Faktura VAT xls

Dokumentem służącym ewidencjonowaniu transakcji sprzedaży realizowanej przez podatników VAT, jest faktura VAT. Jest to jeden z tych dokumentów, które czynni podatnicy VAT wystawiają najczęściej.

Podstawy prawne i zasady wystawiania Faktury VAT zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku. Zgodnie z treścią Rozporządzenia faktura vat powinna zawierać;

 • oznaczenie „FAKTURA VAT”,
 • Nazwy, imiona i nazwiska oraz adresy stron transakcji
 • NIP sprzedawcy i nabywcy (chyba, że nabywca jest osoba fizyczna)
 • Numer porządkowy wystawianego dokumentu
 • Datę wystawienia Faktury VAT- oraz datę sprzedaży jeżeli dokument wystawiany jest innego dnia niż dokonywana jest sprzedaż
 • Zdefiniowanie [ ilości, miary, wagi, zakresu] towaru albo usługi
 • Ceny jednostkowe netto
 • Wartość netto sprzedaży
 • stawki podatku VAT
 • Całkowitą wartość transakcji- z wyróżnieniem kwot przypadających na poszczególne stawki podatkowe
 • Kwotę VAT- dla wartości netto transakcji- z wyróżnieniem na kwoty przypadające na poszczególne stawki podatku
 • Należność z wyliczonym podatkiem VAT

Wystawianie faktury w InFakt.pl

Konstrukcja dokumentu nie jest prosta, stąd mimo że faktura VAT jest wystawiana dosyć często, przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący rachunkowość nierzadko popełniają błędy. Błędy te wymagają wystawiania korekt, co związane jest z dodatkowym nakładem czasu. Przedsiębiorcy poszukują więc takich rozwiązań, które uproszczą proces wystawiania dokumentów księgowych.

Faktura w formacie xls

Wielu przedsiębiorców wybiera rozwiązanie, które jest uproszczeniem ale nie pozbawionym też wad. Mianowicie decydują się na wystawianie faktury w edytorze programu Excel. Podstawowym brakiem tego rozwiązania jest sam fakt iż format xls, nie jest stworzony z myślą o wystawianiu dokumentów księgowych. W związku z tym brak mu takich funkcjonalności jak:

 • Automatyczna numeracja generowanych dokumentów księgowych
 • Program wymaga używania do każdego rodzaju faktur odrębnych arkuszy
 • Nie ma możliwości stworzenia ani bazy kontrahentów, ani też towarów i usług zatem przedsiębiorca za każdym razem zmuszony jest wpisywać dane ręcznie.
 • Przedsiębiorca nie może również sprawdzić czy dana faktura została już zapłacona
 • Każda faktura to osobny plik zapisywany na dysku komputera- program nie zapewnia ochrony przed utratą danych. Brakiem i wadą jednocześnie jest brak natychmiastowego dostępu do wszystkich wystawionych faktur.
Przegląd faktur w Infakt.plPrzegląd faktur w Infakt.pl

Korzystanie z formularza xls do wystawiania faktur vat jest zatem rozwiązaniem które w małym stopniu upraszcza proces wystawiania tych faktur a co za tym idzie prowadzenie księgowości w firmie. Dlatego przedsiębiorcy którym zależy na tym by bezbłędnie i szybko wystawiać faktury poszukują innych rozwiązań.

Programy komputerowe do faktur

Alternatywą dla wystawiania faktury w formularzu xls, jest korzystanie z programów komputerowych do prowadzenia księgowości. Programy te posiadają większość z tych funkcjonalności których pozbawiony jest arkusz xls, ponieważ są rozwiązaniami dedykowanymi dla potrzeb generowania dokumentów księgowych. Nie stanowią jednak rozwiązania idealnego gdyż:

Dodawanie nowej Faktury VAT w Infakt.pl Dodawanie nowej Faktury VAT w aplikacji infakt.pl
 • Konieczne jest zainstalowanie ich na dysku komputera, często zajmują sporo miejsca i spowalniają pracę.
 • Oparte są na drogich kluczach licencyjnych, każde stanowisko komputerowe wymaga kupowania kolejnego klucza- jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z oprogramowania na kilku komputerach musi się liczyć ze sporym wydatkiem.
 • Są to programy instalowane zatem trudno mówić o mobilności- przedsiębiorca może z nich korzystać tylko mając dostęp do własnego komputera.
 • Nie wszystkie z programów automatycznie wprowadzają aktualizacje do zmian zachodzących w przepisach- zatem przedsiębiorca nie uwalnia się od konieczności śledzenia zmian przepisów prawa podatkowego i o księgowości.
Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl Faktura dodana do aplikacji Infakt.pl

Wady programów do wystawiania faktur przyczyniają się do tego że przedsiębiorcy ceniący oszczędność i prostotę poszukują jeszcze innych rozwiązań. Jak systemy rachunkowości internetowej takie jak inFakt. Profesjonalne, funkcjonalne i pozwalające rzeczywiście prowadzić samodzielnie całą rachunkowość.

Rachunkowość z inFakt

System internetowej rachunkowości inFakt eliminuje całkowicie problemy związane z wystawianiem faktur. Przedsiębiorca po bezpłatnej rejestracji ma dostęp do wszystkich funkcji serwisu. Jeżeli zapragnie wystawić fakturę VAT wystarczy iż:

 • zaloguje się na konto, uruchomi właściwą zakładkę- typu formularz nowa faktura vat
 • nie musi wpisywać danych wystawcy dokumentu- te zostaną automatycznie uzupełnione, jeżeli tylko zostały podane przez przedsiębiorcę po rejestracji
 • wpisze dane kontrahenta- albo wybierze nabywcę z katalogu dostępnego w aplikacji
 • wpisze w rubryki odpowiednie daty: transakcji, wystawienia faktury oraz terminu zapłaty
 • wprowadzi sprzedawane towary albo świadczone usługi do rejestru- dzięki tej funkcji za każdym razem sprzedając ten sam towar albo świadcząc tą samą usługę, wybierze je z katalogu podczas generowania dokumentu
 • wpisze właściwą stawkę VAT, oraz kwotę transakcji netto albo brutto- reszty koniecznych obliczeń dokona program
 • poda numer konta bankowego [ jeśli przewidział taką formę płatności]
 • zapisze dokument w systemie

Każdy z zapisanych dokumentów jest natychmiast dostępny, przedsiębiorca może fakturę wydrukować, albo przesłać- wykorzystując aplikację inFakt, w formie maila do nabywcy towaru albo usługi.

Jak się przedsiębiorca szybko przekona generowanie faktury VAT z inFakt jest rozwiązaniem oszczędzającym czas, energię oraz pieniądze przedsiębiorcy.

Korzyść z rejestracji w inFakt

Co zyskuje przedsiębiorca korzystając z serwisu inFakt?

Pewność iż wszystkie wygenerowane faktury VAT są zgodne z wzorcem i pozbawione błędów. Oszczędność czasu, który będzie mógł poświęcić na planowanie rozwoju firmy.

24 godzinny dostęp do serwisu z każdego miejsca. Gwarancję zgodności rozwiązań technicznych z obowiązującymi normami prawa. Możliwość konsultacji z fachowcami zatrudnionymi w serwisie.

Możliwość generowania faktur w każdym miejscu i czasie. Wystarczy do tego komputer i dostęp do internetu.

Dlatego też każdy komu zależy na prostym i przyjemnym prowadzeniu księgowości, szybkim generowaniu faktur powinien się natychmiast zarejestrować w systemie.

Rejestracja jest całkowicie bezpłatna; dlatego przedsiębiorco przekonaj się już dziś o zaletach inFakt zamiast niepotrzebnie czekać.

Data modyfikacji:2011-10-06

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: