Europejska faktura VAT

Coraz więcej polskich przedsiębiorców nawiązuje kontakty biznesowe z kontrahentami zagranicznymi z Unii Europejskiej. W związku z tym warto znać zasady sporządzania faktury dokumentującej transakcje wewnątrzwspólnotowe, zwanej czasami europejską fakturą VAT.

Faktura wystawiana dla kontrahenta zagranicznego z Unii Europejskiej powinna spełniać wszelkie zasady sporządzania faktur, analogicznie do faktur krajowych.

Dokument musi zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Fakturę należy wystawić w ciągu siedmiu dni od wydania towaru lub wykonania usługi.

W transakcjach wewnątrzwspólnotowych dużą rolę odgrywa „europejski numer VAT”. W przypadku polskich podatników „numerem VAT” jest NIP poprzedzony dodatkowym dwuliterowym kodem państwa: „PL”. Każdy przedsiębiorca w momencie zgłaszania siebie jako czynnego podatnika VAT w zgłoszeniu tym określa, czy przedmiotem jego działalności będą transakcje wewnątrzwspólnotowe. Otrzymuje wówczas potwierdzenie nadania NIP UE (NIP krajowy z przedrostkiem PL).

Wykonując usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta można się spodziewać, że zechce on otrzymać fakturę w innej walucie niż złotówki. Przepisy jak najbardziej przewidują taką możliwość. Jednak wystawiając fakturę w walucie obcej należy pamiętać, żeby kwota podatku VAT była zamieszczona również w złotówkach.

Przeliczenia na złotówki dokonuje się według kursu średniego NBP danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wydania towaru bądź wykonania usługi. W praktyce wystawiając faktury w walutach obcych poza kwotą podatku w złotych często wskazuje się też numer tabeli kursów walut ogłaszanych przez NBP na dany dzień.

Większość programów do fakturowania daje możliwość wystawienia faktury VAT w obcej walucie. Korzystając z platformy internetowej inFakt jest to o tyle łatwiejsze, że możemy wystawić fakturę w dowolnym miejscu i czasie, jeśli tylko posiadamy komputer podłączony do internetu. Aplikacja inFakt, poza łatwością dostępu do wystawionych dokumentów, oferuje szereg funkcji, które ułatwiają i przyspieszają prawidłowe wystawianie faktur VAT.

Jak wystawić fakturę VAT dla kontrahenta z Unii Europejskiej?

1) W pierwszej kolejności wprowadzamy dane naszego kontrahenta oraz daty:

europejska faktura vat

Wprowadzając NIP kontrahenta należy pamiętać o jego europejskim numerze. Wszelkie struktury numerów VAT państw członkowskich można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. W każdym kraju rozpoczyna się on od dwuliterowego kodu państwa.

2) W dalszej części uzupełniamy dane odnośnie sprzedanego towaru lub wykonanej usługi.

europejska faktura vat 2

Przy sporządzaniu faktur dla kontrahentów zagranicznych trzeba zwrócić szczególną uwagę na stawkę podatku. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są towary i wysyłamy je z Polski do kraju Unii Europejskiej, to jeśli posiadamy potwierdzenie wywozu towarów z kraju zastosować należy stawkę 0%. W innym przypadku stawkę obowiązującą dla danego towaru w kraju. W przypadku usług co do zasady (z pewnymi wyjątkowymi) obowiązek podatkowy przerzucony jest na nabywcę usług, zatem należy zastosować stawkę NP. – nie podlega. W uwagach dokonuje się wówczas zapisu „VAT rozlicza nabywca – reverse charge”. 3) Rodzaj i termin płatności – poza formą płatności np. gotówką bądź przelewem wystawiając fakturę w euro to właśnie w tym momencie należy wskazać rodzaj waluty.

europejska faktura vat - waluta

Aplikacja automatycznie dostosowuje odpowiedni kurs przeliczenia i umieszcza kwotę podatku VAT (jeżeli zostanie naliczony) w polskich złotych wraz z podaniem numeru tabeli średnich kursów NBP. Dodatkowo mamy możliwość wydruku faktury dwujęzycznej:

faktura dwujęczyczna Data modyfikacji:2012-03-13

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: