Faktura korygująca przykład

Prowadząc działalność zdarza się, że przedsiębiorca udziela dodatkowego rabatu, przyjmuje zwrot towaru bądź zwyczajnie pomyli się wystawiając fakturę. Jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji? Konieczna jest faktura korygująca, której zasady wystawiania w pewnej mierze zmieniły się z początkiem 2014 r.

Nota korygująca czy faktura korygująca?

Przepisy podatkowe dopuszczają możliwość poprawiania błędów pojawiających się na fakturach na dwa sposoby - notą i fakturą korygującą. Dokumenty te różnią się przede wszystkim osobą wystawcy i zakresem danych, które można za ich pomocą poprawiać. Podstawowy dylemat wielu przedsiębiorców to pytanie - który dokument wystawić w danej sytuacji? W przypadku błędów:
 1. Niezwiązanych z liczbami.

 2. Kiedy na fakturze pojawiły się błędy, które nie odnoszą się do do liczb, a więc nie mają związku z podatkami należy wystawić notę korygującą. Takie prawo ma nabywca w przypadku, gdy na dokumencie pojawiły się np. nieprawidłowe dane stron transakcji, nazwa towaru, itp. Przy sporządzaniu noty korygującej trzeba pamiętać o ujęciu zarówno treści pierwotnej (poprawianej), jak i po korekcie. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej.

 3. Związanych z liczbami.

 4. W sytuacji, kiedy faktura zawiera błędy odnoszące się np. do kwoty i stawki podatku VAT, ceny, itp. obowiązkowo należy wystawić fakturę korygującą – taką możliwość ma tylko sprzedawca. Co istotne taka konieczność nie odnosi się jedynie do pomyłek. Fakturę korygującą wystawia się także choćby w przypadku, gdy przedsiębiorca udzielił rabatu po dokonaniu sprzedaży, wzrosła cena, towar został zwrócony.

Elementy, które musi zawierać faktura korygująca

Żeby postępować zgodnie z przepisami należy mieć świadomość jaki dokładnie zestaw elementów powinien się znaleźć na fakturze korygującej. Wśród podstawowych informacji należy umieścić, np.
 • słowo „Korekta” lub „Faktura korygująca” (obie wersje są dopuszczalne),
 • numer faktury i data jej wystawienia,
 • przyczynę korekty,
 • skorygowaną treść.
Od początku 2013 r. nie ma już konieczności umieszczania na fakturze korygującej treści „przed korektą” (w przeciwieństwie do noty korygującej). Jeśli idzie o kwoty to wystarcza sama różnica pomiędzy treścią pierwotną, a zmienioną. Zestaw elementów każdorazowo zależy od celu korekty.

Potwierdzenie odbioru korekty – czy jest potrzebne?

Należy sobie zdawać sprawę z pewnych aspektów, które dotyczą dostarczenia korekty nabywcy towaru lub usługi. Po pierwsze podpis na takim dokumencie nie jest konieczny w żadnej sytuacji (dotyczy to również noty korygującej). Ważną sprawą jest za to uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Otóż według przepisów uzyskanie potwierdzenia korekty faktury umożliwia przedsiębiorcy obniżenie VAT-u. Takie potwierdzenie to nie wymaga podpisu nabywcy – może mieć np. formę korespondencji e-mailowej. Co istotne obniżenia VAT-u do zapłaty można dokonać dopiero w okresie, w którym uzyskało się wspomniane potwierdzenie.

A co, gdy po wystawieniu faktury korygującej sprzedawca nie dostaje od kupującego potwierdzenia jej odbioru? W takiej sytuacji przedsiębiorca może obniżyć VAT nie posiadając potwierdzenia, ale tylko wtedy, gdy kupujący ma świadomość, że transakcja została przeprowadzona prawidłowo, ale uzyskanie jego potwierdzenia nie było możliwe. Dodatkowo sprzedawca ma obowiązek udokumentowania próby dostarczenia korekty. Możliwe jest to np. dzięki potwierdzeniu pocztowemu nadania listu z korektą do nabywcy, czy e-maila. VAT można obniżyć za okres, w którym zostały spełnione wspomniane założenia.
Przykład faktury korygującej wygenerowanej w inFakt.pl

Faktura korygująca w inFakt.pl

Faktury korygujące mogą się od siebie nieco różnić w zależności od tego jakie dane z faktury sprzedaży prostują. Są jednak pewne elementy, które muszą się znaleźć na każdym takim dokumencie. Aby mieć pewność, że Twoja faktura korygująca została wystawiona w sposób prawidłowy, skorzystaj z formularzy dostępnych w inFakcie. Dzięki korzystaniu z automatycznego przeliczania kwot czy możliwości pobierania danych z baz kontrahentów i towarów, wystawienie korekty w inFakt jest niezwykle proste. W tym celu należy jedynie:
 • zalogować się do aplikacji,
 • z menu po prawej stronie wybrać „Fakturę korygującą”,
 • wpisać numer poprawianej faktury,
 • uzupełnić daty,
 • wypełnić pole przed i po korekcie (choć dane „przed korektą” nie są obowiązkowe to inFakt zachował tę opcję),
 • zapisać dokument jako PDF lub wysłać do klienta z poziomu aplikacji.
Co należy zrobić, kiedy dostanie się od klienta potwierdzenie odbioru faktury korygującej? Należy otworzyć edycję dokumentu, a następnie kliknąć „Dostałem podpisany dokument”. To wszystko! Zależy Ci na szybkim i sprawnym wystawianiu faktur korygujących? Dołącz do grona prawie 300 tys. przedsiębiorców, którzy zaufali inFaktowi. Każdy użytkownik może wystawiać do 3 faktur miesięcznie bez żadnych opłat. Wypróbuj Program do Fakturowania, a przekonasz się jak intuicyjna i dopasowana do Twoich potrzeb to usługa.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Wystawienie faktury korygującej

Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy o VAT dokładnie wskazują przypadki, w których to podatnik nabywa prawo do tego, aby wystawić tak zwane dokumenty korygujące

Faktura korygująca program

W obrocie gospodarczym zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawca dowodu sprzedaży popełni różnego rodzaju pomyłki

Faktury korygujace

Faktury korygujące są znacznie rzadziej wystawianie niż standardowe faktury VAT

Faktury korekty

  Faktury i korekty do nich współgrają ze sobą tak samo jak faktury VAT i faktury proforma

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór

pokaż więcej tematów

Nota korygująca

Nota korygująca służy do poprawiania na fakturach prostych błędów niezwiązanych z liczbami, które jednak w wielu przypadkach mogą być istotne

Nota korygująca przykład

Zarówno w firmie jak i w życiu codziennym zdarza nam się popełniać błędy, jednak te dokonane w księgowości naszego przedsiębiorstwa należy korygować zgodnie ze wszystkimi przepisami w formalny sposób

Faktura korygująca próba

Przy wystawianiu faktuy popełniłeś błąd? Nie bagatelizuj tego! Z błędnie wystawionymi dokumentami wiążą się konsekwencje podatkowe

Zwrot towaru

Zwrot towaru każdemu przedsiębiorcy kojarzy się z zagadnieniem faktur korygujących, niezależnie od tego czy jest on sprzedawcą, czy też nabywcą

Zbiorcza faktura korygująca

Osiąganie przychodów z działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem dokumentowania sprzedaży towarów lub usług między innymi za pomocą faktur

FV korygująca wzór

  Każdy przedsiębiorca, samodzielnie wystawiający faktury, spotkał się przynajmniej raz w życiu z sytuacją kiedy poszukiwał w sieci FV korygującej wzór