Jak wystawić fakturę korygującą

Wystawiając fakturę VAT nie trudno o błędy. Aby je skorygować, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą. Czym jest faktura korygująca, w jakich przypadkach i jak ją wystawić?

Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać podstawowe, wymagane przepisami, elementy. Zdarza się jednak, że różne zdarzenia mogą znacząco wpływać na pierwotną treść dokumentu, który zawiera wówczas nieprawdziwe dane. Kiedy tak się dzieje? Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur przewiduje szereg okoliczności, wymagających skorygowania wadliwej faktury.

Fakturę korygującą wystawiamy w przypadku, gdy po wystawieniu i wprowadzeniu do obiegu prawnego faktury pierwotnej dochodzi do:

 • zwrotu towarów;
 • zwrotu nabywcy kwot nienależnych lub podlegających opodatkowaniu opłat, np. zaliczek, zadatków;
 • udzielenia rabatu;
 • podwyższenia ceny;
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku albo też w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Faktura korygująca onlinePanel edycji faktury korygującej w Infakt.pl

Błędnie wystawioną fakturę poprawić możemy również w inny sposób, przy pomocy Noty korygującej. Ta jednak w odróżnieniu od sporządzanych przez sprzedawcę Korekt, wystawiana jest przez nabywcę i pozwala na korygowanie pomyłek dotyczących danych sprzedawcy i nabywcy: ich nazw, adresów, numerów NIP itp.

W sytuacji, gdy oryginał faktury korygującej zaginie lub ulegnie zniszczeniu, sprzedawca na wniosek nabywcy może ponownie, na podstawie kopii, wystawić z aktualną datą fakturę korygującą oznaczoną jako Duplikat.

Konsekwencje wystawienia faktury korygującej

Fakturę korygującą wystawia w co najmniej dwóch egzemplarzach sprzedawca, zachowując kopię dla siebie. Natomiast oryginał dokumentu trafia do nabywcy, który zobowiązany jest do wykazania tego faktu w ewidencji zakupu za okres rozliczeniowy, w którym tę fakturę otrzymał. To z kolei powoduje u niego zmniejszenie podatku naliczonego.

Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej

Istotną sprawą jest podpisanie Korekty przez nabywcę, które stanowi akceptację warunków faktury korygującej. Niespełnienie tego warunku skutecznie uniemożliwia skorygowanie podatku VAT. Tylko bowiem podpisaną Korektę można wprowadzić (z datą potwierdzenia odbioru) do rejestru VAT.

Faktura korygująca inFakt

Warto zauważyć, że nie wszystkie programy księgowe umożliwiają wystawianie faktur korygujących. Zamiast jednak wypełniać ręcznie dostępne w sprzedaży druki, prościej skorzystać z aplikacji, które taką możliwość oferują.

Aby skorygować wystawioną wcześniej fakturę, wystarczy zalogować się do aplikacji inFakt i ze znajdującego się po prawej stronie menu zakładki Przychody wybrać opcję: Faktura korygująca. W wyświetlającym się nam formularzu numer kolejny faktury korygującej zostanie nadany automatycznie, ale równie dobrze można go wpisać ręcznie. Dalej pozostaje postępować według wskazówek.

 • Wpisujemy numer faktury, zawierającej omyłkowe dane w polu: Numer faktury korygowanej.
 • Wybieramy z listy klienta lub dopisujemy nowego.
 • Uzupełniamy daty:
  -wystawienia faktury korygowanej,
  -sprzedaży,
  -wystawienia faktury korygującej
  -terminu zapłaty.
 • W wierszu Przed korektą wpisujemy treści i wartości z faktury korygowanej. Wiersz korekta uzupełnia się automatycznie

Jeśli wystawiałeś już wcześniej faktury w inFakt, sprawa jest jeszcze prostsza. Wystarczy bowiem z poziomu wystawionej błędnie faktury wybrać z bocznego menu opcję: Wystaw korektę. Program automatycznie uzupełni wówczas numer oraz datę wystawienia i sprzedaży faktury korygowanej, jak również pozycje przed korektą.

Następnie pozostaje już tylko zapisać dokument, który możemy wydrukować lub wysłać mailem. Prawda, że proste?

Zobacz również

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór

pokaż więcej tematów

Nota korygująca

Nota korygująca służy do poprawiania na fakturach prostych błędów niezwiązanych z liczbami, które jednak w wielu przypadkach mogą być istotne

Nota korygująca przykład

Zarówno w firmie jak i w życiu codziennym zdarza nam się popełniać błędy, jednak te dokonane w księgowości naszego przedsiębiorstwa należy korygować zgodnie ze wszystkimi przepisami w formalny sposób

Faktura korygująca próba

Przy wystawianiu faktuy popełniłeś błąd? Nie bagatelizuj tego! Z błędnie wystawionymi dokumentami wiążą się konsekwencje podatkowe

Zwrot towaru

Zwrot towaru każdemu przedsiębiorcy kojarzy się z zagadnieniem faktur korygujących, niezależnie od tego czy jest on sprzedawcą, czy też nabywcą

Zbiorcza faktura korygująca

Osiąganie przychodów z działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem dokumentowania sprzedaży towarów lub usług między innymi za pomocą faktur