Jak wypisać rachunek?

Funkcjonujący przez wiele lat system zgodnie, z którym VAT-owcy wystawiają faktury, a firmy zwolnione z VAT rachunki od 1 stycznia 2014 r. nie jest już aktualny. W tym momencie wszyscy przedsiębiorcy zobligowani są do wystawiania faktur. Tym samym rodzi się pytanie – jak wypisać rachunek? A właściwie fakturę „zw”.

Firma zwolniona z VAT wystawia fakturę na żądanie klienta

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie ma już sytuacji, w której jeden przedsiębiorca dokumentuje transakcję fakturą, a drugi rachunkiem. Przepisy uległy w tej kwestii ujednoliceniu. Z początkiem 2014 r. również firmy zwolnione z VAT mają obowiązek wystawiania faktur, a nie jak dotychczas rachunków. Zmianie nie uległ za to inny aspekt z tym powiązany. Otóż konieczność odpowiedniego udokumentowania transakcji istnieje w przypadku nievatowców tylko jeśli kupujący wyrazi konkretne żądanie. Może nim być:
 • inna firma,
 • osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Tak naprawdę nie jest jednak istotny status klienta firmy zwolnionej z VAT. W obydwu przypadkach cały proces wygląda identycznie. Kontrahent żąda faktury – należy ją wystawić, nabywca nie chce potwierdzenia transakcji – nie trzeba go wydawać. Na wyrażenie żądania klient ma 3 miesiące. Liczy się to od końca miesiąca dostawy. Jeśli kontrahent będzie chciał wystawienia faktury po upływie trzech miesięcy przedsiębiorca w dalszym ciągu może ją wystawić. Choć wcale nie musi i tylko od niego zależy jak w takiej sytuacji postąpi.

Elementy faktury – jakie są konieczne?

W kontekście zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. istotny jest również zestaw obowiązkowych elementów na fakturach wystawianych na sprzedaż zwolnioną z VAT. Jak wygląda to w praktyce? Należy tu wyróżnić trzy sytuacje:

1. Sprzedaż zwolniona podmiotowo – na podstawie limitu sprzedaży. W tym przypadku na fakturze przedsiębiorca powinien zawrzeć co najmniej:
 • datę i numer wystawienia dokumentu,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.
2. Sprzedaż zwolniona przedmiotowo – na podstawie rodzaju sprzedaży (np. usługi medyczne). Nie dotyczy to pośrednictwa finansowego oraz usług ubezpieczeniowych. Tutaj faktura musi zawierać minimum:
 • datę wraz z numerem wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę towaru lub usługi, a także miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem,
 • podstawę zwolnienia z VAT.
3. Usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowe itp. Faktura powinna zawierać przynajmniej:
 • datę i numer wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę do zapłaty.
W przypadku punktów 1 oraz 3 faktura wystawiana na sprzedaż zwolnioną nie różni się zestawem elementów od rachunków. Co do zwolnienia przedmiotowego należy na dokumencie umieścić adnotację, która odnosi się do podstawy zwolnienia z VAT, tj. podanie konkretnego przepisu z jakiego wynika.

inFakt ułatwia wystawianie odpowiednich faktur „zw”

Faktury „zw” (dawne rachunki), jak i typowe dokumenty zawierające stawkę i kwotę VAT można wystawiać w inFakt.pl. Cała procedura jest maksymalnie uproszczona, a także intuicyjna. Jak więc w inFakcie wystawić fakturę na sprzedaż zwolnioną z VAT? Przedsiębiorca musi w tym celu jedynie przy wystawianiu nowej faktury jako stawkę VAT zaznaczyć „zw”, a następnie z rozwijanej listy wybrać podstawę zwolnienia (lub dodać własną) – o ile jest to konieczne.
Przykład faktury „zw” wygenerowanej w inFakt.pl

Tym co bardzo ułatwia wystawianie faktur jest to, że program wiele czynności wykonuje za przedsiębiorcę. Choćby dotyczące wpisywania danych firmowych – wystarczy podać NIP kontrahenta, a inFakt pobiera dane firmy z GUS i uzupełnia na fakturze. Podobne dokumenty można tworzyć równie szybko w tym celu zapisując dane produktów i klientów. Program dba także o kwoty na fakturze – trzeba tylko podać cenę transakcji i stawkę VAT, a inFakt obliczy i uzupełni pozostałe wartości. Wszystko to sprawia, że Program do Fakturowania jest usługą maksymalnie uproszczoną i automatyczną.

Wymienione opcje może wypróbować każdy przedsiębiorca jeśli tylko zarejestruje się na inFakt.pl. W zamian użytkownik dostaje możliwość przetestowania Programu do Fakturowania wystawiając do 3 faktur miesięcznie zupełnie za darmo. Co więcej inFakt oferuje stałe wsparcie rzetelnych księgowych od poniedziałku do soboty. Jeśli użytkownik ma jakiś problem np. z wystawianiem prawidłowych dokumentów może się z nimi skonsultować.

Chcesz wystawiać dokumenty zgodnie ze zmianami w rachunkach? - wypełnij poniższy formularz i wypróbuj inFakt. Zaufało nam już prawie 300 tys. przedsiębiorców.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Obowiązek wystawienia rachunku

 Prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu niesie za sobą określone obowiązki oraz prawa ze strony przedsiębiorcy

Najem lokalu rachunek

 Przedsiębiorstwa zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są do rejestrowania wszystkich transakcji zarówno zakupu jak i sprzedaży, które poświadczają o osiągniętych zyskach i poniesionych kosztach

Jaki rachunek za najem lokalu

 Wynajmowanie mieszkania czy lokalu to bardzo dobry sposób na dorobienie do podstawowej pensji czy sposób na to, aby posiadane przez nas mieszkanie, którego nie zamieszkujemy aktualnie pracowało na siebie

pokaż więcej tematów

Rachunek od malarza

Usługi budowlane świadczone są zarówno przez duże podmioty, obsługujące duże inwestycje, zatrudniające całe ekipy fachowców z branży budowlanej, jak też i drobnych przedsiębiorców świadczących usługi budowlane samodzielnie, specjalizujących się tylko w wybranym zakresie tych usług, np

Darmowy rachunek

Pobieranie darmowych rachunków z Internetu może być ryzykowne

Szablon rachunku

Jeśli poszukujesz darmowego szablonu rachunku wystarczy otworzyć wyszukiwarkę internetową i wpisać w nią właściwą frazę

Rachunek za towar

Obowiązek udokumentowania sprzedaży towarów i usług mają wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Jak wystawić rachunek

To pytanie zadał sobie każdy przedsiębiorca stając przed koniecznością wystawienia swojego pierwszego rachunku

Rachunek od dentysty

Przedstawiciele wolnych zawodów wystawiają na żądanie pacjentów rachunki dokumentujące wykonaną usługę

Rachunek od psychologa

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, społecznym i wzrostem świadomości obywateli, coraz większą wagę przykładamy do własnego zdrowia, w tym do zdrowia psychicznego