Faktura wzór do pobrania

Faktura jest dokumentem handlowym, którego przeznaczeniem jest przedstawienie szczegółów zawieranej transakcji. Jest ona wystawiana nabywcy danej usługi lub towaru przez sprzedającego, który jednocześnie jest podatnikiem VAT.

Wystawianie faktur, a prawo

W prawie polskim aktem regulującym kwestie związane z wystawianiem tego dokumentu jest ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, którą w skrócie nazywa się ustawą o VAT.

Natomiast bardziej dokładnie przedstawione dane z tego obszaru określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Co zawiera faktura VAT?

Jedną z podstawowych kwestii, która musi pojawić się w fakturze VAT jest prezentacja stron transakcji. W przeznaczonych do tego miejscach należy więc podać dane dostawcy, jego nazwę, adres i NIP, a następnie te same informacje zamieścić w rubryce odbiorcy. Kolejny punkt, który wyróżnia ten dokument, to jego identyfikacja. Sprzedający musi odpowiednio numerować wystawiane przez siebie faktury, gdyż każda z nich jest inna. Nawet jeśli dotyczy kilkakrotnie sprzedaży tego samego towaru, temu samemu podmiotowi, to jednak za każdym razem jest to odrębny dokument. Nie można zapomnieć także o informacji na temat daty wystawienia faktury, sprzedaży, jak również o terminie zapłaty.


Wystawianie faktury w InFakt.pl

Kolejna sprawa to oczywiście opisanie przedmiotu transakcji. Trzeba tu dokładnie napisać, co jest sprzedawane, w jakiej ilości oraz jaka jest cena jednostkowa, wartość netto, podatek VAT i finalna wartość brutto. Po wypisaniu wszystkich produktów lub usług, pozostaje podsumować wartość całości. Tutaj także należy podać wartość netto, wysokość podatku i wartość brutto, która jednocześnie jest kwotą do zapłaty. Pod koniec pozostaje już tylko wybrać formę płatności i zamieścić podpis sprzedawcy – choć nie jest to wymóg konieczny.

Rodzaje faktur

Ten sformalizowany dokument, jakim jest faktura nie występuje jednak w jednej formie. Wśród najbardziej popularnych rodzajów tego potwierdzenia zawieranej transakcji można wymienić fakturę VAT-RR. Jest ona wystawiana, jako dowód nabycia od rolnika ryczałtowego określonych produktów rolnych. Tym co wyróżnia ją od zwykłej faktury VAT jest to, że muszą znaleźć się na niej podpisy obu stron transakcji. Ponadto na takim dokumencie musi widnieć oświadczenie określające rolnika ryczałtowego, który w oparciu o stosowne przepisy jest zwolniony od podatku od towarów i usług. Innym typem faktur jest VAT-marża. Ta z kolei potwierdza świadczenie usług turystycznych lub dostawę dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy towarów używanych, których podstawa opodatkowania VAT, to marża zmniejszona o kwotę tego podatku. Jeszcze następną fakturą jest VAT-MP. Wystawia ją mały podatnik (MP), który spełnia warunek niskiego obrotu.

Wystawianie faktur – dużo łatwiej!

Analizując wszystkie rodzaje faktur można dojść do wniosku, że jest to zbyt skompilowane, żeby to pojąć i móc samodzielnie coś podobnego wystawić. Tymczasem wpisując do wyszukiwarki internetowej hasło: faktura wzór do pobrania, z pewnością znajdzie się każdy z przykładów, który można samodzielnie przejrzeć, a następnie uzupełniać. Jeśli jednak nie mamy na tyle cierpliwości, by krok po kroku go wypełniać, można to zrobić w dużo łatwiejszy sposób! Takim właśnie jest wystawianie faktur online, przy udziale specjalnego sytemu!

Dodawanie nowej Faktury VAT w Infakt.pl Dodawanie nowej Faktury VAT w aplikacji infakt.pl

InFakt pomoże ci wystawić fakturę!

Jeśli naszym problemem jest nie tyle wstawianie poszczególnych danych do egzemplarza faktury, ale obliczanie wartości, na pomoc spieszy tu serwis inFakt, który bardzo dobrze radzi sobie z podobnymi zadaniami. Gdy zatem wprowadzimy wszystkie informacje, począwszy od tych dotyczących stron transakcji, a na przedmiocie faktury skończywszy, zostaje nam wpisać tylko jedną z wybranych wartości produktu lub usługi, a więc brutto lub netto, podając przy tym VAT, a reszta zostanie automatycznie obliczona.

Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl

Jeśli z kolei chodzi o ciągłe wpisywanie tych samych danych do faktur kierowanych do tych samych odbiorców lub tyczących się identycznych usług lub towarów, także tu inFakt znalazł rozwiązanie.

Faktura VAT w PDF wygenerowana w Infakt.plPrzykład Faktury VAT wygenerowanej w aplikacji infakt.pl

Gdy pierwszy raz przygotowujemy fakturę powinniśmy zapisać podmiot, będący regularnym klientem, by przy następnym sporządzaniu dokumentu wpisać już tylko numer faktury i ewentualne zmiany przedmiotu. Wystawianie faktur może być naprawdę łatwe i przyjemne. Dobrze więc zarejestrować się w inFakt i przekonać się o tym na własnej skórze!

Data modyfikacji:2011-09-28

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: