Kilometrówka

Każdy przedsiębiorca ma prawo do rozliczania wydatków związanych z wykorzystaniem prywatnego samochodu do celów firmowych. Jest to możliwe przy pomocy tzw. kilometrówki. Określa ona limit kosztów związanych z pojazdem, które możliwe są do rozliczenia w danym okresie.

Auto w firmie ułatwia pracę

Bez samochodu załatwienie wielu spraw związanych z prowadzeniem działalności, takich jak choćby spotkanie z klientem, może okazać się bardzo uciążliwe. Warto więc zastanowić się nad wykorzystaniem w firmie prywatnego auta. Decydując się na taki krok przedsiębiorcy mają trzy opcje ustalenia jego statusu:
  • samochód prywatny wykorzystywany do celów firmy,
  • samochód użyczony (na podstawie umowy),
  • samochód firmowy, czyli wprowadzony do majątku przedsiębiorstwa.
Od statusu pojazdu zależy w jaki sposób przedsiębiorca może rozliczać wydatki związane z jego wykorzystaniem na potrzeby firmowe.

Jak wyliczyć kilometrówkę?

W każdym z wymienionych powyżej przypadków istnieje możliwość rozliczenia kosztów związanych z użytkowaniem auta. Jednak tylko w przypadku samochodu firmowego, koszty rozlicza się bez ograniczeń. Samochód prywatny do celów firmowych oraz użyczony wymagają prowadzenia kilometrówki. Jak to robić? Do obliczenia kilometrówki konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej wszystkie trasy przebyte na cele związane z prowadzoną działalnością, w tym ich odległość, cel i daty.

Wyliczenia kilometrówki dokonuje się mnożąc liczbę przejechanych kilometrów razy stawkę ustaloną przez Ministerstwo Finansów. Dla samochodów osobowych o pojemności silnika przekraczającej 900 cm3 wynosi ona 0,8358 zł. Wynik uzyskany z mnożenia to limit kosztów związanych z pojazdem, które można rozliczyć w konkretnym okresie.

Nadwyżkę kosztów lub kilometrówki przenosi się na kolejny okres

W przypadku, kiedy wydatki związane z użytkowaniem pojazdu są niższe od limitu kilometrówki, powstaje nadwyżka limitu, którą przedsiębiorca może przenieść na kolejny okres. Podobnie jest jeśli z kilometrówki wynika, że można rozliczyć wyższą kwotę, niż łączne koszty pojazdu poniesione w danym okresie. W takiej sytuacji nadwyżkę również można przenieść na kolejny okres i wówczas rozliczyć.

Kilometrówka stanowi podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Dokonując w niej zapisów trzeba zwracać uwagę na to, czy dany wyjazd faktycznie wiąże się z prowadzoną działalnością. Jeśli tak nie jest, urzędnicy mogą zakwestionować koszty pojazdu rozliczone w danym okresie z uwagi na limit kilometrówki.

)

Prowadź ewidencję przebiegu pojazdu w inFakcie

Rozliczenie kilometrówki nie stanowi problemu kiedy korzysta się z aplikacji inFakt. W programie limit kilometrówki oblicza się automatycznie. Na początek należy dodać prywatny samochód, którego używa się do celów związanych z działalnością korzystając z zakładki „Pojazdy”. Po wypełnieniu krótkiego formularza auto trafia na listę pojazdów. Dzięki temu można od razu dodawać przejechane trasy. Uzupełnienia wymagają jedynie kwestie odnoszące się do:
  • daty wyjazdu,
  • jego celu,
  • liczby przejechanych kilometrów.
Nie trzeba za każdym razem podawać stawki za kilometr (tę opcję wybiera się przy dodawaniu pojazdu). Na tej podstawie tworzy się ewidencja przebiegu pojazdu, którą można szybko wydrukować i zapisać na dysku komputera w formie pliku PDF.

Teraz można dodawać koszty. inFakt pozwala wprowadzać wydatki dotyczące pojazdu, takie jak paliwo, części zamienne lub serwisowanie. Program „wie” ile z nich można rozliczyć w danym okresie, ponieważ zostały dodane trasy, a to właśnie z nich wynika limit. Oczywiście, aplikacja automatycznie oblicza wspomniane „nadwyżki” i przenosi je na kolejny okres. Wszystko możesz sprawdzić po zalogowaniu na inFakt.pl. Takie rozwiązanie sprawia, że prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu jest niezwykle przejrzyste i proste w obsłudze.

Kilometrówkę w inFakcie możesz przetestować za darmo. Wystarczy, że zalogujesz się i uzupełnisz dane swojej firmy, a uzyskasz darmowy test Programu do Księgowości trwający aż 30 dni. To w zupełności wystarczy, aby sprawdzić zalety rozliczania prywatnego samochodu w inFakcie.

Autor: Wiktor Sarota

Zobacz również

Samochód firmowy

Prowadzenie działalności gospodarczej często oznacza dla przedsiębiorcy konieczność służbowych wyjazdów