KPIR ZUS

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość składek ZUS oraz zaksięgować je w KPiR? Skąd uzyskać pomoc oraz gdzie szukać informacji na ten temat? InFak.pl pomoże Ci nie tylko zrozumieć mechanizmy księgowania składek ZUS, ale także będzie darmowo służył możliwością prowadzenia KPiR dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kiedy powstaje obowiązek płacenia składek ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który

  • nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
  • nie ma prawa do emerytury ani renty,
  • nie opłaca składek ZUS z innej działalności gospodarczej,

ma obowiązek do odprowadzania do ZUS składek na:

  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • ubezpieczenia społeczne.

Składki ZUS w Infakt.pl

Koszty i odliczenia składek

Istnieje prawo, które umożliwia przedsiębiorcy zaliczenie niektórych składek do tzw. KUP (kosztów uzyskania przychodu). Niektóre z nich podlegają jedynie odliczeniu.

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (ubezpieczenia społeczne) to te wydatki, które zakwalifikować można do kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca podejmuje zatem decyzję o zaliczeniu ich do kosztów prowadzonej działalności lub o odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać odliczone od podatku, natomiast nigdy nie będą stanowiły wyżej wymienionych kosztów. Odliczenie to wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki. Choć składka wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru, różnicy pomiędzy częścią odliczaną, a nieodliczaną (1,25%) nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Różnica ta jest finansowana z dochodu po opodatkowaniu i nie podlega odliczeniu.

Składki na Fundusz Pracy stanowią koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

ZUS w InFakt.pl – jak to działa?

Składki ZUS w aplikacji InFakt obliczane są automatycznie.

Po wejściu do programu i wyborze zakładki Księgowość oraz Składek ZUS otrzymujemy prosty dostęp do zestawień składek (społecznych, zdrowotnych oraz na FP i FGŚP) za poszczególne miesiące, a w menu po prawej z łatwością możemy je wydrukować. Bezpośrednio z programu przy użyciu menu po prawej możemy także wydrukować zestawienie KPiR, podatku dochodowego (obliczanie zaliczki na podatek), podatku VAT (deklaracja VAT-7K) oraz rejestry sprzedaży i zakupu.

Składki ZUS wygenerowane w Infakt.plSkładki ZUS automatycznie generowane w infakt.pl

Zechcesz przekonać się sam, jakie to wygodnie? Jedyne, co należy zrobić, to zarejestrować się na stronie InFakt.pl przy użyciu jedynie adresu mailowego. To takie proste! Zyskaj profesjonalne wsparcie księgowych, kontakt telefoniczny, mailowy i czat w godzinach: poniedziałek-piątek 7.00-22.00 oraz sobota 9.00-17.00. Dołącz do nas!

Zobacz również

KPIR Online

Księgowość jest bez wątpienia jednym z najważniejszych działów każdej firmy

pokaż więcej tematów

KPIR Program

Prawidłowo prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR, służy przede wszystkim do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

KPIR Wzór

Prowadzenie KPiR to konieczność dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

KPIR darmowy program

Zakładając działalność gospodarczą, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję o wyborze sposobu prowadzenia księgowości i formy opodatkowania swojej firmy

KPIR Przykład

Na czym polega prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Poznaj zalety programów działających online

KPIR excel

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest podstawowym narzędziem księgowym służącym ustaleniu dochodu oraz rozliczeniu podatku dochodowego