Faktura wz

Pod potocznym pojęciem faktury WZ, kryją się dwa oddzielne dokumenty księgowe. Dokument WZ jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie towaru na zewnątrz, zaś faktura stanowi dowód sprzedaży oraz należności od kontrahenta wynikające z tej sprzedaży.

Wystawiając fakturę sprzedażową nie musimy wystawiać WZ. Istnieje natomiast obowiązek wystawienia faktury do każdej WZ-ki w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty sprzedaży towaru.

Część przedsiębiorstw, zwłaszcza zatrudniających przedstawicieli handlowych, którzy nie mają sposobności wystawienia faktury sprzedażowej w terenie, dokumentują sprzedaż towaru dokumentem WZ. Ów dokument potwierdza wydanie towaru na rzecz kontrahenta z magazynu przedsiębiorstwa. Obligatoryjnie do każdego dokumentu WZ należy w ciągu 7 dni od daty sprzedaży towaru wystawić fakturę sprzedaży. Każdy rozchód towarów lub produktów z magazynu powinien być stosownie udokumentowany. Przedsiębiorstwa stosują zazwyczaj dokument WZ - wydanie magazynowe, jako potwierdzenie wydania towaru na zewnątrz.

Dokument WZ powinien zawierać następujące informacje:

 • numer dokumentu,
 • datę wystawienia dokumentu,
 • datę rozchodu materiału,
 • cenę jednostkową towaru,
 • ilość wydanego towaru,
 • dane firmowe,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.

W świetle prawa podatkowe każdy rozchód towaru z magazynu na zewnątrz jednostki wiąże się z koniecznością naliczania z tego tytułu podatku, nawet w sytuacji, gdy dokument sprzedażowy nie został jeszcze sporządzony. Oznacza to, iż należy przestrzegać nieprzekraczalnego terminu 7 dni, również w sytuacji, gdy Faktura sprzedażowa wystawiana jest dla kilku dokumentów WZ.

Ustawa o rachunkowości nie nakazuje przedsiębiorcom stosowania określonych wzorów i rodzajów dowodów księgowych, które dokumentowałby obrót towarów w magazynach. W praktyce firmy stosują dowody WZ - Wydanie na zewnątrz oraz PZ - Przyjęcie z zewnątrz dla ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia ruchów towarów z/do magazynu. Niemniej każda firma może opracować własny zestaw wzorów dokumentów, które będą rejestrowały rozchód i przychód towarów w magazynie. Jedynym warunkiem jest konieczność spełnienia warunków dla dowodów księgowych określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości i realizować zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Data modyfikacji:2012-04-11

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: