KPIR excel

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) jest podstawowym narzędziem księgowym służącym ustaleniu dochodu oraz rozliczeniu podatku dochodowego. Do jej stworzenia przedsiębiorca może użyć choćby programu Excel. Taki sposób prowadzenia KPiR może jednak wiązać się z pewnymi niedogodnościami.

Kto jest zobligowany do prowadzenia KPiR

Księga jest zestawieniem wszystkich przychodów i kosztów wynikających z działalności firmy. To podstawa pozwalająca wyliczać zaliczki na podatek dochodowy. Do jej prowadzenia zobligowani są przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy według skali podatkowej (18 i 32 proc.) lub stawki 19 proc. (tzw. podatek liniowy). O ile nie są zobowiązani lub nie wybrali prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły przychody i koszty, ich opisy, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie gospodarcze posiada swój numer porządkowy. Księgę można prowadzić w formie zeszytu, tabeli w Excelu czy w programie komputerowym.

Jak wygląda KPiR?

Wzór i zasady prowadzenia KPiR określają przepisy. W skład Księgi wchodzi 16 kolumn, w które wpisuje się dane dotyczące np. kontrahentów, wartości sprzedanych towarów i usług, a także wydatków. Każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję samodzielnie powinien dokładnie zapoznać się z zasadami jakie jej dotyczą. KPiR prowadzona w sposób rzetelny oraz niewadliwy jest podstawą do ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR zawiera przykład wyliczenia tego dochodu. Określa także rodzaje dokumentów, które są podstawą do księgowania, sposoby ujmowania w Księdze przychodów osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz kosztów ich uzyskania.

KPiR można sporządzić w Excelu

Korzystając z wzoru, przedsiębiorca sprawnie posługujący się arkuszami kalkulacyjnymi typu Excel może sam sporządzić KPiR. Wykorzystanie odpowiednich formuł dostępnych w Excelu, ułatwia sumowanie poszczególnych pozycji tabeli i wyliczenie kwoty podatku dochodowego. Posługiwanie się nimi wymaga sporej wprawy.

Prowadzenie KPiR w ten sposób wiąże się również z wieloma niedogodnościami. Przede wszystkim ewidencja w Excelu to tylko zwykła tabela, którą trzeba uzupełnić od początku do końca. Przedsiębiorca nie ma możliwości korzystania z baz danych, generowania deklaracji podatkowych i wielu innych rozwiązań, które daje każdy program księgowy.

Program do księgowości ułatwia prowadzenie KPiR

W przeciwieństwie do tabelek z Excela, programy do prowadzenia księgowości są narzędziem obejmującym rozliczenia podatków w sposób kompleksowy. Dzieje się tak m.in. ponieważ:
  • zawierają wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje podatkowe, zarówno dotyczące podatku dochodowego, jak i podatku VAT,
  • na podstawie prowadzonych ewidencji generują wszystkie wymagane deklaracje podatkowe, a często też dokumenty pomocnicze, jak formularze wzorowane na dawnych drukach PIT-5,
  • uwzględniają składki ZUS przy wyliczaniu podatku dochodowego,
  • umożliwiają wysyłkę deklaracji podatkowych drogą elektroniczną,
  • pozwalają na łatwe wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów,
  • zawierają często narzędzia pomocnicze, jak kalkulatory czy zestawienia, a także aplikacje do wystawiania faktur.

Prowadzenie KPiR z inFakt.pl

Jak już było wspomniane sporządzanie KPiR w Excelu choć w pewnych aspektach korzystne nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. Do tego celu zdecydowanie lepiej nadaje się dedykowana temu aplikacja online, np. inFakt.pl. Przedsiębiorca korzystający z programu nie musi posiadać rozległej wiedzy na temat KPiR, jako że zapisy w niej uzupełniają się automatycznie. Wystarczy jedynie dodać przychody i koszty korzystając z prostych formularzy, a inFakt stworzy na ich podstawie w pełni zgodną z przepisami KPiR. To spore ułatwienie, zarówno dla osób rozpoczynających prowadzenie tej ewidencji, jak i dla osób, które sporządzały księgę w sposób tradycyjny (ręcznie).

Co więcej przedsiębiorca nie musi na własną rękę śledzić zmian w przepisach, jako że aplikacja aktualizowana jest na bieżąco przez księgowych. KPiR w inFakcie można przeglądać online po zalogowaniu oraz zapisywać w postaci plików PDF, aby móc ją później wydrukować. W tym celu należy:
  • wejść w zakładkę „Księgowość”,
  • w sekcji „Księga przychodów i rozchodów” kliknąć w wybrany okres, np. czerwiec 2013,
  • kliknąć w przycisk „Drukuj KPiR”.
Przedsiębiorca powinien pamiętać, by wydrukować KPiR za każdy miesiąc. Tę czynność trzeba wykonać najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca. inFakt.pl co miesiąc wysyła swoim użytkownikom e-mailowe przypomnienie o konieczności wydrukowania ewidencji. Dzięki temu zbliżający się termin na pewno nie umknie przedsiębiorcy.

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości zupełnie za darmo. Z jego pomocą prowadzenie KPiR nie nastręczy Ci żadnych problemów.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

KPIR Wzór

Prowadzenie KPiR to konieczność dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

KPIR darmowy program

Zakładając działalność gospodarczą, każdy z przedsiębiorców musi podjąć decyzję o wyborze sposobu prowadzenia księgowości i formy opodatkowania swojej firmy

pokaż więcej tematów

KPIR Przykład

Na czym polega prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Poznaj zalety programów działających online

Księga przychodów i rozchodów excel

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest jednym ze sposobów rozliczania podatkowego firmy i obowiązek jej prowadzenia zależy od wybranego sposobu opodatkowania

Darmowy program księgowość kpir

Przedsiębiorcy są bardzo często zainteresowani darmowym programem do prowadzenia księgowości, a przede wszystkim takimi, które prowadzą automatycznie KPiR

Książka przychodów

Książka przychodów, czyli inaczej mówiąc Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR), to ewidencja, która służy jako podstawa do wyliczenia kwoty podatku dochodowego