Jak zaksięgować amortyzację

Pojęciem amortyzacji określane jest zużycie środków trwałych, wszystkich poza gruntami, podczas ich użytkowania. Należy przy tym wziąć pod uwagę takie czynniki jak sposób w jaki dany przedmiot był używany oraz czas w jakim pełnił on swoją funkcję, czy był krótszy bądź też dłuższy. Czynniki te są istotne dlatego, że wszystkie środki trwałe tracą na wartości i nie należy przedstawiać ich bilansie początkowym ponieważ nie zostanie ukazany rzeczywisty stan aktywów przedsiębiorstwa. Aby ułatwić rozliczenie amortyzacji w rachunkowości zostały wprowadzone dwa mechanizmy nazywane amortyzacją bądź umorzeniem. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!


  Kiedy mowa o amortyzacji W odniesieniu do rachunkowości amortyzacją nazywana jest wartość odpisywana w koszty w poszczególnym okresie obrachunkowym. Oznacza to, że części środka trwałego należy systematycznie odpisywać w koszty, zgodnie z ich zużyciem. Przykład 1. Należy założyć, że wartość początkowa danego środka trwałego wynosi 1000 złotych natomiast jego stawka amortyzacji to 100 złotych. Tak, więc jego wartość netto na koniec roku wynosi 900 złotych. Po upływie kolejnych lat wartość netto będzie o 100 złotych niższa i w drugim roku będzie wynosić 800 złotych, w trzecim 700 złotych itd. Czym jest umorzenie Umorzeniem nazywane są wartości skumulowane środków trwałych czyli korygująca wartość środków trwałych wykazywana w bilansie z ich wartością brutto – wartością początkową do wartości netto. Przykład 2. Biorąc pod uwagę rachunkowość przedsiębiorstw, najczęściej nie księgują one bezpośrednio amortyzacji na koncie środków trwałych ale stosują inne konto – umorzenie środków trwałych. Dlaczego? Dlatego, że dzieląc rubrykę – środków trwałych – na środki trwałe oraz umorzenie środków trwałych można uzyskać znaczne ułatwienie w administracji firmy poprzez ewidencję wartości brutto środków trwałych w koncie dla środków trwałych natomiast w koncie o nazwie umorzenie otrzymuje się wartość netto środków trwałych. Podsumowując to umorzeniem nazywamy zużycie środków trwałych doprowadzając w bilansie przedsiębiorstwa do wartości netto. Metody księgowania amortyzacji środków trwałych Należy pamiętać przy wyborze metody amortyzacji aby dokonać tego tylko raz przed rozpoczęciem pełnego odpisu od kosztów. Zmiany są możliwe jeśli dotyczą stawek podwyższonych i obniżonych. Metoda Liniowa Przy doborze tej metody należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich stawek. Polega ona na odliczaniu odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej danego środka trwałego rozpoczynając od pierwszego dnia miesiąca po wprowadzeniu go do ewidencji z końcem danego miesiąca do całkowitego zamortyzowania bądź też sprzedaży lub likwidacji. Jakie stawki należy zastosować? W metodzie liniowej należy uwzględnić stawki amortyzacyjne podstawowe według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, stawki podwyższone o określone współczynniki, stawki obniżone przez podatnika, stawki indywidualne dla ulepszonych bądź używanych środków trwałych wprowadzonych pierwszy raz do ewidencji oraz stawki indywidualne dla inwestycji w obcych środkach trwałych. Podsumowując: Aby obliczyć amortyzację liniową należy wyliczyć kwotę amortyzacji rocznej i podzielić wartość środka trwałego przez cały okres użytkowania. Przykład 3 Zakładając, że pewne przedsiębiorstwo zakupiło środek o wartości 100 000 złotych, a całkowity okres jego użytkowania wyniesie 5 lat. Należy podzielić 100 000 złotych przez 5, wartość wyniesie 20 000 złotych czyli stawka amortyzacyjna 20%. W kolejnych latach wartość netto środka trwałego będzie pomniejszana o 20 000 złotych, więc w pierwszym roku będzie wynosić osiemdziesiąt tysięcy, w drugim sześćdziesiąt tysięcy itd. Metoda degresywna Dzięki zastosowaniu tej metody istnieje możliwość przyspieszenia amortyzacji niektórych środków trwałych już w początkowym okresie jednak należy pamiętać o jej dwóch etapach. W pierwszym metodą amortyzacji jest degresywna natomiast w drugim następuje amortyzacja metodą liniową. W czasie zastosowania metody degresywnej należy wymnożyć stawkę współczynnikiem w przedziale od powyżej zera do dwóch biorąc pod uwagę, że wyższy niż jeden gwarantuje przyspieszenie amortyzacji lub współczynnikiem wyższym niż trzy ale tylko w sytuacji kiedy zużycie środków trwałych występuje w zakładzie pracy na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu bezrobocia wysokiego ryzyka, strukturalnego bądź tez gminy zagrożonej recesją lub degradacją społeczną. W drugim etapie kwota amortyzacji musi być niższą kwotą ustaloną metodą liniową, jest ona znacznie korzystniejsza dla podatnika Jakie środki trwałe objęte są metodą degresywną? Stosowana jest do maszyn i urządzeń z zaliczonych do klasyfikacji 3 – 6 i 8 w Klasyfikacji Środków Trwałych oraz innych środków transportu bez samochodów osobowych. Korzystna metoda 30% Istnieje możliwość odliczenia odpisu amortyzacyjnego w wysokości trzydziestu procent wartości początkowej danego środka trwałego od dnia, w którym będzie użytkowany. Dotyczy to jedynie pojazdów, które są fabrycznie nowe i trwałe z grupy 3 -6 Klasyfikacji Środków Trwałych. W przypadku kiedy wartość amortyzacji jest niższa trzydzieści procent przy zastosowaniu trzykrotnego czynnika wtedy można wtedy skorzystać ze stawek ze współczynnikiem poniżej trzech. Ustalona kwota wtedy jest proporcjonalna do liczby pełnych jednak pozostałych miesięcy do końca roku, od momentu ewidencji. Dzięki skorzystaniu z tej metody można obniżyć wartość podatku dochodowego za dany rok.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.


Data modyfikacji:2014-08-20

Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR