Korekta wzór

Jeśli wystawiamy faktury bez programu do wystawiania faktur, czy to zwykłe faktury VAT, czy korygujące, a nie mamy pewności co do poprawności tychże dokumentów, warto jest zapoznać się ze wzorem korekty.

Taka wzorcowa faktura korygująca, definiowana zresztą poprzez ustawę o rachunkowości, czy ustawę o podatku od towarów i usług powinna rozwiać nasze wątpliwości. Dokument korekty musi być poprawnie sporządzony, w innym wypadku nie może być podstawą naliczenia ani odliczenia kwoty podatku. Warto jednak rozważyć możliwość wystawiania korekt faktur programem fakturowym.

Program fakturowy Infakt.pl pozwala na wystawianie korekt faktur według wzorów, dlatego zawsze mamy pewność poprawności wystawianych przez nas dokumentów. Jedyne, co jeszcze potrzeba to utworzenie bezpłatnego konta w programie Infakt.pl

Faktura korygująca onlinePanel edycji faktury korygującej w Infakt.pl
Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej

Zobacz również

W jakim terminie należy dokonać korekty faktury?

Wielu płatników zastanawia się w jakim terminie są zobowiązani do wystawienia faktury korygującej? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i stanowi odpowiedź dla wszystkich szukających informacji na ten temat

Co to jest nota korygująca?

Kupca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub kupcem lub oznaczeniem produktów lub usługi z wyjątkiem pomyłek w określonych pozycjach zobowiązany jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą

Faktura korekta

Przedsiębiorcy wystawiają wiele dokumentów, przez co łatwo popełnić błąd lub chcieć zmienić dokument z innego powodu

Korekta faktury druki

Każdy przedsiębiorca musi wystawiać faktury będące potwierdzeniami zawieranych transakcji

pokaż więcej tematów

Korekta VAT

W obrocie gospodarczym mogą zaistnieć przypadki, gdy trzeba wystawić fakturę korygującą

Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą

Nota korygująca wzór

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą

Faktura korekta excel

Poszukiwanie oszczędności w firmie powoduje, że przedsiębiorcy bardzo często na potrzeby obsługi księgowej swojej działalności decydują się na wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel

Korekta faktury druk

W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzoną sprzedażą towarów lub usług wystawiane są różne dokumenty, które są potwierdzeniem dokonania sprzedaży