Księga Przychodów i Rozchodów

Najmniejsze firmy najczęściej rozliczają się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli w skrócie KPiR. Wielu przedsiębiorców korzysta z programów do księgowości online, które znacznie ułatwiają prowadzenie ewidencji księgowej. Jak powinna być prowadzona Księga Przychodów i Rozchodów?

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW?


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to prosta i przejrzysta ewidencja, w której zapisuje się zdarzenia gospodarcze następujące w firmie – przychody i koszty. KPiR to podstawa pozwalająca wyliczać zaliczki na podatek dochodowy dla firm korzystających z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły przychody i koszty, ich opisy, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie gospodarcze ma swój numer porządkowy. Ewidencja zawiera także sumy wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu.

Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli tzw. uproszczoną księgowość, mogą prowadzić jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy:

 • korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego,
 • jednocześnie spełniają status małego podatnika, tzn. wysokość ich przychodu wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

Przedsiębiorcy, których przychód był równy bądź wyższy niż 1,2 mln euro są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości.

Księga Przychodów i Rozchodów prowadzona w prostym i szybkim programie do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

JAK WYGLĄDA KPIR?


Wygląd oraz zasady prowadzenie KPiR zostały ściśle określone poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów. Księga składa się z 16 kolumn, w które wpisuje się dane dotyczące np. kontrahentów, wartości sprzedanych towarów i usług, a także wydatków.

Zgodnie z obowiązującym wzorem, poszczególne kolumny Księga Przychodów i Rozchodów wyglądają następująco:

 • kolumna 1 - zawiera numer porządkowy,
 • kolumna 2 - obejmuje informacje o dacie poniesienia wydatku lub uzyskania przychodu,
 • kolumna 3 - to numer dokumentu stanowiącego podstawę wpisu, np. numer faktury lub rachunku,
 • kolumny 4 i 5 – tutaj przedsiębiorca zamieszcza nazwy i adresy swoich kontrahentów,
 • kolumna 6 - zawiera informacje o rodzaj przychodu lub wydatku,
 • kolumna 7 - obejmuje dane dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
 • kolumna 8 - mieści pozostałe przychody jak np. wynagrodzenia przedsiębiorcy, odpłatne zbycie składników majątku,
 • kolumna 9 - zawiera sumę przychodów z kolumn 7 i 8,
 • kolumna 10 – tutaj przedsiębiorca wpisuje wartość zakupionych towarów i usług według cen zakupu,
 • kolumna 11 - zawiera koszty uboczne, jakie przedsiębiorca ponosi w związku z zakupem jak np. koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia towaru w drodze,
 • kolumna 12 - to wynagrodzenia brutto wypłacane pracownikom, również te wynikające z umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • kolumna 13 - wpisujemy tu pozostałe koszty nieuwzględnione w kolumnach 10-12 np.: czynsz za lokal, opłaty za energię, gaz wodę, telefon, zakup paliw, wydatki na remont, koszty podróży służbowej, składki na ubezpieczenia pracowników, amortyzację środków trwałych,
 • kolumna 14 – tutaj przedsiębiorca sumuje koszty wskazane w kolumnach 12 i 13,
 • kolumna 15 - może pozostać wolna. Przedsiębiorca wpisuje tu inne zaszłości gospodarcze nie wymienione we wcześniejszych kolumnach,
 • kolumna 16 - zawiera komentarze i uwagi dotyczące zapisków we wcześniejszych kolumnach.

INFAKT.PL AUTOMATYCZNIE UTWORZY DLA CIEBIE KPIR


Program księgowy online to najwygodniejszy sposób prowadzenia KPiR. Jeśli korzystasz z inFaktu, wystarczy, że dodasz koszty i wystawisz faktury przychodowe, a KPiR wygeneruje się automatycznie. Dzięki temu nie musisz znać zasad tworzenia księgi – eksperci inFaktu znają te zasady, a Ty możesz korzystać z ich wiedzy.

Księga Przychodów i Rozchodów w inFakcie jest zgodna z prawem – tworzona według wytycznych ministerstwa. Można ją przeglądać online po zalogowaniu oraz zapisywać w postaci plików PDF, aby móc ją później wydrukować. Jeśli potrzebujesz zapisów z KPiR do celów kredytowych – nie ma problemu. Wystarczy, że zalogujesz się na konto inFakt.pl i pobierzesz księgę, a później wydrukujesz ją.

Chcesz wygodnie prowadzić KPiR? Zdecyduj się na Program do Księgowości. Po założeniu konta i wypełnieniu danych księgowych masz możliwość jego przetestowania przez 30 dni zupełnie za darmo. W tym czasie przekonasz się jak szybka, wygodna oraz intuicyjna to usługa online. Nie zastanawiaj się dłużej – już dziś dołącz do inFaktu.

Księga Przychodów i Rozchodów w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 340 tys. przedsiębiorców, którzy wybrali inFakt.pl. Przetestuj już dziś!


Data modyfikacji:2015-08-31

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR