Korekta faktury

Jeśli na fakturze pojawi się błąd, należy szybko zareagować i poprawić go wystawiając korektę. W przeciwnym razie bowiem, urzędnicy mogą zakwestionować poprawność dokumentacji księgowej i dokonanych rozliczeń.

Czym jest korekta faktury?

Korekta faktury lub inaczej faktura korygująca (obie nazwy są poprawne) to dokument służący do zmiany dowolnych danych na pierwotnie wystawione fakturze. Można nim poprawiać także dane zmieniające kwoty zobowiązań podatkowych lub ewentualnych zwrotów, dlatego jest szczególnie ważne, aby korekta była sporządzona poprawnie. Trzeba przy tym pamiętać, że korektę może wystawić tylko sprzedawca.

Jeśli nabywca dostrzeże błędy w liczbach (np. cena netto, kwota i stawka podatku, itp.) musi zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie korekty. Kupujący może poprawiać jedynie błędy mniejszej wagi, np. dane adresowe – do ich poprawiania służy nota korygująca. W myśl przepisów nota korygująca nadal wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej. Nie istnieją jednak żadne wytyczne, co do formy w jakiej formie taka akceptacja powinna zostać wyrażona.

Korekta faktury – podstawowe zasady wystawiania

Faktura korygująca sporządzana jest wyłącznie przez sprzedawcę i służy do zmieniania danych na pierwotnie wystawionym dokumencie. Przepisy precyzują, że korektę sporządza się w następujących sytuacjach:
 • przyznanie nabywcy rabatu w jednym lub kilku sytuacjach – faktura korygująca rabatowa (pomniejszająca należność),
 • przyznanie nabywcy rabatu we wszystkich transakcjach w danym okresie – faktura korygująca rabatowa (pomniejszająca należność),
 • powiększenie należności – faktura korygująca powiększająca należność,
 • wystąpienie błędów – faktura korygująca błędy w kwotach, stawkach podatków lub jakichkolwiek innych pozycjach pierwotnej faktury.
Przedsiębiorca wystawiając fakturę korygująca powinien pamiętać o pewnych zasadach zgodnie, z którymi taki dokument powinien zawierać m.in.:
 • słowo „Korekta” lub „Faktura korygująca”,
 • numer oraz datę wystawienia korekty,
 • przyczynę korekty,
 • poprawioną treść.
Nie ma obowiązku podawania wartości „przed korektą” - wystarczy jedynie wpisać wartości po korekcie, określając dokładnie, o które elementy faktury chodzi. Wciąż istnieje jednak konieczność jasnego odniesienia korekty do faktury pierwotnej, m.in. przez dane nabywcy, czy numer poprawianego dokumentu.

Korekta faktury wymaga potwierdzenia odbiorcy

Warto pamiętać, że dane zmienione za pomocą korekty można wziąć pod uwagę dokonując rozliczeń podatkowych dopiero w momencie, w którym przedsiębiorca uzyska potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. Potwierdzenie to nie musi mieć formy podpisu. Wystarczy, że sprzedawca dysponuje np. e-mailowym potwierdzeniem mówiącym, że nabywca przyjął do wiadomości i akceptuje zmiany.

Przepisy nie wskazują terminu wystawienia faktury korygującej. Generalnie można powiedzieć, że taki dokument powinien być wystawiony natychmiast po zauważeniu błędu, pomyłki lub zaistnieniu sytuacji powodującej zmianę w pierwotnym dokumencie.

Jak szybko wystawić korektę faktury?

Do wystawienia korekty najlepiej wykorzystać dedykowany program do fakturowania. Wystawienie korekty jest niezwykle proste i szybkie dzięki inFakt.pl. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 • otwórz zakładkę Przychody,
 • z menu po prawej wybierz „Faktura korygująca”,
 • wpisz numer faktury korygującej,
 • podaj daty,
 • wpisz dane przed korektą i po korekcie (dane przed korektą nie są wymagane, ale inFakt.pl zachował tę opcję),
 • kliknij „Zapisz”, a następnie „Wydrukuj”, aby zapisać dokument jako PDF.
Przykład faktury korygującej wygenerowanej w inFakt.pl


W inFakt.pl możesz jeszcze szybciej korygować te faktury, które uprzednio zostały wystawione w aplikacji. Wystarczy otworzyć edycję faktury przychodowej, a następnie z menu po prawej wybrać opcję „Wystaw korektę”. Wówczas większość danych uzupełni się automatycznie, a korekta faktury powstanie dużo szybciej!

Przetestuj Program do Fakturowania, a do 3 faktur w miesiącu wystawisz zupełnie za darmo. Już teraz załóż konto w inFakt.pl wypełniając poniższy formularz i dołącz do przeszło 300 tys. naszych użytkowników.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Korekta VAT

W obrocie gospodarczym mogą zaistnieć przypadki, gdy trzeba wystawić fakturę korygującą

Faktura korekta

Przedsiębiorcy wystawiają wiele dokumentów, przez co łatwo popełnić błąd lub chcieć zmienić dokument z innego powodu

Faktura korekta excel

Poszukiwanie oszczędności w firmie powoduje, że przedsiębiorcy bardzo często na potrzeby obsługi księgowej swojej działalności decydują się na wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel

Nota korygująca wzór

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą

pokaż więcej tematów

Korekta faktury korygującej

Wystawianie faktur VAT jest czynnością wymagającą skupienia i dokładności, gdyż powstałe błędy mogą być przyczyną otrzymania przed podatnika kary grzywny za wadliwe sporządzenie faktury VAT

Faktura VAT korekta

W przypadku popełnienia błędu na wystawianym dokumencie sprzedaży przedsiębiorca zobligowany jest do sporządzenia faktury lub noty korygującej

Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą