Faktura walutowa vat

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym mogą mieć do czynienia przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje w obcych walutach. Jej prawidłowe wystawienie wymaga odpowiedniego przeliczenia, np. dolarów, funtów czy euro na złotówki. Konieczne jest w takim przypadku uwzględnienie kursu walutowego z konkretnego dnia.

Kiedy przedsiębiorca może spotkać się z fakturą w obcej walucie?

Należy wiedzieć, że faktura walutowa to nic innego jak standardowa faktura z kwotą transakcji w walucie obcej i kwotą podatku VAT wyrażonej w złotówkach. Oznacza, to że przedsiębiorca może wystawić fakturę, podając kwoty netto i brutto w zagranicznej walucie, pod warunkiem że VAT będzie wpisany w polskich złotych.

Z takimi transakcjami można się najczęściej spotkać przy:
  • sprzedaży kontrahentom, którzy płacą w zagranicznych walutach,
  • zakupie od zagranicznych firm, za które trzeba zapłacić inną walutą niż złotówki.
W obydwu przypadkach istnieje konieczność przeliczenia kwoty wyrażonej w obcej walucie na złotówki. Wynika to z faktu, że w KPiR nie można wpisać kwoty wyrażonej inaczej niż w polskich złotych.

Według jakiego kursu przeliczyć walutę?

Przy fakturach walutowych należy pamiętać o obowiązującej zasadzie przeliczania kwoty w walucie obcej na polskie złote. Jak dokładnie należy to uczynić? Zgodnie z przepisami trzeba zrobić to po średnim kursie ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu. Prawidłowego kursu należy szukać na stronie internetowej NBP. Szczegóły odnoszące się do sposobu przeliczenia przedsiębiorca może zamieścić na fakturze, jak i skorzystać do tego celu z dodatkowego załącznika. W obliczeniach powinien znaleźć się kurs, który został zastosowany do przeliczenia wartości w walutach.

Przeliczenie kwoty wyrażonej w obcej walucie może pociągnąć za sobą również pewne konsekwencje, które odnoszą się do „różnic kursowych”, czyli kwot powstałych w wyniku zmian kursów walut. Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji w walutach obcych zobowiązani są dwa razy przeliczać wartości walut na złotówki. W chwili dokonania transakcji oraz w momencie faktycznego jej rozliczenia. Za pierwszym razem wycena dokonywana jest z reguły po kursie średnim waluty ogłaszanym przez NBP, za drugim – po kursie faktycznie zastosowanym w dniu uregulowania należności.

W przypadku, gdy przez okres pomiędzy tymi zdarzeniami kursy zmieniły się wówczas powstają różnice. Aby je udokumentować trzeba przekazać księgowym dowód, na którym widnieje kwota faktycznie otrzymana lub faktycznie zapłacona, np. wyciąg z konta bankowego czy wydruk historii transakcji z konta płatności internetowych.

Wystawienie faktury walutowej w inFakcie jest bardzo proste

Każdy przedsiębiorca bezproblemowo wystawi fakturę walutową jeśli tylko korzysta z usług inFaktu. Wystarczy w zakładce „Przychody” kliknąć znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu ikonę „Nowa Faktura”. Gdy otworzy się nowy dokument, należy wpisać odpowiednio:
  • NIP kontrahenta,
  • rodzaj towaru/usługi,
  • kwotę netto,
  • stawkę podatku VAT,
  • datę wystawienia dokumentu oraz sprzedaży,
  • ustalić termin płatności.
Ta sekwencja kroków opisuje wystawianie standardowej faktury VAT. Żeby zmienić walutę rozliczenia w rubryce „Płatności” trzeba wybrać inną walutę aniżeli złotówki. inFakt.pl pozwala na automatyczne rozliczanie m.in w: euro, dolarach amerykańskich i kanadyjskich, funtach szterlingach, jenach, forintach, hrywnach oraz rublach.

inFakt za każdym razem automatycznie pobiera ze strony NBP aktualny kurs waluty zgodny z obowiązującymi przepisami, nie trzeba więc robić tego samemu. Co więcej aplikacja pozwala na wygodne dodawanie kosztów w obcych walutach do KPiR. Nie trzeba własnoręcznie przeliczać żądnych kwot – wystarczy, że użytkownik poda odpowiednią datę wystawienia oraz otrzymania faktury, a także termin płatności.

Korzystając z programu nie musisz się martwić o to czy wystawiona przez Ciebie faktura walutowa jest zgodna z przepisami. Zarejestruj się w inFakt.pl, a dostaniesz możliwość przetestowania Programu do Fakturowania wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Z takiej opcji może korzystać każda firma - zarówno zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, jak i zwolniona VAT.

Autor: Paweł Piejko

Zobacz również

Czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT?

Wielu płatników zastanawia się czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej i  ma charakter czysto informacyjny, dla tych którzy szukają odpowiedzi

Faktura barterowa

Barter to dość popularna forma rozliczeń pomiędzy firmami, która polega na wymianie produktów lub usług bez udziału pieniędzy

Faktura celna

W handlu zagranicznym wykorzystywanych jest wiele dokumentów sprzedażowych niezbędnych do dokonania formalnych rozliczeń

Faktura wsteczna

Faktura wsteczna inaczej zwana fakturą z datą wsteczną nie jest prawidłowym rozwiązaniem w księgowości

pokaż więcej tematów

Kiedy do faktury należy dołączyć paragon fiskalny?

Wielu płatników zastanawia się, w jakich sytuacjach zobligowani są do dołączenia do faktury paragonu fiskalnego? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i służy pomocą dla wszystkich jej potrzebujących

Możliwość anulowania faktury VAT.

W przypadku popełniania błędu na fakturze sporo przedsiębiorców nie wie jak się zachować – anulować taki dokument czy wprowadzić korektę? Trzeba wiedzieć, że zależy to od pewnych czynników

Faktura kompensacyjna

Faktura kompensacyjna jest specyficznym dokumentem handlowym, który potwierdza transakcję sprzedaży

Fakturowanie gratisów

Dość częstą formą promocji oraz intensyfikacji sprzedaży jest dodawanie do przedmiotu głównego sprzedaży tzw

Faktura proforma 2013

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i co najważniejsze – nie wymaga rozliczania związanych z nią podatków

Druk faktury VAT 2013

Fakturowanie jest niezbędne niemal w każdej firmie, dlatego niezwykle pomocny jest dobry program do wystawiania faktur

Faktura wsteczna

Faktura wsteczna inaczej zwana fakturą z datą wsteczną nie jest prawidłowym rozwiązaniem w księgowości

Faktura wz

Pod potocznym pojęciem faktury WZ, kryją się dwa oddzielne dokumenty księgowe

Faktura vat mp

Faktura VAT MP to dokument sprzedażowy wystawiany przez tzw

Faktura gotówkowa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jej pełnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zawierane transakcje z klientami i kontrahentami

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe