Faktura vat mp

Faktura VAT MP to dokument sprzedażowy wystawiany przez tzw. małych podatników, którzy korzystają z uproszczonej formy rozliczenia podatku od towaru i usług.

Zakwalifikowanie do małych podatników pozwala na rozliczanie się z VAT-u tzw. metodą kasową oraz wspomnianym dokumentem – fakturą VAT MP. W skrócie – ta metoda pozwala odprowadzać VAT dopiero po uzyskaniu należności od klienta, więc w wielu przypadkach może być korzystna.

Możliwość rozliczenia VAT-u jako mały podatnik zarezerwowana jest dla firm odnotowujących niskie roczne przychody. Główną zaletą bycia małym podatnikiem jest prawo do płacenia należnego podatku VAT dopiero w momencie uzyskania od kontrahenta zapłaty za usługę bądź sprzedany produkt.

Kto może być Małym Podatnikiem?

Małym podatnikiem, czyli przedsiębiorcą kwalifikującym się do uproszczonej formy rozliczenia z fiskusem z podatku VAT są firmy, które:

  • w poprzednim roku obrachunkowym odnotowały wartość sprzedaży (liczone łącznie z podatkiem VAT) mniejszą aniżeli wyrażone w polskich złotych równowartość 1 200 000 euro,
  • prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami powierniczymi, będąc agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Co może Mały Podatnik?

Kwalifikując się do grona małych podatników można dokonać wyboru jednej z trzech opcji rozliczenia z fiskusem z podatku od towarów i usług:

  • rozliczenie VAT z wykorzystaniem metody kasowej,
  • rozliczenie VAT na zasadach ogólnych oraz kwartalne składanie deklaracji,
  • rozliczenie VAT na zasadach ogólnych oraz comiesięczne składanie deklaracji.

Co to jest metoda kasowa i jak wygląda faktura VAT-MP?

Podatnik, który spełnił warunek niezbędny do tego, aby być małym podatnikiem może rozliczać się z podatku od towaru i usług według metody kasowej. Metoda kasowa rozliczenia VAT-u polega na obowiązku odprowadzenia kwoty należnego podatku do urzędu skarbowego dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta za sprzedaną usługę lub produkt. Należy jednak pamiętać, iż nie może to nastąpić później aniżeli 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonaniu usługi. Metoda kasowa ma zastosowane również w stosunku do podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów lub usług u kontrahentów. Podatek naliczony można uwzględnić w rachunkach dopiero w momencie dokonania rzeczywistej zapłaty za produkt lub usługę.

Wszelkie rozliczenia firm, które są małymi podatnikami i wybrały preferencyjną metodę kasową przebiegają na podstawie dokumentu sprzedażowego Faktury VAT - MP. Faktura VAT-MP w konstrukcji podobna jest do standardowej Faktury VAT, z tym że nazwa FAKTURA VAT zostaje zamieniona na FAKTURA VAT- MP. Ponadto w Fakturze VAT-MP koniecznie musi widnieć termin płatności należności.

Kontrahent, który otrzymuje fakturę VAT- MP może wynikający z tej faktury podatek VAT odliczyć w rozliczeniu za miesiąc, w którym została uregulowana część lub cała należność. W sytuacji, gdy należność nie zostanie uregulowana w terminie do 90 dni licząc od dnia wydania towaru lub skorzystania z usługi, wówczas kontrahent rozlicza kwotę podatku w miesiącu, na który przypada 90-ty dzień.

Zobacz również

Czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT?

Wielu płatników zastanawia się czy faktura handlowa powinna zawierać słowo VAT? Odpowiedź na to pytanie znajduje się poniżej i  ma charakter czysto informacyjny, dla tych którzy szukają odpowiedzi

Kiedy do faktury należy dołączyć paragon fiskalny?

Wielu płatników zastanawia się, w jakich sytuacjach zobligowani są do dołączenia do faktury paragonu fiskalnego? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i służy pomocą dla wszystkich jej potrzebujących

Faktura kompensacyjna

Faktura kompensacyjna jest specyficznym dokumentem handlowym, który potwierdza transakcję sprzedaży

Faktura celna

W handlu zagranicznym wykorzystywanych jest wiele dokumentów sprzedażowych niezbędnych do dokonania formalnych rozliczeń

Faktura wsteczna

Faktura wsteczna inaczej zwana fakturą z datą wsteczną nie jest prawidłowym rozwiązaniem w księgowości

Faktura walutowa vat

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym mogą mieć do czynienia przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje w obcych walutach

pokaż więcej tematów

Możliwość anulowania faktury VAT.

W przypadku popełniania błędu na fakturze sporo przedsiębiorców nie wie jak się zachować – anulować taki dokument czy wprowadzić korektę? Trzeba wiedzieć, że zależy to od pewnych czynników

Fakturowanie gratisów

Dość częstą formą promocji oraz intensyfikacji sprzedaży jest dodawanie do przedmiotu głównego sprzedaży tzw

Faktura proforma 2013

Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym i co najważniejsze – nie wymaga rozliczania związanych z nią podatków

Druk faktury VAT 2013

Fakturowanie jest niezbędne niemal w każdej firmie, dlatego niezwykle pomocny jest dobry program do wystawiania faktur

Faktura walutowa vat

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym mogą mieć do czynienia przedsiębiorcy przeprowadzający transakcje w obcych walutach

Faktura wz

Pod potocznym pojęciem faktury WZ, kryją się dwa oddzielne dokumenty księgowe

Faktura gotówkowa

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jej pełnej dokumentacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zawierane transakcje z klientami i kontrahentami

Faktura handlowa

W rozliczeniach dotyczących importu i eksportu zastosowanie znajdują różne dokumenty księgowe

Faktura np

W przypadku realizacji usług lub sprzedaży towarów w obrocie międzynarodowym, ustawa o podatku VAT przewiduje możliwość wystawienia faktury VAT z zerową stawką tego podatku