Faktura VAT korekta

W przypadku popełnienia błędu na wystawianym dokumencie sprzedaży przedsiębiorca zobligowany jest do sporządzenia faktury lub noty korygującej. Kiedy konkretnie wystawia się dany dokument? Zależy to od rodzaju błędów.

Zgodnie z zasadami, jakie obowiązują od początku 2013 r. przedsiębiorca może poprawić błędy na fakturach na dwa sposoby – za pomocą faktury lub noty korygującej.

Kiedy wystawić fakturę korygującą?

Taki dokument należy wystawić jeżeli na fakturze pojawiły się istotne błędy liczbowe dotyczące np. stawki podatku VAT, wartości transakcji brutto, kwoty VAT. Prawo do sporządzenia faktury korygującej ma sprzedawca. Należy pamiętać, by umieścić na niej m.in.
 • słowo „korekta” lub „faktura korygująca”,
 • przyczynę korekty,
 • treść po korekcie.
Na dokumencie nie jest potrzebny podpis. Fakturę korygującą trzeba wystawić także w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu sprzedający udziela rabatu nabywcy, otrzymuje zwrot należności czy podwyższa cenę.

Nota korygująca przy błędach mniejszej wagi

Jeżeli na fakturze pojawiają się pomyłki mniejszej wagi niż wspomniane powyżej, wówczas nabywca sporządza notę korygującą. Za jej pomocą usuwane są pomyłki dotyczące kwestii niezwiązanych z liczbami, występujące np. w nazwie towaru. W odróżnieniu od faktury korygującej, notę może wystawić wyłącznie nabywca towarów czy usług. Istotną kwestią jest konieczność akceptacji wystawcy faktury pierwotnej (np. w postaci e-maila). Nota korygująca powinna zawierać:
 • nazwę dokumentu - „nota korygująca”,
 • dane stron transakcji,
 • numer i datę wystawienia pierwotnej faktury oraz datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi (jeżeli różni się od daty wystawienia),
 • treść pierwotną oraz treść po korekcie.

VAT można czasami obniżyć nie posiadając potwierdzenia odbioru korekty

Trzeba pamiętać, że faktura korygująca zazwyczaj wymaga uzyskania potwierdzenia jej odbioru – o ile korekta prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT-em. Może jednak dojść do sytuacji, gdzie nabywca nie chce albo nie może potwierdzić odbioru faktury korygującej. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Otóż zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2014 r. przedsiębiorca może niekiedy obniżyć VAT nawet jeśli nie posiada potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Jest to możliwe jeśli sprzedawca podjął niezbędne kroki, aby dostarczyć korektę i ma na to dowody. Z posiadanej dokumentacji musi wynikać, że nabywca towaru czy usługobiorca zdaje sobie sprawę z faktu, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jak w inFakcie wystawić fakturę i notę korygującą?

Błędy pojawiające się na dokumentach sprzedaży można łatwo usunąć korzystając z inFaktu. Jak się do tego zabrać? Schemat postępowania zależy od tego czy użytkownik ma zamiar wystawić fakturę czy notę korygującą. W pierwszym przypadku wystarczy:
 • wejść w zakładkę „Przychody”,
 • wybrać opcję „Faktura korygująca”,
 • wpisać numer faktury korygowanej,
 • uzupełnić daty,
 • uzupełnić pole przed korektą i po korekcie (dane przed korektą nie są wymagane, ale inFakt.pl zachował tę opcję),
 • zapisać dokument.
Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej


W podobny sposób można skorygować fakturę uprzednio wystawioną w inFakt.pl. W tym celu należy wejść w konkretną fakturę w zakładce „Przychody”, a następnie z menu po prawej wybrać opcję „Wystaw korektę”. Następnie trzeba postępować według powyższych instrukcji.

Samodzielnie nie trzeba również szukać wzoru noty korygującej. Odpowiedni dokument można wygenerować w inFakcie. Po zalogowaniu do serwisu, wystarczy kliknąć w zakładkę „Koszty”, a następnie w opcję „Nota korygująca” (ostatnia pozycja w kolumnie po prawej). Przed wystawieniem noty korygującej trzeba odnaleźć fakturę, która ma zostać poprawiona, ponieważ nota musi zawierać część danych z oryginalnej faktury:
 • datę wystawienia i sprzedaży,
 • dane sprzedawcy,
 • treść korygowaną.
Po wypełnieniu formularza wystawiania noty korygującej, należy kliknąć w przycisk Zapisz.

Chcesz sprawnie wystawiać faktury i noty korygujące? Zdecyduj się na inFakt.pl. Każdy użytkownik może przetestować Program do Fakturowania wystawiając do 3 faktur miesięcznie za darmo. Zarejestruj się już dziś i dołącz do grona 300 tys. przedsiębiorców, którzy zaufali inFaktowi.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

W jakim terminie należy dokonać korekty faktury?

Wielu płatników zastanawia się w jakim terminie są zobowiązani do wystawienia faktury korygującej? Poniższy tekst zawiera odpowiedź na to pytanie i stanowi odpowiedź dla wszystkich szukających informacji na ten temat

Co to jest nota korygująca?

Kupca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, która zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub kupcem lub oznaczeniem produktów lub usługi z wyjątkiem pomyłek w określonych pozycjach zobowiązany jest do wystawienia faktury nazywanej notą korygującą

Korekta faktury korygującej

Wystawianie faktur VAT jest czynnością wymagającą skupienia i dokładności, gdyż powstałe błędy mogą być przyczyną otrzymania przed podatnika kary grzywny za wadliwe sporządzenie faktury VAT

Korekta wzór

Jeśli wystawiamy faktury bez programu do wystawiania faktur, czy to zwykłe faktury VAT, czy korygujące, a nie mamy pewności co do poprawności tychże dokumentów, warto jest zapoznać się ze wzorem korekty

Korekta faktury druki

Każdy przedsiębiorca musi wystawiać faktury będące potwierdzeniami zawieranych transakcji

pokaż więcej tematów

Faktura korekta

Przedsiębiorcy wystawiają wiele dokumentów, przez co łatwo popełnić błąd lub chcieć zmienić dokument z innego powodu

Korekta VAT

W obrocie gospodarczym mogą zaistnieć przypadki, gdy trzeba wystawić fakturę korygującą

Nota korygująca druk

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą

Nota korygująca wzór

Otrzymałeś fakturę VAT z błędem? Poinformuj o tym sprzedawcę wystawiając notę korygującą