KPIR Wzór

Prowadzenie KPiR to konieczność dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na podstawie przychodów i kosztów zapisanych w księdze oblicza się podatek dochodowy do zapłaty. Wzór jaki księga musi posiadać jasno określają przepisy. Szczególnie istotne jest właściwe opisanie wszystkich kosztów, tak by urzędnik ich nie zakwestionował.

Dla kogo KPiR?

Księga to zestawienie wszystkich przychodów i kosztów wynikających z działalności firmy. W oparciu o dane zawarte w KPiR (kwoty przychodów i kosztów) można wyliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy.

Z KPiR mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro i jednocześnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jej wzór obowiązuje zarówno przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatków na zasadach ogólnych (18 i 32 proc.), jak i liniowo (19 proc.).

Najważniejsze dane jakie powinna zawierać Księga

Księga złożona jest z 16 ponumerowanych kolumn, które wymagają wpisania odpowiednich danych. Najważniejsze z nich to:
  1. kolumna 3 – numer dokumentu (np. faktury lub rachunku), który stanowi podstawę wpisu,
  2. kolumna 6 – informacje o rodzaju przychodu lub wydatku – np. zakup towaru, opłata za media, wynagrodzenie),
  3. kolumna 7 – przychody ze sprzedaży towarów lub usług – tutaj należy wpisać wartość przychodów ze sprzedaży,
  4. kolumna 11 – koszty uboczne ponoszone w związku z zakupem – np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
  5. kolumna 12 – wynagrodzenie wypłacane pracownikowi – jest ono ujmowane jako kwota brutto,
  6. kolumna 13 – pozostałe koszty – wpisuje się tu te koszty, które związane są z prowadzoną działalnością, ale już nie z zakupem towarów czy wynagrodzeniami pracowników (np. ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, zakup paliwa).
Takie uporządkowanie zawartości KPiR sprawia, że jest ona czytelna, a znalezienie konkretnych informacji nie stanowi problemu.

Prowadzenie KPiR przez przedsiębiorcę to konieczność śledzenia zmian w przepisach

Samodzielne dokonywanie wpisów przez przedsiębiorcę może jednak stanowić dla niego duże wyzwanie. Niezbędna jest tutaj znajomość przepisów dotyczących prowadzenia KPiR oraz bieżące śledzenie zmian jakie w nich zachodzą. Popełnienie błędów w KPiR może skutkować błędnym obliczeniem podatku dochodowego, a co za tym idzie odsetkami lub nawet grzywną. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest więc zaopatrzenie się w aplikacje do prowadzenia KPiR, która jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Którą aplikację wybrać?

inFakt sam wygeneruje wpisy

Bardzo dobrym programem do prowadzenia KPiR jest inFakt.pl. Korzystanie z inFaktu nie wymaga posiadania wiedzy o KPiR ponieważ zapisy w księdze uzupełniają się automatycznie. Wystarczy dodać przychody i koszty korzystając z prostych formularzy, a program stworzy na ich podstawie KPiR w PDF-ie zgodną ze wzorem ministerstwa.

Nie trzeba się zastanawiać, w której kolumnie ująć dany koszt bądź przychód – aplikacja zrobi to sama. inFakt aktualizowany jest na bieżąco przez księgowych, którzy dbają o jego dostosowanie do obowiązującego prawa podatkowego. KPiR w inFakcie można przeglądać, edytować i zapisywać w każdym momencie. Na koniec miesiąca wystarczy zalogować się do aplikacji, zapisać Księgę w formacie PDF i wydrukować.

Aby sprawdzić jak inFakt generuje KPiR oraz wypróbować wszystkie inne narzędzia do prowadzenia księgowości (choćby pozwalające rozliczyć VAT), wystarczy dokonać darmowej rejestracji. Każdy użytkownik dostaje dzięki temu możliwość 30-dniowego okresu testowego. Bez żadnych opłat. Warto się przekonać!

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

KPIR Program

Prawidłowo prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR, służy przede wszystkim do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego

pokaż więcej tematów

KPIR darmowy program

Zakładając działalność gospodarczą, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję o wyborze sposobu prowadzenia księgowości i formy opodatkowania swojej firmy

KPIR Przykład

Na czym polega prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Poznaj zalety programów działających online

KPIR excel

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest podstawowym narzędziem księgowym służącym ustaleniu dochodu oraz rozliczeniu podatku dochodowego

Księga przychodów i rozchodów excel

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest jednym ze sposobów rozliczania podatkowego firmy i obowiązek jej prowadzenia zależy od wybranego sposobu opodatkowania

Darmowy program księgowość kpir

Przedsiębiorcy są bardzo często zainteresowani darmowym programem do prowadzenia księgowości, a przede wszystkim takimi, które prowadzą automatycznie KPiR