, numer NIP,
 • dane faktury, której nota dotyczy – numer i data wystawienia oraz dane wystawcy faktury,
 • treść korygowaną,
 • treść poprawioną,
 • podpis wystawcy noty,
 • miejsce na podpis wystawcy faktury, której dotyczy nota.

Tak przygotowany dokument drukuje się w dwóch egzemplarzach, wysyła obydwa do wystawcy faktury i czeka na zwrot podpisanej kopii noty korygującej. Powinniśmy dopilnować, aby dokument ten do nas powrócił, po czym podpinamy go do faktury prostowanej. Jeżeli oryginał noty zostanie zagubiony, wystawia się duplikat i również podpisany przez obie strony wpina do dokumentów.

Program do prowadzenia rachunkowości Infakt daje możliwość generowania not korygujących bez potrzeby pracochłonnego przepisywania danych z faktury. Poprzez kilka prostych kroków stworzymy gotowy do wydrukowania dokument bez potrzeby szukania numeru poprzednio wystawionej noty, aby nadać kolejny. W Infakt robimy to w następujący sposób:

Nota korygująca edycjaDodawanie noty korygującej w Infakt
 • Klikamy w zakładkę „Koszty”, następnie wybieramy ”Przegląd”, po czym ukaże się zestawienie faktur zakupu, jakie otrzymaliśmy i zaksięgowaliśmy,
 • Następnie klikamy w zakładkę „Nota korygująca” – po prawej stronie,
 • Automatycznie nadany zostanie kolejny numer porządkowy dla naszej noty,
 • Wpisujemy numer faktury, jaką chcemy sprostować,
 • Wybieramy z listy kontrahentów wystawcę tej faktury,
 • Wpisujemy treść do skorygowania,
 • Następnie wpisujemy prawidłową treść dokumentu,
 • Drukujemy oryginał i kopię.
Nota korygująca zapisana w InfaktNota korygująca zapisana w Infakt

Program Infakt przechowuje wystawione noty korygujące, więc w razie potrzeby łatwo jest do nich powrócić i wystawić duplikat. Program znacznie ułatwia wystawianie dokumentów korygujących poprzez przede wszystkim ograniczenie pracochłonnego wpisywania danych, a co za tym idzie, możliwości popełnienia błędu.

Warto więc skorzystać z programu Infakt, który w tak samo łatwy sposób umożliwia wystawianie faktur, generowanie deklaracji ZUS i podatkowych, tworzenie zestawień sprzedaży i innych.

Nota korygująca wzór pdfPrzykład wygenerowanej w pdf noty korygującej
Data modyfikacji:2012-04-30

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: