Jednoosobowa działalność gospodarcza koszty

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z pracy na etat na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej. Własny biznes to niewątpliwe korzyści, takie jak większa niezależność, elastyczność na rynku pracy i wyższe zarobki. Do plusów swojej firmy, należy także zaliczyć szerokie możliwości rozliczania kosztów.

Czym są koszty w działalności gospodarczej?

Możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu to prosty sposób, aby zapłacić niższy podatek dochodowy. Chodzi o to, że rozliczając podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo, zaliczkę na podatek obliczasz jako procent od dochodu, który (w skrócie) stanowi przychód pomniejszony o koszty. Dlatego każdy przedsiębiorca szuka możliwie wysokich kosztów, dzięki czemu podatek jest dla niego mniejszym obciążeniem.

Według przepisów kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania (zabezpieczenia) ich źródła. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy dany koszt nie figuruje w ograniczonym spisie wydatków, które w zapisach ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów działalności gospodarczej. O więcej należy pamiętać, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wykazania przed urzędem skarbowym, że konkretny wydatek łączy się z daną działalnością.

Co można zaliczyć do kosztów?

Większość wydatków można zaliczyć do kosztów firmowych tylko wtedy, gdy są udokumentowane fakturą lub rachunkiem. Do podstawowych kosztów przedsiębiorca może zakwalifikować choćby opłaty za czynsz i media związane z siedzibą firmy. Aby dodać opłaty za media, trzeba posiadać fakturę dokumentującą dany wydatek. Najprościej, gdy umowa dostarczania prądu, czy Internetu jest podpisana „na firmę” i wykorzystywana tylko do celów działalności. Wtedy do kosztów dodaje się cały wydatek.

Jeśli jednak z danego medium przedsiębiorca korzystał też do celów prywatnych (np. z prądu), to do kosztów działalności dodajemy tylko odpowiednią część tej kwoty. Aby ją ustalić, trzeba określić jaki procent danego mieszkania, domu, czy pomieszczenia służy wyłącznie do prowadzenia firmy. To jednak tylko przykład. Wśród innych wydatków jakie przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów można wymienić m.in.:
 • usługi księgowe,
 • obsługa prawna,
 • usługi transportowe i kurierskie,
 • czasopisma i książki związane z prowadzoną działalnością,
 • usługi remontowe i wykończeniowe,
 • odsetki od kredytów firmowych,
 • meble biurowe, artykuły biurowe i środki czystości,
 • urządzenia drukujące i materiały eksploatacyjne do drukarek,
 • faksy, skanery i aparaty telefoniczne,
 • szkolenia i kursy.
Tym samym planując wydatek dobrze rozważyć czy będzie można go włączyć do kosztów firmowych, aby obniżyć podstawę opodatkowania i pomniejszyć kwotę VAT.

Rozliczaj koszty działalności z inFaktem

Jeśli chcesz szybko i wygodnie dodawać firmowe koszty wypróbuj się na inFakt.pl. Aby dodać koszt w Programie do Księgowości wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, a także załączysz jego skan. Aplikacja automatycznie wykona wszelkie konieczne obliczenia, w tym:
 • zapisze wydatek w KPiR,
 • zapisze wydatek w rejestrze VAT zakupów,
 • ujmie właściwe kwoty w VAT-7 i PIT-5.
Użytkownik po dodaniu kosztu ma do niego stały dostęp. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzić koszty analizując firmowe finanse, czy też pobrać skany faktur kosztowych. Dodawanie kosztów w inFakt.pl jest niezwykle szybkie i wygodne. Jak się o tym przekonać?

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości. W ciągu 30 dni przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Co to są koszty wytworzenia produktu?

 Koszty wytworzenia produktu, oczywiście posługując się ustawą o rachunkowości będzie obejmowała wszelkie koszty, które pozostają w całkowicie bezpośredniej zależności z danym produktem, jak i też uzasadnioną część kosztów, które pośrednio są powiązane z wytworzenie tegoż właśnie produktu

Co to jest wydatek?

 Wydatkiem nazywamy każdego rodzaju rozchód środków pieniężnych, niezależnie od celu jak i przeznaczenia tego rozchodu

Koszty

Wysokie koszty uzyskania przychodu to niski podatek dochodowy – tę zasadę zna każdy przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo

Jak księgować koszty firmy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą zmierzyć się z rozliczaniem kosztów podatkowych prowadzonej działalności

Delegacja

Wyjazdy służbowe stanowią nieodłączną część biznesu

Koszty reprezentacji i reklamy

W działalności biznesowej, mamy do czynienia z wieloma działaniami, które w ostatecznym rozrachunku mają prowadzić nas do celu ostatecznego, czyli zysku

pokaż więcej tematów

Czym się różnią koszty bezpośrednie od pośrednich?

 Kosztami bezpośrednimi są koszty, jakie można bezpośrednio przypisać konkretnemu produktowi na podstawie odpowiednich dokumentów, natomiast kosztami pośrednimi są to koszty, które są związane z realizowaniem określonego projektu

Co to jest klasyfikacja kosztów?

 Klasyfikacją kosztów nazwiemy podział kosztów na oddzielne składniki oraz łączenie tychże składników w określone grupy

Co to jest wynik finansowy?

 Wynik finansowy, to najprościej tłumacząc rezultat działalności określonej jednostki gospodarczej w poszczególnym okresie sprawozdawczym

Co to jest wynik działalności operacyjnej?

 Wynik działalności operacyjnej można zdefiniować jako różnicę między przychodami ze sprzedaży wszystkich produktów, towarów, materiałów jak i usług, a poniesionymi kosztami sprzedaży tychże właśnie produktów, towarów, materiałów oraz usług

Działalność gospodarcza koszty

Czy zakładając działalność gospodarczą chciałbyś wiedzieć, jakie koszty poniesiesz w związku z jej prowadzeniem? Czy wiesz, jakiego rodzaju koszty będą stanowiły największą część wydatków? Przewidzenie ich wysokości będzie niezwykle trudne, ale już w tej chwili możesz dowiedzieć się, jaką klasyfikację kosztów zaprowadzić w księgowości Twojego

Jak księgować fakturę ?

Ewidencjonowanie faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie jest czynnością skomplikowaną

Koszty reprezentacji i reklamy

W działalności biznesowej, mamy do czynienia z wieloma działaniami, które w ostatecznym rozrachunku mają prowadzić nas do celu ostatecznego, czyli zysku

Koszty w firmie

W myśl przepisów do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki służące do uzyskania przychodu lub utrzymania (zabezpieczenia) jego źródła