Faktura wz

Pod potocznym pojęciem faktury WZ, kryją się dwa oddzielne dokumenty księgowe. Dokument WZ jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie towaru na zewnątrz, zaś faktura stanowi dowód sprzedaży oraz należności od kontrahenta wynikające z tej sprzedaży.

Wystawiając fakturę sprzedażową nie musimy wystawiać WZ. Istnieje natomiast obowiązek wystawienia faktury do każdej WZ-ki w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty sprzedaży towaru.

Część przedsiębiorstw, zwłaszcza zatrudniających przedstawicieli handlowych, którzy nie mają sposobności wystawienia faktury sprzedażowej w terenie, dokumentują sprzedaż towaru dokumentem WZ. Ów dokument potwierdza wydanie towaru na rzecz kontrahenta z magazynu przedsiębiorstwa. Obligatoryjnie do każdego dokumentu WZ należy w ciągu 7 dni od daty sprzedaży towaru wystawić fakturę sprzedaży. Każdy rozchód towarów lub produktów z magazynu powinien być stosownie udokumentowany. Przedsiębiorstwa stosują zazwyczaj dokument WZ - wydanie magazynowe, jako potwierdzenie wydania towaru na zewnątrz.

Dokument WZ powinien zawierać następujące informacje:

  • numer dokumentu,
  • datę wystawienia dokumentu,
  • datę rozchodu materiału,
  • cenę jednostkową towaru,
  • ilość wydanego towaru,
  • dane firmowe,
  • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.

W świetle prawa podatkowe każdy rozchód towaru z magazynu na zewnątrz jednostki wiąże się z koniecznością naliczania z tego tytułu podatku, nawet w sytuacji, gdy dokument sprzedażowy nie został jeszcze sporządzony. Oznacza to, iż należy przestrzegać nieprzekraczalnego terminu 7 dni, również w sytuacji, gdy Faktura sprzedażowa wystawiana jest dla kilku dokumentów WZ.

Ustawa o rachunkowości nie nakazuje przedsiębiorcom stosowania określonych wzorów i rodzajów dowodów księgowych, które dokumentowałby obrót towarów w magazynach. W praktyce firmy stosują dowody WZ - Wydanie na zewnątrz oraz PZ - Przyjęcie z zewnątrz dla ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia ruchów towarów z/do magazynu. Niemniej każda firma może opracować własny zestaw wzorów dokumentów, które będą rejestrowały rozchód i przychód towarów w magazynie. Jedynym warunkiem jest konieczność spełnienia warunków dla dowodów księgowych określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości i realizować zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Zobacz również

Czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT?

Wielu płatników zastanawia się czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej i  ma charakter czysto informacyjny, dla tych którzy szukają odpowiedzi

Faktura celna

W handlu zagranicznym wykorzystywanych jest wiele dokumentów sprzedażowych niezbędnych do dokonania formalnych rozliczeń

Faktura wsteczna

Faktura wsteczna inaczej zwana fakturą z datą wsteczną nie jest prawidłowym rozwiązaniem w księgowości

Faktura walutowa vat

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym mogą mieć do czynienia przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje w obcych walutach

pokaż więcej tematów

Kiedy do faktury należy dołączyć paragon fiskalny?

Wielu płatników zastanawia się, w jakich sytuacjach zobligowani są do dołączenia do faktury paragonu fiskalnego? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i służy pomocą dla wszystkich jej potrzebujących

Możliwość anulowania faktury VAT.

W przypadku popełniania błędu na fakturze sporo przedsiębiorców nie wie jak się zachować – anulować taki dokument czy wprowadzić korektę? Trzeba wiedzieć, że zależy to od pewnych czynników

Faktura kompensacyjna

Faktura kompensacyjna jest specyficznym dokumentem handlowym, który potwierdza transakcję sprzedaży

Fakturowanie gratisów

Dość częstą formą promocji oraz intensyfikacji sprzedaży jest dodawanie do przedmiotu głównego sprzedaży tzw

Faktura proforma 2013

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i co najważniejsze – nie wymaga rozliczania związanych z nią podatków

Druk faktury VAT 2013

Fakturowanie jest niezbędne niemal w każdej firmie, dlatego niezwykle pomocny jest dobry program do wystawiania faktur

Faktura walutowa vat

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym mogą mieć do czynienia przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje w obcych walutach

Faktura vat mp

Faktura VAT MP to dokument sprzedażowy wystawiany przez tzw

Faktura gotówkowa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jej pełnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zawierane transakcje z klientami i kontrahentami

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe

Faktura np

W przypadku realizacji usług lub sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym, ustawa o podatku VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury VAT z zerową stawką tego podatku