Faktura VAT xls

Dokumentem służącym ewidencjonowaniu transakcji sprzedaży realizowanej przez podatników VAT, jest faktura VAT. Jest to jeden z tych dokumentów, które czynni podatnicy VAT wystawiają najczęściej.

Podstawy prawne i zasady wystawiania Faktury VAT zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku. Zgodnie z treścią Rozporządzenia faktura vat powinna zawierać;

 • oznaczenie „FAKTURA VAT”,
 • Nazwy, imiona i nazwiska oraz adresy stron transakcji
 • NIP sprzedawcy i nabywcy (chyba, że nabywca jest osoba fizyczna)
 • Numer porządkowy wystawianego dokumentu
 • Datę wystawienia Faktury VAT- oraz datę sprzedaży jeżeli dokument wystawiany jest innego dnia niż dokonywana jest sprzedaż
 • Zdefiniowanie [ ilości, miary, wagi, zakresu] towaru albo usługi
 • Ceny jednostkowe netto
 • Wartość netto sprzedaży
 • stawki podatku VAT
 • Całkowitą wartość transakcji- z wyróżnieniem kwot przypadających na poszczególne stawki podatkowe
 • Kwotę VAT- dla wartości netto transakcji- z wyróżnieniem na kwoty przypadające na poszczególne stawki podatku
 • Należność z wyliczonym podatkiem VAT

Wystawianie faktury w InFakt.pl

Konstrukcja dokumentu nie jest prosta, stąd mimo że faktura VAT jest wystawiana dosyć często, przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący rachunkowość nierzadko popełniają błędy. Błędy te wymagają wystawiania korekt, co związane jest z dodatkowym nakładem czasu. Przedsiębiorcy poszukują więc takich rozwiązań, które uproszczą proces wystawiania dokumentów księgowych.

Faktura w formacie xls

Wielu przedsiębiorców wybiera rozwiązanie, które jest uproszczeniem ale nie pozbawionym też wad. Mianowicie decydują się na wystawianie faktury w edytorze programu Excel. Podstawowym brakiem tego rozwiązania jest sam fakt iż format xls, nie jest stworzony z myślą o wystawianiu dokumentów księgowych. W związku z tym brak mu takich funkcjonalności jak:

 • Automatyczna numeracja generowanych dokumentów księgowych
 • Program wymaga używania do każdego rodzaju faktur odrębnych arkuszy
 • Nie ma możliwości stworzenia ani bazy kontrahentów, ani też towarów i usług zatem przedsiębiorca za każdym razem zmuszony jest wpisywać dane ręcznie.
 • Przedsiębiorca nie może również sprawdzić czy dana faktura została już zapłacona
 • Każda faktura to osobny plik zapisywany na dysku komputera- program nie zapewnia ochrony przed utratą danych. Brakiem i wadą jednocześnie jest brak natychmiastowego dostępu do wszystkich wystawionych faktur.
Przegląd faktur w Infakt.plPrzegląd faktur w Infakt.pl

Korzystanie z formularza xls do wystawiania faktur vat jest zatem rozwiązaniem które w małym stopniu upraszcza proces wystawiania tych faktur a co za tym idzie prowadzenie księgowości w firmie. Dlatego przedsiębiorcy którym zależy na tym by bezbłędnie i szybko wystawiać faktury poszukują innych rozwiązań.

Programy komputerowe do faktur

Alternatywą dla wystawiania faktury w formularzu xls, jest korzystanie z programów komputerowych do prowadzenia księgowości. Programy te posiadają większość z tych funkcjonalności których pozbawiony jest arkusz xls, ponieważ są rozwiązaniami dedykowanymi dla potrzeb generowania dokumentów księgowych. Nie stanowią jednak rozwiązania idealnego gdyż:

Dodawanie nowej Faktury VAT w Infakt.pl Dodawanie nowej Faktury VAT w aplikacji infakt.pl
 • Konieczne jest zainstalowanie ich na dysku komputera, często zajmują sporo miejsca i spowalniają pracę.
 • Oparte są na drogich kluczach licencyjnych, każde stanowisko komputerowe wymaga kupowania kolejnego klucza- jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z oprogramowania na kilku komputerach musi się liczyć ze sporym wydatkiem.
 • Są to programy instalowane zatem trudno mówić o mobilności- przedsiębiorca może z nich korzystać tylko mając dostęp do własnego komputera.
 • Nie wszystkie z programów automatycznie wprowadzają aktualizacje do zmian zachodzących w przepisach- zatem przedsiębiorca nie uwalnia się od konieczności śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego i o księgowości.
Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl

Wady programów do wystawiania faktur przyczyniają się do tego że przedsiębiorcy ceniący oszczędność i prostotę poszukują jeszcze innych rozwiązań. Jak systemy rachunkowości internetowej takie jak inFakt. Profesjonalne, funkcjonalne i pozwalające rzeczywiście prowadzić samodzielnie całą rachunkowość.

Rachunkowość z inFakt

System internetowej rachunkowości inFakt eliminuje całkowicie problemy związane z wystawianiem faktur. Przedsiębiorca po bezpłatnej rejestracji ma dostęp do wszystkich funkcji serwisu. Jeżeli zapragnie wystawić fakturę VAT wystarczy iż:

 • zaloguje się na konto, uruchomi właściwą zakładkę- typu formularz nowa faktura vat
 • nie musi wpisywać danych wystawcy dokumentu- te zostaną automatycznie uzupełnione, jeżeli tylko zostały podane przez przedsiębiorcę po rejestracji
 • wpisze dane kontrahenta- albo wybierze nabywcę z katalogu dostępnego w aplikacji
 • wpisze w rubryki odpowiednie daty: transakcji, wystawienia faktury oraz terminu zapłaty
 • wprowadzi sprzedawane towary albo świadczone usługi do rejestru- dzięki tej funkcji za każdym razem sprzedając ten sam towar albo świadcząc tą samą usługę, wybierze je z katalogu podczas generowania dokumentu
 • wpisze właściwą stawkę VAT, oraz kwotę transakcji netto albo brutto- reszty koniecznych obliczeń dokona program
 • poda numer konta bankowego [ jeśli przewidział taką formę płatności]
 • zapisze dokument w systemie

Każdy z zapisanych dokumentów jest natychmiast dostępny, przedsiębiorca może fakturę wydrukować, albo przesłać- wykorzystując aplikację inFakt, w formie maila do nabywcy towaru albo usługi.

Jak się przedsiębiorca szybko przekona generowanie faktury VAT z inFakt jest rozwiązaniem oszczędzającym czas, energię oraz pieniądze przedsiębiorcy.

Korzyść z rejestracji w inFakt

Co zyskuje przedsiębiorca korzystając z serwisu inFakt?

Pewność iż wszystkie wygenerowane faktury VAT są zgodne z wzorcem i pozbawione błędów. Oszczędność czasu, który będzie mógł poświęcić na planowanie rozwoju firmy.

24 godzinny dostęp do serwisu z każdego miejsca. Gwarancję zgodności rozwiązań technicznych z obowiązującymi normami prawa. Możliwość konsultacji z fachowcami zatrudnionymi w serwisie.

Możliwość generowania faktur w każdym miejscu i czasie. Wystarczy do tego komputer i dostęp do internetu.

Dlatego też każdy komu zależy na prostym i przyjemnym prowadzeniu księgowości, szybkim generowaniu faktur powinien się natychmiast zarejestrować w systemie.

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna; dlatego przedsiębiorco przekonaj się już dziś o zaletach inFakt zamiast niepotrzebnie czekać.

Zobacz również

Faktura vat wzór

Każdy przedsiębiorca będący VAT-owcem zobligowany jest do wystawiania faktur, które dokumentują dokonanie sprzedaży towaru lub wykonanie usługi

Faktura darmowa

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na płatne programy do fakturowania

Szablony faktur

Początki działalności każdego przedsiębiorstwa nie są łatwe

Faktura VAT zaliczkowa

Faktura VAT zaliczkowa to dokument, który dostarcza przedsiębiorcom bardzo wielu problemów

Faktura angielska

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który do tej pory działał wyłącznie na terenie naszego kraju, to po wejściu Polski do Unii Europejskiej masz możliwość „wejścia” ze swoim asortymentem na rynki europejskie

pokaż więcej tematów

Faktura VAT formularz

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek dokumentowania swojej sprzedaży fakturami VAT

Faktura MAC

Komputery firmy Macintosh mają wiele niezaprzeczalnych zalet (na przykład sprawna praca niemal bez "zawieszania")

Wystawianie faktury VAT

Wystawianie faktur VAT to jeden z głównych obowiązków jakie dotyczą osób prowadzących własną działalność gospodarcza

Faktura VAT druk

Śledzenie zmian przepisów i pilnowanie, by faktury spełniały wymogi prawne może być kłopotliwe, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców

Faktura VAT Excel

Fakturę VAT można wystawić w dowolny sposób, choćby w Excelu

Faktura angielska

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który do tej pory działał wyłącznie na terenie naszego kraju, to po wejściu Polski do Unii Europejskiej masz możliwość „wejścia” ze swoim asortymentem na rynki europejskie

Faktura zagraniczna

  Faktura zagraniczna jest wystawiania kontrahentom posiadającym swoje placówki i prowadzącym działalność poza granicami kraju

Faktury na maca

Szukasz programu, który umożliwi Ci wystawianie faktur bez względu na to, jaki posiadasz komputer i na jakim oprogramowaniu pracujesz? Doskonale trafiłeś

Faktura vat angielski

Chcielibyśmy przedstawić Państwu doskonały program do wystawiania faktur za pośrednictwem Internetu

Faktura bez vat

W przypadku eksportu usług za miejsce świadczenia usług uznaje się kraj usługobiorcy, a nie wykonawcy usługi