Jak wystawić fakturę VAT usługi

Faktury VAT wystawiają zarówno firmy handlowe jak i usługowe.

Idea wystawia jednych jak i drugich jest bardzo podobna i nie jest to bardzo trudna czynność. Wymaga ona jednak znajomości pewnych zasad oraz przepisów prawa. Najważniejsze akty prawne mówiące jak wystawić fakturę VAT za usługi to ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku VAT.

Oto krótki przewodnik o tym, jak w bardzo łatwy sposób można wystawić fakturę VAT za usługi przy pomocy programu do wystawiania faktur Infakt.pl

  • Wystarczy założyć bezpłatne konto w programie Infakt.pl (można to uczynić przy pomocy formularza rejestracyjnego, który znajduje się poniżej lub bezpośrednio ze strony głównej
  • Jeśli posiadamy już konto, login oraz hasło to możemy już zalogować się w programie (logujemy się ze strony głównej programu, przy pomocy linku „zaloguj”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony).
  • Po pomyślnym zalogowaniu się w programie znajdujemy się na zakładce „przegląd”, ponieważ jednak chcemy pokazać jak wystawić fakturę VAT za usługi, przechodzimy na zakładkę „faktury”.
  • Na zakładce „faktury”, w prawym menu znajdziemy przycisk „wystaw fakturę”, na który klikamy, w zamian zaś otrzymamy formularz faktury do wypełnienia.
  • Formularz jest bardzo prosty i posiada takie działy jak: „Kontrahenci”, „Terminy”, „Usługi” oraz „Płatności”, które należy wypełnić aby można było wystawić fakturę VAT za usługi.
  • Gdy wszystkie pola zostaną poprawnie wypełnione, wystarczy nacisnąć na przycisk „zapisz”.

Wystawianie faktury w InFakt.pl

Warto wspomnieć, że Infakt.pl pozwala na szybkie wystawianie faktur zupełnie za darmo. Zarówno sam interfejs jak i formularz faktury został zaprojektowany tak, aby zminimalizować do minimum ilość potrzebnego na wystawianie faktur czasu. Przekonaj się na własnej fakturze jakie to proste - wystarczy założyć bezpłatne konto w Infakt.pl

Dodawanie nowej Faktury VAT w Infakt.pl Dodawanie nowej Faktury VAT w aplikacji infakt.pl

 W ten oto sposób nasza faktura VAT jest już gotowa i pojawia się na liście naszych faktur.

Zapisaną fakturę można teraz wydrukować lub wysłać bezpośrednio z programu do naszego kontrahenta.

Faktura VAT w PDF wygenerowana w Infakt.plPrzykład Faktury VAT wygenerowanej w aplikacji infakt.pl

Zobacz również

W jaki sposób wiążą się ze sobą przelew i termin zapłaty?

Każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne są kwestie takie jak termin zapłaty należności, który winien znajdować się na każdej fakturze, jak również oznaczenie, czy winna ona zostać opłacona gotówką, lub przelewem

Darmowy program do faktur 2011

Po co przedsiębiorcy darmowy program do faktur 2011? Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym, z którym każdy przedsiębiorca będzie się spotykał podczas prowadzenia działalności

Faktura vat komis

Wbrew temu, co się potocznie sądzi, w przypadku umowy komisowej nie mamy do czynienia z usługą komisu i sprzedażą komisową

Faktura brutto

Faktura brutto to dość rzadko stosowany dokument sprzedaży, na którym jako cenę jednostkową danego towaru umieszcza się kwotę wraz z podatkiem, czyli brutto

Duplikat faktury

Duplikat faktury jest dokumentem księgowym, który obok faktury VAT uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w tej fakturze

pokaż więcej tematów

Od kiedy można wystawiać faktury VAT?

Zgłaszany przez przedsiębiorcę problem dotyczył faktu, iż nie posiadał on jeszcze potwierdzenia zgłoszenia rejestracji VAT-R oraz uzyskania numeru NIP

Faktura po francusku

Polscy przedsiębiorcy prowadzą coraz szerzej zakrojoną działalność, także jeśli chodzi o zasięg terytorialny

Faktura zwrot towaru

"Faktura zwrot towaru" - pod tym potocznym pojęciem kryje się zabieg księgowy służący zaewidencjonowaniu faktury korygującej, która została wystawiona dla udokumentowania zwrotu uprzednio sprzedanego towaru

Refaktura

W przepisach podatkowych obowiązujących w Polsce do dnia 1 stycznia 2011 roku nie wspominano o pojęciu refaktury

Faktura prowizyjna

Przedsiębiorcy często prowadzą sprzedaż swoich produktów lub usług za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych

Faktura PZ

W przypadku firm handlowych i produkcyjnych kluczowe znaczenie ma sprawne zarządzanie magazynem

Faktura rozliczająca

Często zdarza się, że przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta zaliczkę na poczet realizacji usługi lub dostawy towaru

Duplikat faktury

Duplikat faktury jest dokumentem księgowym, który obok faktury VAT uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w tej fakturze

Faktura transportowa

Rozliczanie usług transportowych jest specyficzne zwłaszcza ze względu na termin wystawienia faktury i datę powstania obowiązku podatkowego

Faktura importowa

Podczas sprowadzania towarów z zagranicy, albo dokonywania rozliczeń z zagranicznymi kontrahentami, do obiegu księgowego może zostać wprowadzona tzw

Faktura marketingowa

Na gruncie polskiego ustawodawstwa istnieje pojęcie faktury marketingowej, choć jest ona nietypowym i rzadko wykorzystywanym rozwiązaniem